BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balázs István Miklós (Eötvös Loránd University, Hungary)
Tytuł
The Hungarian October Party against the Round Table Talks Comparison with the Contemporary Critics of the Polish Transition
Partia Węgierskiego Października wobec Okrągłego Stołu w porównaniu z ówczesnymi krytykami polskiej transformacji ustrojowej
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2022, T. 34, s. 67-82, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Historia polityczna, Partie polityczne, Opozycja polityczna, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Okrągły stół
Political history, Political parties, Political opposition, Political and systemic transformations, Round Table Agreement
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Węgry
Poland, Hungary
Abstrakt
Rozmowy Okrągłego Stołu odbywające się pod koniec lat 80. ubiegłego wieku na Węgrzech i w Polsce były szeroko krytykowane przez siły ówczesnej opozycji nieuczestniczące w negocjacjach. Na Węgrzech do krytykujących należała Partia Węgierskiego Października, która uznała tę formę transformacji za wadliwą i sprzeczną z interesami społeczeństwa. Formacja, której przewodził György Krassó, mająca powiązania z Polską, zasłynęła przede wszystkim dzięki ulicznym happeningom. Krytyka Partii pod adresem uczestników obrad węgierskiego Okrągłego Stołu przypomina "niekonstruktywną" ocenę polskiego Okrągłego Stołu formułowaną przez przedstawicieli ówczesnych polskich sił opozycyjnych. (abstrakt oryginalny)

The Round Table Talks in Hungary and Poland were widely criticized by opposition forces not participating in the negotiations. One of them was the Hungarian October Party, which considered this form of transformation to have been flawed and against the interests of society. The formation, which also had Polish connections and was led by György Krassó, became known primarily through its street happenings. Its criticisms of the participants in the Round Table Talks bear a strong resemblance to the opinion of the so-called non-constructive Polish opposition forces. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartha, E. (2010). Átmenet, átalakulás vagy "posztszocializmus"? Elméleti viták a kelet-európai rendszerváltásról. In T. Krausz, M. MÍtrovits, Cs. Zahorán (Eds.), Rendszerváltás és történelem. Tanulmányok a kelet-európai átalakulásról (pp. 23-45). Budapest: L'Harmattan - ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék.
 2. Bihari, M. (1992). Divergáló pártrendszer és polarizált pártpluralizmus. In M. Bihari (Ed.), A többpártrendszer kialakulása Magyarországon. 1985-1981 (pp. 302-317). Budapest: Kossuth.
 3. Błażejowska, J. (2019). Partnerzy z Solidarności mieli być "ubabrani". Jan Olszewski o strategii komunistów dojścia do ugody. Biuletyn IPN, 19(4), 3-12.
 4. Bozóki, A. (1991). Statárium és happening. Interjú Krassó Györggyel. In M. Hafner & Z. Zsille (Eds.), Maradj velünk! Krassó György írásai (pp. 343-383). Budapest: MagánZárka Kiadó.
 5. Bozóki, A. (Ed.). (1999). A rendszerváltás forgatókönyve: kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. Dokumentumok. Budapest: Magvető - Új Mandátum.
 6. Bozóki, A. (2012). Szemérmes alkotmányozás. Rendszerváltás és jogállami forradalom 1989-ben. In A. Jakab & A. Körösényi (Eds.), Alkotmányozás Magyarországon és máshol. Politikatudományi és alkotmányjogi megközelítések (pp. 202-239). Budapest: MTA TK PTI - Új Mandátum.
 7. Csizmadia, E. (1992). Utak a pártosodáshoz. Az MDF és az SZDSZ megszerveződése. In M. Bihari (Ed.), A többpártrendszer kialakulása Magyarországon. 1985-1981 (pp. 7-39). Budapest: Kossuth.
 8. Dudek, A. (2004). Pierwsze lata III Rzeczypospolitej. 1989-2001. Kraków: ArkanaHistorii.
 9. Éber, M. Á., Gagyi, Á., Gerőcs, T., Jelinek, Cs., & Pinkasz, A. (2014). 1989: Szempontok a rendszerváltás globális politikai gazdaságtanához. Fordulat, 8(1), 10-63.
 10. Hafner, M., & Zsille, Z. (Ed.). (1991). Maradj velünk! Krassó György írásai. Budapest: MagánZárka Kiadó.
 11. Kinda, G. (2017). A Nádor-utca akció. Betekintő, 11(3), 1-21.
 12. Krausz, T. (2010). Előszó helyett - A rendszerváltás mint rendszerlegitimáció? In T Krausz, M. Mitrovits, and Cs. Zahorán (Ed.), Rendszerváltás és történelem. Tanulmányok a kelet-európai átalakulásról (pp. 9-22). Budapest: L'Harmattan - ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék.
 13. Ligarski, S. (2019). Wolni i solidarni. Solidarność Walcząca a wybory w 1989 roku. Biuletyn IPN, 19(4), 91-97.
 14. Łatka, R. (2020). Osoba numer 2 w polskim Kościele. Kardynał Franciszek Macharski wobec rzeczywistości politycznej w ostatniej dekadzie PRL (1979-1989). In R. Łatka (Ed.), Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski "ludowej" (pp. 303-334). Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 15. Marschal, A. (2020). 1989. március 11-12. A Magyar Demokrata Fórum I. Országos Gyűlése. In B. Házi, R. Jónás, Z. Nagymihály, V. Rapali, & P. Strausz (Eds.), A rendszerváltás mérföldkövei (pp. 112-115). Budapest: Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum.
 16. Melia, T. O. (1994). Magyarország. 1990. március 25. In E. C. Bjornlund & L. Garber (Eds.), A demokrácia új határvidékei. Választások Közép-Kelet-Európában, 1990 (pp. 53-81). Budapest: Századvég.
 17. Mitrovits, M. (2020). Tiltott kapcsolat. A magyar-lengyel ellenzéki együttműködés 1976-1989. Budapest: Jaffa Kiadó.
 18. Modzelewski, K. (2014). Jaruzelski utat tört Balcerowicz előtt. Eszmélet, 26(2), 154-162.
 19. Offe, C. (1996). Varieties of Transition: The East European and East German Experience. Cambridge: Polity Press.
 20. Opulski, R. (2019). Gracze, szulerzy i wiatr zmian. O negocjacjach przy "okrągłym stole". Biuletyn IPN, 19(4), 43-50.
 21. Pietrzyk-Dąbrowska, E. (2019). Krakowscy buntownicy. Biuletyn IPN, 19(4), 25-32.
 22. Przeperski, M. (2019). A hadiállapot hosszú árnyéka. 1989-ben miért nem történt vérontás Lengyelországban? Múltunk, 64(3), 97-122.
 23. Radice, H. (1998). A feltámadt kapitalizmus: Kelet-Közép-Európa a "globalizáció" fényében. In T. Krausz (Ed.), Rendszerváltás és társadalomkritika (pp. 194-209). Budapest: Napvilág.
 24. Ripp, Z. (2006). Rendszerváltás Magyarországon 1987-1990. Budapest: Napvilág.
 25. Tálas, P. (1993). Rendszerváltás és többpártrendszer Lengyelországban I. Társadalmi Szemle, 48(5) 50-64.
 26. Terlecki, R. (2010). "Solidarność". Dekada nadzei 1980-1989. Warszawa: IPN.
 27. Tischler, J. (1999). Lengyelország - 1989. Beszélő, 4(10), 140-147.
 28. Tütő, L. (2019). Társadalomfilozófiai alternatívák a magyarországi rendszerátalakításban II. Összebékíthető-e a társadalmi önkormányzás a pártokkal? A háromoldalú kerekasztal egy tanulságáról. Eszmélet, 31(3), 66-99.
 29. Vetter, R. (2013). Jak Lech Wałęsa przechytrzył komunistów. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal.
 30. Vida, I. (Ed.) (2011). Magyarországi politikai pártok lexikona 1846-2010. Budapest: Gondolat.
 31. Walicki, A. (1996). Totalitarianism and Detotalitarization: The Case of Poland. The Review of Politics, 58(3), 505-529.
 32. Zimmerman, S. (1998). Az utolérő fejlődés a társadalomkritikai gondolkodásban. Egy feltáratlan viszony történetéről és jelenéről. In T. Krausz (Ed.), Rendszerváltás és társadalomkritika (pp. 40-69). Budapest: Napvilág.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/spus.13039
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu