BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barna Marta (Lviv University of Trade and Economics, Ukraine), Vasyltsiv Taras (National Academy of Sciences of Ukraine), Rakowska Joanna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Conditions for the Development of Social Housing in Ukraine
Uwarunkowania rozwoju mieszkalnictwa socjalnego w Ukrainie
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2022, R. 21, nr 1, s. 15-23, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Mieszkalnictwo, Mieszkania socjalne, Przesiedlenia ludności
Housing, Council housing, Resettlements of people
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I39
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Cel: Celem pracy było określenie uwarunkowań, narzędzi i mechanizmów niezbędnych dla zapewnienia Ukraińcom mieszkań socjalnych w czasie wojny i po jej zakończeniu w ramach polityki społecznej państwa.
Metody: W opracowaniu wykorzystano zestaw metod naukowych, w tym uogólnienie, grupowanie teoretyczne i metodologiczne, analizę i syntezę.
Wyniki: Na podstawie analizy rozwiązań w wybranych krajach europejskich uogólniono aparat pojęciowy i zdefiniowano cechy mieszkalnictwa socjalnego, określono listę podmiotów uprawionych do mieszkalnictwa socjalnego, źródła i mechanizmy jego finansowania oraz programy wsparcia.
Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników przedstawiono rekomendacje dla polityki wsparcia mieszkalnictwa socjalnego w Ukrainie. (abstrakt oryginalny)

Aim: The aim of the study was to determine the conditions, tools and mechanisms necessary for the state policy of Ukraine to provide Ukrainians with social housing during and after the war.
Methods: The study used a set of scientific methods, including generalization, theoretical and methodological grouping, analysis and synthesis.
Results: Based on the analysis of the solutions in Ukraine and selected European countries so far, the conceptual apparatus was generalized, and the features of social housing were defined.
Conclusions: A list of entities entitled to social housing, sources and mechanisms of its financing and support programs were defined. Based on the obtained results, recommendations were presented for the policy of supporting social housing in Ukraine. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chum, K., Fitzhenry, G., Robinson, K., Murphy, M., Phan, D., Alvarez, J., Hand, C., Rudman, D.L., McGrath, C. (2022). Examining community-based housing models to support aging in place: A scoping review. The Gerontologist, 62 (3), 178-192. https://doi.org/10.1093/geront/gnaa142
 2. Cripps, K., Flanagan, K., Habibis, D., Martin, C., Blunden, H. (2020). Inquiry into integrated housing support for vulnerable families. AHURI Final Report, 339, 1-33. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=3706585 [accessed 30.11.2021].
 3. DeLuca, S., Rosen, E. (2022). Housing Insecurity among the Poor Today. Annual Review of Sociology, 48, 343-371. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-090921-040646
 4. Elsinga, M., Hoekstra, J., Sedighi, M., Taebi, B. (2020). Toward sustainable and inclusive housing: Underpinning housing policy as design for values. Sustainability, 12 (5), 1920. https://doi.org/10.3390/su12051920
 5. Flanagan, K.M., Levin, I., Tually, S., Varadharajan, M., Verdouw, J., Faulkner, D., Meltzer, A., Vreugdenhil, A.J. (2020). Understanding the experience of social housing pathways. AHURI Final Report, 324, 1-105. https://doi. org/10.18408/ahuri-4118301
 6. Gent, W. van, Hochstenbach, C. (2020). The neo-liberal politics and socio-spatial implications of Dutch post-crisis social housing policies. International Journal of Housing Policy, 20 (1), 156-172. https://doi.org/10.1080/194912 47.2019.1682234
 7. Granath Hansson, A. (2021). Housing the Vulnerable: Municipal Strategies in the Swedish Housing Regime. European Journal of Homelessness, 15 (2), 13-36. Retrieved from https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1576850/ FULLTEXT01.pdf [accessed 30.11.2021].
 8. Hsiao, H. (2021). Transformation and issues of public housing policies facing aging society: Case review of Osaka City. Japan Architectural Review, 4 (1), 5-13. https:// doi.org/10.1002/2475-8876.12198
 9. Ilyashenko, K., Ilyashenko, T., Tovstukha, O. (2021). European experience of financing social housing as a tool for sustainable development of Ukrainian cities. Bulletin of SSU. Economics series, 1, 163-172.
 10. Jones, A., Valero-Silva, N. (2021). Social impact measurement in social housing: a theory-based investigation into the context, mechanisms and outcomes of implementation. Qualitative Research in Accounting & Management, 18 (3), 361-389. https://doi.org/10.1108/ QRAM-01-2019-0023
 11. Kim, B., Merlo, A.V., Park, J., Hong, Y.O. (2022). A systematic review of public housing, poverty (de) concentration, and risk behaviors: what about youth? Trauma, Violence, & Abuse, 23 (1), 73-87. https://doi. org/10.1177/1524838020927495
 12. Komnatnyi, S.O. (2021). Concepts and forms of social housing in housing policies of the world. Scientific perspectives, 3 (9), 269-277.
 13. Lupak, R., Kunytska-Iliash, М. (2017). Conceptual Relationships between the Systems of Ensuring the Economic Security of the State and the Implementation of the State Policy of Import Substitution. The Problems of Economy, 2, 117-123.
 14. Marchesi, M., Tweed, C. (2021). Social innovation for a circular economy in social housing. Sustainable Cities and Society, 71, 102925. https://doi.org/10.1016/j. scs.2021.102925
 15. Ministry of Finance of Ukraine (2022). Z pochatku viiny rosiiski okupanty zruinuvaly 35,2 mln kvadrativ zhytlovykh budynkiv na $31 mlrd. Retrieved from https://minfin. com.ua/ua/2022/05/11/85251257/ [accessed 31.03.2022].
 16. Sevka, V.G. (2012). Theoretical and methodological principles of formation of social housing in the regions. Finance, Banks, Investments 4, 121-124.
 17. Sheppard, C.L., Kwon, C., Yau, M., Rios, J., Austen, A., Hitzig, S.L. (2022). Aging in Place in Social Housing: A Scoping Review of Social Housing for Older Adults. Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du vieillissement, 1-11.
 18. State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from https:// www.ukrstat.gov.ua/ [accessed 15.03.2022].
 19. Sudarenko, O.V. (2010). Participation of the state in financing the construction of social housing: foreign experience. State and law, 48, 413-419.
 20. Tako, A. (2022). Improving Housing Support for the Vulnerable. Impact, (1), 27-30. https://doi.org/10.1080/205 8802X.2022.2035998
 21. Vasyltsiv, T., Lupak, R., Kunytska-Iliash, М. (2019). Social Security of Ukraine and the EU: aspects of convergence and improvement of migration policy. Baltic Journal of Economic Studies, 5 (4), 50-58. Retrieved from http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/ view/704 [accessed 30.11.2021].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2022.21.1.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu