BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Avarmaa Marii (TalTech School of Business and Governance, Estonia), Torkkeli Lasse (TalTech School of Business and Governance, Estonia; LAB University of Applied Sciences, Finland), Laidroo Laivi (TalTech School of Business and Governance, Estonia), Koroleva Ekaterina (TalTech School of Business and Governance, Estonia)
Tytuł
The Interplay of Entrepreneurial Ecosystem Actors and Conditions in FinTech Ecosystems: an Empirical Analysis
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2022, vol. 18, nr 4, s. 79-113, tab., wykr., bibliogr. s. 105-111
Tytuł własny numeru
Financial Ecologies Framed by Fintech
Słowa kluczowe
Technologie finansowe, Przedsiębiorczość, Ekosystem
FinTech, Entrepreneurship, Ecosystem
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G2, L26, M13, O3, O54
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL: Celem tego artykułu jest zbadanie roli aktorów i warunków w rozwoju ekosystemów FinTech w Tallinie i Moskwie. METODYKA: Badanie rozwija ramy ekosystemów przedsiębiorczych, łącząc podmioty ekosystemowe z warunkami ekosystemowymi. Ramy są wdrażane poprzez porównawcze studium przypadków dotyczących ekosystemów FinTech w Tallinie i Moskwie z danymi pochodzącymi z 35 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów i przetwarzanymi za pomocą analizy tematycznej. Dane pierwotne uzupełniane są danymi ze źródeł wtórnych. WYNIKI: Wyniki pokazują, w jaki sposób warunki ekosystemu i podmioty są współzależne w ekosystemach FinTech. Tallin jest przykładem silnej kultury przedsiębiorczości z małym rynkiem, zaawansowaną infrastrukturą technologiczną i talentami, co prowadzi do dominacji start-upów FinTech i powstania aktywnej organizacji klastrowej FinTech. W Moskwie kontekst instytucjonalny, koncentracja kapitału finansowego oraz duży rynek macierzysty z bazą lojalnych klientów ograniczają zdolność start-upów do rozwoju i tworzenia ekosystemu. IMPLIKACJE: Badanie wnosi wkład w literaturę na temat ekosystemów przedsiębiorczości i nowych technologii poprzez integrację strumieni badań nad ekosystemami przedsiębiorczości i ekosystemami FinTech, łącząc podmioty FinTech z warunkami ekosystemu przedsiębiorczości. Podkreśla również implikacje zmienności kultury przedsiębiorczości, charakterystyki popytu krajowego i instytucji formalnych w rozwoju ekosystemów. Pokazuje, że warunki ekosystemowe prawdopodobnie przyczynią się do pojawienia się dominującego aktora w danym ekosystemie. Nasze wyniki sugerują również, że przy dążeniu do rozwoju ekosystemu FinTech w mieście niezbędne jest wsparcie udzielane organizacjom klastrów FinTech. Ułatwienie współpracy uczelni z przemysłem za pośrednictwem organizacji klastrowych lub bezpośrednich partnerstw może przyczynić się do rozwoju ekosystemów FinTech. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Według naszej wiedzy jest to pierwsze badanie ilustrujące, w jaki sposób określone warunki ekosystemu przedsiębiorczego prowadzą do konfiguracji z różnymi typami aktorów ekosystemu oraz ilustrujące, w jaki sposób określone warunki ekosystemowe wpływają na sposób, w jaki podmioty rozwijają się i działają oraz jak konfiguracja ekosystemu jest ustrukturyzowana. Niniejsze badanie ilustruje również różnice sektorowe w ekosystemach przedsiębiorczości, podkreślając jednocześnie odrębne cechy nowych ekosystemów. Wnosi również wkład do powstającej literatury na temat ekosystemów FinTech poprzez porównawczą perspektywę empiryczną, zwiększając w ten sposób zrozumienie lokalnych warunków niezbędnych do rozwoju i utrzymania ekosystemów FinTech w różnych kontekstach. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: The purpose of this study is to investigate the role of actors and ecosystem conditions in the development of the FinTech ecosystems in Tallinn and Moscow. METHODOLOGY: The study develops a framework for investigating entrepreneurial ecosystems, combining ecosystem actors with ecosystem conditions. The framework is implemented through a comparative case study of FinTech ecosystems in Tallinn and Moscow, with data drawn from 35 semi-structured interviews and processed by means of thematic analysis. The primary data is supplemented with data from secondary sources. FINDINGS: The findings show how the ecosystem conditions and actors are interdependent in the FinTech ecosystems. Tallinn is an example of a strong entrepreneurial culture with its small market, advanced technological infrastructure, and talent, which leads to the dominance of the FinTech start-ups and the emergence of an active FinTech cluster organization. In Moscow, the institutional context, concentration of financial capital, and its large home market with a loyal customer base limit start-ups' ability to grow and form the ecosystem. IMPLICATIONS: The study contributes to the literature on entrepreneurial ecosystems and emerging technologies by integrating the streams of research on entrepreneurial ecosystems and FinTech ecosystems, combining FinTech actors with entrepreneurial ecosystem conditions. It also highlights the implications of variations of entrepreneurial culture, characteristics of the domestic demand and formal institutions in the development of ecosystems. It demonstrates that ecosystem conditions are likely to contribute to the emergence of the dominant actor in a particular ecosystem. Our results also suggest that when aiming to develop the FinTech ecosystem in a city, the support given to FinTech cluster organizations is essential. Facilitating university-industry cooperation through the cluster organizations or direct partnerships can contribute to the development of FinTech ecosystems. ORIGINALITY AND VALUE: To our knowledge, this is the first study to illustrate how specific entrepreneurial ecosystem conditions lead to configurations with different types of ecosystem actors, and to illustrate how specific ecosystem conditions impact the way in which actors develop and operate and how the ecosystem configuration is structured. These have been notable omissions in extant entrepreneurial ecosystem research until now. The present study also illustrates sectoral variations in entrepreneurial ecosystems while highlighting the distinct features of emerging ecosystems. It also contributes to the emerging literature on FinTech ecosystems through a comparative empirical perspective, thereby enhancing understanding of local conditions necessary for developing and maintaining FinTech ecosystems in different contexts. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alaassar, A., Mention, A.-L., & Aas, T. H. (2021). Ecosystem dynamics: Exploring the interplay within fintech entrepreneurial ecosystems. Small Business Economics, 160, 120257. https://doi.org/10.1007/s11187-021-00505-5
 2. Alvedalen, J., & Boschma, R. (2017). A critical review of entrepreneurial ecosystems research: Towards a future research agenda. European Planning Studies, 25(6), 887-903. https://doi.org/10.1080/09654313.2017.1299694
 3. Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). The evolution of FinTech: A new post-crisis paradigm? University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2015/047, UNSW Law Research Paper No. 2016-62. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2676553
 4. Audretsch, D. B., & Belitski, M. (2017). Entrepreneurial ecosystems in cities: Establishing the framework conditions. The Journal of Technology Transfer, 42(5), 1030-1051. https://doi.org/10.1007/s10961-016-9473-8
 5. Audretsch, D. B., Cunningham, J. A., Kuratko, D. F., Lehmann, E. E., & Menter, M. (2019). Entrepreneurial ecosystems: Economic, technological, and societal impacts. The Journal of Technology Transfer, 44(2), 313-325. https://doi.org/10.1007/s10961-018-9690-4
 6. Auerswald, P. E., & Dani, L. (2017). The adaptive life cycle of entrepreneurial ecosystems: The biotechnology cluster. Small Business Economics, 49(1), 97-117. https://doi.org/10.1007/s11187-017-9869-3
 7. Banking Review. (2016). FinTech in Russia risks remaining exotic. Retrieved from https://bosfera.ru/event_report/fintech-v-rossii-riskuet-ostatsya-ekzotikoy
 8. Bankir.Ru. (2015). From competition to cooperation. Fintech Lab - 2015 conference was held in Moscow. Retrieved from https://bankir.ru/novosti/20150706/ot-sopernichestva-k-sotrudnichestvu-v-moskve-sostoyalas-konferentsiya-fintech-lab-2015-10108828/
 9. Basole, R. C., & Patel, S. S. (2018). Transformation through unbundling: Visualizing the global FinTech ecosystem. Service Science, 10(4), 379-396. https://doi.org/10.1287/serv.2018.0210
 10. Berg, C., Novak, M., Potts, J., & Thomas, S. J. (2018). From industry associations to ecosystem associations: Blockchain, interest groups and public choice. Retrieved from http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3285647
 11. Bloomchain. (2019). The Central Bank spoke about possible methods of regulating fintech in Russia. Retrieved from https://bloomchain.ru/newsfeed/tsentrobank-rasskazal-o-vozmozhnyh-metodah-regulirovaniya-finteha-v-rossii/
 12. Bogers, M., Sims, J., & West, J. (2019). What is an ecosystem? Incorporating 25 years of ecosystem research. Academy of Management Proceedings, 2019(1). Retrieved from https://ssrn.com/abstract=3437014 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3437014
 13. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
 14. Brown, R., & Mason, C. (2017). Looking inside the spiky bits: A critical review and conceptualisation of entrepreneurial ecosystems. Small Business Economics, 49(1), 11-30. https://doi.org/10.1007/s11187-017-9865-7
 15. Castro, P., Rodrigues, J. P., & Teixeira, J. G. (2020). Understanding FinTech ecosystem evolution through service innovation and socio-technical system perspective. In Exploring Service Science (pp. 187-201). https://doi.org/10.1007/978-3-030-38724-2_14
 16. Claeys, S. (2005). Optimal regulatory design for the Central Bank of Russia BOFIT Discussion Papers 7, 41. https://doi.org/10.2139/ssrn.1002916
 17. Cukier, D., & Kon, F. (2018). A maturity model for software startup ecosystems. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 7(1). https://doi.org/10.1186/s13731-018-0091-6
 18. Cusumano, M. A., & Gawer, A. (2002). The elements of platform leadership. MIT Sloan Management Review, 43(3), 51.
 19. De Massis, A., & Kotlar, J. (2014). The case study method in family business research: Guidelines for qualitative scholarship. Journal of Family Business Strategy, 5(1), 15-29. https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2014.01.007
 20. Donaldson, C. (2021). Culture in the entrepreneurial ecosystem: A conceptual framing. International Entrepreneurship and Management Journal, 17(1), 289-319. https://doi.org/10.1007/s11365-020-00692-9
 21. Dorfleitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M., & Weber, M. (2017). Definition of FinTech and description of the FinTech industry. In G. Dorfleitner, L. Hornuf, M. Schmitt, & M. Weber (Eds.), FinTech in Germany (pp. 5-10). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54666-7_2
 22. Ermakova, E. P., & Frolova, E. E. (2019). Legal regulation of digital banking in Russia and foreign countries (European Union, USA, Prc). [Правовое регулирование цифрового банкинга в России и зарубежных странах (Европейский союз, США, КНР)]. Вестник Пермского университета. Юридические науки (46), 606-625. https://doi.org/10.17072/1995-4190-2019-46-606-625
 23. Evans, D. S. (2003). The antitrust economics of multi-sided platform markets. Yale Journal on Regulation., 20(2), 325-382.
 24. FinanceEstonia. (2020). Taavi Tamkivi: Eesti startupide trump on koduturu väiksus. [Estonian startups benefit from the small home market]. Retrieved from http://financeestonia.eu/news/taavi-tamkivi-eesti-startupide-trump-on-koduturu-vaiksus/
 25. Finnopolis. (2016). Program of conference. Retrieved from http://www.finopolis.ru/archive/2016/program/
 26. Fredin, S., & Lidén, A. (2020). Entrepreneurial ecosystems: Towards a systemic approach to entrepreneurship? Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 120(2), 87-97. https://doi.org/10.1080/00167223.2020.1769491
 27. Gazel, M., & Schwienbacher, A. (2021). Entrepreneurial fintech clusters. Small Business Economics, 57(2), 883-903. https://doi.org/10.1007/s11187-020-00331-1
 28. Giglio, F. (2022). Fintech: A literature review. International Business Research, 15(1), 1-80. https://doi.org/10.5539/ibr.v15n1p80
 29. Gimpel, H., Rau, D., & Röglinger, M. (2018). Understanding FinTech start-ups - a taxonomy of consumer-oriented service offerings. Electronic Markets, 28(3), 245-264. https://doi.org/10.1007/s12525-017-0275-0
 30. Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital finance and Fintech: Current research and future research directions. Journal of Business Economics, 87(5), 537-580. https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x
 31. Hakala, H., O'Shea, G., Farny, S., & Luoto, S. (2020). Re-storying the business, innovation and entrepreneurial ecosystem concepts: The model-narrative review method. International Journal of Management Reviews, 22(1), 10-32. https://doi.org/10.1111/ijmr.12212
 32. Halinen, A., & Törnroos, J.-Å. (2005). Using case methods in the study of contemporary business networks. Journal of Business Research, 58(9), 1285-1297. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2004.02.001
 33. Harris, J. L. (2021). Bridging the gap between 'Fin' and 'Tech': The role of accelerator networks in emerging FinTech entrepreneurial ecosystems. Geoforum, 122, 174-182. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.010
 34. Hendrikse, R. (2018). Appleization of finance. Finance and Society, 4(2), 159-180. https://doi.org/10.2218/finsoc.v4i2.2870
 35. Hendrikse, R., van Meeteren, M., & Bassens, D. (2020). Strategic coupling between finance, technology and the state: Cultivating a Fintech ecosystem for incumbent finance. Environment and Planning A: Economy and Space, 52(8), 1516-1538. https://doi.org/10.1177/0308518x19887967
 36. Hornuf, L., Klus, M. F., Lohwasser, T. S., & Schwienbacher, A. (2021). How do banks interact with fintech startups? Small Business Economics, 57(3), 1505-1526. https://doi.org/10.1007/s11187-020-00359-3
 37. Iman, N., & Tan, A. W. K. (2020). The rise and rise of financial technology: The good, the bad, and the verdict. Cogent Business & Management, 7(1), 1725309. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1725309
 38. Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship. Presentation at the Institute of International and European Affairs, May 12, 2011, Dublin Ireland.
 39. Kavuri, A. S., & Milne, A. (2019). FinTech and the future of financial services: What are the research gaps? CAMA Working Papers, 18. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3333515
 40. Keogh, D., & Johnson, D. K. N. (2021). Survival of the funded: Econometric analysis of startup longevity and success. Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, 17(4), 29-49. https://doi.org/10.7341/20211742
 41. Lai, Y., & Vonortas, N. S. (2019). Regional entrepreneurial ecosystems in China. Industrial and Corporate Change, 28(4), 875-897. https://doi.org/10.1093/icc/dtz035
 42. Laidroo, L., Koroleva, E., Kliber, A., Rupeika-Apoga, R., & Grigaliuniene, Z. (2021). Business models of FinTechs - Difference in similarity? Electronic Commerce Research and Applications, 46, 101034. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2021.101034
 43. Lee, D. K. C., & Teo, E. G. S. (2015). Emergence of FinTech and the LASIC principles. Journal of Financial Perspectives, 3(3). Retrieved from https://ssrn.com/abstract=3084048. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2668049
 44. Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. Business Horizons, 61(1), 35-46. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003
 45. Leendertse, J., Schrijvers, M., & Stam, E. (2021). Measure twice, cut once: Entrepreneurial ecosystem metrics. Research Policy, 104336. https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104336
 46. Leong, C., Tan, B., Xiao, X., Tan, F. T. C., & Sun, Y. (2017). Nurturing a FinTech ecosystem: The case of a youth microloan startup in China. International Journal of Information Management, 37(2), 92-97. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.11.006
 47. Mason, C., & Brown, R. (2014). Entrepreneurial Ecosystems and Growth Oriented Entrepreneurship. Retrieved from https://www.oecd.org/cfe/leed/Entrepreneurial-ecosystems.pdf
 48. Milian, E. Z., Spinola, M. d. M., & Carvalho, M. M. d. (2019). Fintechs: A literature review and research agenda. Electronic Commerce Research and Applications, 34, 100833. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2019.100833
 49. Mohan, D. (2020). Financial Services Guide to Fintech: Driving Banking Innovation Through Effective Partnerships. London: Kogan Page Ltd.
 50. Muthukannan, P., Tan, B., Chian Tan, F. T., & Leong, C. (2021). Novel mechanisms of scalability of financial services in an emerging market context: Insights from Indonesian Fintech ecosystem. International Journal of Information Management, 61, 102403. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102403
 51. Muthukannan, P., Tan, B., Gozman, D., & Johnson, L. (2020). The emergence of a Fintech ecosystem: A case study of the Vizag Fintech valley in India. Information & Management, 57(8), 103385. https://doi.org/10.1016/j.im.2020.103385
 52. Nicotra, M., Romano, M., Del Giudice, M., & Schillaci, C. E. (2018). The causal relation between entrepreneurial ecosystem and productive entrepreneurship: A measurement framework. The Journal of Technology Transfer, 43(3), 640-673. https://doi.org/10.1007/s10961-017-9628-2
 53. Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis. International Journal of Qualitative Methods, 16(1), 1-13. https://doi.org/10.1177/1609406917733847
 54. Palmié, M., Wincent, J., Parida, V., & Caglar, U. (2020). The evolution of the financial technology ecosystem: An introduction and agenda for future research on disruptive innovations in ecosystems. Technological Forecasting and Social Change, 151, 119779. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119779
 55. Puschmann, T. (2017). Fintech. Business & Information Systems Engineering, 59(1), 69-76. https://doi.org/10.1007/s12599-017-0464-6
 56. Remezova, S. (2010). Cyprus is no longer an offshore, but it is still profitable to register a company there. Retrieved from https://delo-press.ru/journals/law/mezhdunarodnoe-pravo/35649-kipr-uzhe-ne-offshor-no-registrirovat-firmu-tam-po-prezhnemu-vygodno/
 57. Rosenbloom, R. S., & Christensen, C. M. (1994). Technological discontinuties, organizational capabilities, and strategic commitments. Industrial and Corporate Change, 3(3), 655-685. https://doi.org/10.1093/icc/3.3.655
 58. Rowley, J. (2012). Conducting research interviews. Management Research Review, 35(3/4), 260-271. https://doi.org/10.1108/01409171211210154
 59. Sarma, S., & Marszalek, J. M. (2020). New venture growth: Role of ecosystem elements and prior experience. Entrepreneurship Research Journal, 10(1), 20180215. https://doi.org/10.1515/erj-2018-0215
 60. Sheriff, M., & Muffatto, M. (2018). Hightech entrepreneurial ecosystems: using a complex adaptive systems framework. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 22(6), 615-634.
 61. Schueffel, P. (2016). Taming the beast: A scientific definition of fintech. Journal of Innovation Management, 4(4), 32-54. https://doi.org/10.24840/2183-0606_004.004_0004
 62. Siggelkow, N. (2007). Persuasion with case studies. Academy of Management Journal, 50(1), 20-24. https://doi.org/10.5465/amj.2007.24160882
 63. Sohns, F., & Wójcik, D. (2020). The impact of Brexit on London's entrepreneurial ecosystem: The case of the FinTech industry. Environment and Planning A: Economy and Space, 52(8), 1539-1559. https://doi.org/10.1177/0308518x20925820
 64. Spigel, B. (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 49-72. https://doi.org/10.1111/etap.12167
 65. Spigel, B. (2022). Examining the cohesiveness and nestedness entrepreneurial ecosystems: Evidence from British FinTechs. Small Business Economics. https://doi.org/10.1007/s11187-021-00589-z
 66. Spigel, B., & Harrison, R. (2018). Toward a process theory of entrepreneurial ecosystems. Strategic Entrepreneurship Journal, 12(1), 151-168. https://doi.org/10.1002/sej.1268
 67. Stam, E. (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy: A sympathetic critique. European Planning Studies, 23(9), 1759-1769. https://doi.org/10.1080/09654313.2015.1061484
 68. Stam, E., & van de Ven, A. (2021). Entrepreneurial ecosystem elements. Small Business Economics, 56(2), 809-832. https://doi.org/10.1007/s11187-019-00270-6
 69. Sun, Y., Li, S., & Wang, R. (2022). Fintech: from budding to explosion - an overview of the current state of research. Review of Managerial Science. https://doi.org/10.1007/s11846-021-00513-5
 70. Svensson, C., Udesen, J., & Webb, J. (2019). Alliances in financial ecosystems: A source of organizational legitimacy for fintech startups and incumbents. Technology Innovation Management Review, 9(1), 19-31. https://doi.org/10.22215/timreview/1209
 71. Zhang-Zhang, Y., Rohlfer, S., & Rajasekera, J. (2020). An eco-systematic view of cross-sector fintech: The case of Alibaba and Tencent. Sustainability, 12(21). https://doi.org/10.3390/su12218907
 72. Takeda, A., & Ito, Y. (2021). A review of FinTech research. International Journal of Technology Management, 86(1), 67-88. https://doi.org/10.1504/IJTM.2021.115761
 73. Tirmaste, K., Voolma, L., Laidroo, L., Kukk, M.-L., & Avarmaa, M. (2019). FinTech report Estonia 2019. Retrieved from http://www.financeestonia.ee/wp-content/uploads/2013/02/FinTech-Report-Estonia-2019-final.pdf
 74. Trabskaja, J., & Mets, T. (2019). Ecosystem as the source of entrepreneurial opportunities. Foresight and STI Governance, 13(4), 10-22. https://doi.org/10.17323/2500-2597.2019.4.10.22
 75. Tsujimoto, M., Kajikawa, Y., Tomita, J., & Matsumoto, Y. (2018). A review of the ecosystem concept - Towards coherent ecosystem design. Technological Forecasting and Social Change, 136, 49-58. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.06.032
 76. Vedula, S., & Kim, P. H. (2019). Gimme shelter or fade away: The impact of regional entrepreneurial ecosystem quality on venture survival. Industrial and Corporate Change, 28(4), 827-854. https://doi.org/10.1093/icc/dtz032
 77. Velt, H., Torkkeli, L., & Saarenketo, S. (2018). The entrepreneurial ecosystem and born globals: The Estonian context. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 12(2), 117-138. https://doi.org/10.1108/jec-08-2017-0056
 78. Vlados, C., & Chatzinikolaou, D. (2019). Business ecosystems policy in Stra. Tech. Man terms: The case of the Eastern Macedonia and Thrace region. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(3), 163-197. https://doi.org/10.7341/20191536
 79. Wójcik, D. (2021). Financial geography I: Exploring FinTech - maps and concepts. Progress in Human Geography, 45(3), 566-576. https://doi.org/10.1177/0309132520952865
 80. Yamamura, S., & Lassalle, P. (2020). Proximities and the emergence of regional industry: Evidence of the liability of smallness in Malta. European Planning Studies, 28(2), 380-399. https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1668915
 81. Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). Thousand Oaks, United States: SAGE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20221843
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu