BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vargas-Hernández José G. (Instituto Tecnologico Superior de Zapopan), Vargas-González Omar C. (Technological Institute of Ciudad Guzmán)
Tytuł
The Implications of Managerial and Leadership Styles, and Organizational Innovation on Organizational Citizenship Behavior
Implikacje zmiennych zarządczych i przywódczych oraz innowacji organizacyjnych dla zachowań obywatelskich w organizacji
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2022, R. 21, nr 1, s. 5-13, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Style kierowania, Motywacje, Zachowania obywatelskie w organizacji, Metody badawcze
Management styles, Motivation, Organizational Citizenship Behavior (OCB), Research methods
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M14, O35, D23, D90, L20, D01
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel: Niniejsze badanie analizuje znaczenie zarządzania organizacją, przywództwa i innowacji dla wzmacniania zachowań obywatelskich w organizacji. Wychodzi od założenia, że zarządzanie, motywacja, zaangażowanie, style przywództwa, innowacyjność i inne zmienne istotne mają wpływ na zachowania obywatelskie organizacji.
Metody: Zastosowana w pracy metoda badawcza łączy analizę, opis i dedukcję na podstawie przeglądu literatury teoretycznej i empirycznej.
Wyniki: Wyniki analizy stylów zarządzania i przywództwa wyrażają uznanie dla swoich pracowników i promują zachowania obywatelskie organizacji w celu stworzenia atmosfery motywacji do innowacji organizacyjnych.
Wnioski: Na podstawie wyników badania stwierdzono, że zmienne zarządzania organizacją zwiększają poczucie własnej skuteczności członków organizacji oraz efektywność organizacji zaangażowanej w organizacyjne zachowania obywatelskie. (abstrakt oryginalny)

This study analyses the implications of organizational management, leadership and innovation varia-bles in the enhancement of organizational citizenship behaviors.
Methods: It departs from the assumption that management, motivation, commitment, leadership styles, innovation and other relevant factors affect organizational citizenship behaviors.
Results: The method employed links the analysis, description and reflection based on the theoretical and empirical literature review. The analysis results on management and leadership styles express appreciation to their employees and promote organizational citizenship behaviors to create an atmosphere of motivation to organizational innovation.
Conclusions: It is concluded that organizational management variables enhance the self-efficacy of organizational members and the effectiveness of the organization involved in organizational citizenship behaviors. The work is original. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alhashedi, A.A.A., Bardai, B., Al-Dubai, M.M.M., Alagh-bari, M.A. (2021). Organizational citizenship behavior role in mediating the effect of transformational lead-ership on organizational performance in gold industry of Saudi Arabia. Business: Theory and Practice, 22 (1), 39-54. https://doi.org/10.3846/btp.2021.12774
 2. Al-Hawari, M.A., Bani-Melhem, S., and Shamsudin, F.M. (2019). Determinants of frontline employee service innovative behavior: The moderating role of co-worker socializing and service climate. Management Research Review, 42 (9), 1076-1094. https://doi.org/10.1108/ MRR-07-2018-0266
 3. Argote, L., Greve, H.R. (2007). A behavioral theory of the firm: 40 years and counting: Introduction and impact. Organization Science, 18 (3), 337-349. https://doi.org/10.1287/orsc.1070.0280
 4. Asgari, A., Mezginejad, S., Taherpour, F. (2020). The role of leadership styles in organizational citizenship behav-ior through the mediation of perceived organizational support and job satisfaction. Innovar, 50 (75), 87-98. https://doi.org/10.15446/innovar.v30n75.83259
 5. Cichorzewska, M., Rakowska, A. (2017). Organizational citizenship behavior of Polish and Ukrainian civil ser-vants - a comparative study. Management Challenges in a Network Economy: Proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference 2017 (pp. 393-394). ToKnowPress, Lublin.
 6. Danaei, A., Iranbakhsh, F. (2016). Key drivers of innovative behavior in hotel industry: evidence from a developing country. Iranian Journal of Management Studies, 9 (3), 599-625.
 7. Gans-Morse, J., Kalgin, A.S., Klimenko, A.V., Vorobyev, D., Yakovlev, A.A. (2020). Public service motivation and sectoral employment in Russia: New perspectives on the attraction vs. socialization debate. Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP, 26, 497-516.
 8. Hanaysha, J.R., Kumar, V.V.A., In'airat, M., Paramaiah, C. (2022). Direct and indirect effects of servant and ethical leadership styles on employee creativity: mediating role of organizational citizenship behavior, Arab Gulf Jour-nal of Scientific Research, 40 (1), 79-98. https://doi.org/10.1108/AGJSR-04-2022-0033
 9. Hu, J., and Liden, R.C. (2015). Making a difference in the teamwork: linking team PM to team processes and effectiveness. Acad Manag J, 58 (4), 1102-1127.
 10. Kaplan, M., Öğüt, A., Karayel, S., Ilhan, ̇I. (2013). The effects of ethical climate types on job satisfaction: The case of tourism industry. Hacet. Üniversitesi Iktisadi Idari Bilimler Fakültesi Derg, 31, 117-133.
 11. Katz, D. (1964). The motivational basis of organizational behavior. Behavioral science, 9 (2), 131-146. https://doi.org/10.1002/bs.3830090206
 12. Madsen, H., Ulhøi, J.P. (2001). Greening of Human Resources: Environmental Awareness and Training Interests within the Workforce. Industrial Management and Data Systems, 101 (2), 57-65.
 13. Masterson, S.S. (2011). A trickle-down model of organiza-tional justice: relating employees' and customers' perceptions of and reactions to fairness. Journal of Applied Psychology, 86 (4), 594-604.
 14. Salanova, M., Lorente, L., Chambel, M.J., Martínez, I.M. (2011). Linking transformational leadership to nurses' extra-role performance: The mediating role of self-ef-ficacy and work engagement. Journal of Advanced Nursing, 67 (10), 2256-2266.
 15. Siswanto, S., Supriyanto, A.S., Suprayitno, E., Ekowati, V.M., Sujianto, A.E., Binti Johari, F., Ridlo, A., Haris, A., Ridwan, M. (2022). The Effects of Leadership Styles on Organizational Innovation in Universities in Indonesia and Malaysia. The Journal of Behavioral Science 1(2), 90-103. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IJBS/article/view/255523[accessed 01.03.2022].
 16. Tan, L.P., Yap, C.S., Choong, Y.O., Choe, K.L., Rungruang, P., Li, Z. (2019), Ethical leadership, perceived organiza-tional support and citizenship behaviors: The moderating role of ethnic dissimilarity, Leadership and Organization Development Journal, 40, 8, 877-897. https://doi.org/10.1108/LODJ-04-2019-0160
 17. Ullah, I., Wisetsri, W., Wu, H., Shah, S.M.A., Abbas, A., Manzoor, S. (2021). Leadership Styles and Organizational Citizenship Behavior for the Environment: The Mediating Role of Self Efficacy and Psychological Ownership. Frontiers in Psychology, 12, 683101.https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.683101
 18. Voet, J. van der, Steijn, B., Kuipers, B.S. (2017). What's in it for others? The relationship between prosocial motivation and commitment to change among youth care professionals. Public Management Review, 19, 443-462.
 19. Yam, K.C., Fehr, R., Burch, T.C., Zhang, Y., Gray, K. (2019). Would I really make a difference? Moral typecasting theory and its implications for helping ethical leaders. Journal of Business Ethics, 160 (3), 675-692.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2022.21.1.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu