BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Wrocław University of Economics and Business, Poland), Łuczak Kamila (Wrocław University of Economics and Business, Poland)
Tytuł
The Importance of User Research Methods in User Experience Design
Znaczenie badań z użytkownikami w projektowaniu User Experience
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2022, nr 1 (63), s. 1-8, rys., bibliogr. 10 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Badania user experience, Informatyka ekonomiczna
User experience testing (UX), Business informatics
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M15, M21
streszcz., summ.
Abstrakt
Wszelkie aspekty związane z odczuciami użytkownika podczas korzystania lub wyobrażenia korzystania z produktu określa się mianem User Experience (UX). Zadaniem dzisiejszych organizacji jest zamodelowanie doświadczenia użytkownika w taki sposób, aby podczas interakcji z produktem odczuwał on jedynie pozytywne emocje. Jednakże projektowanie User Experience wymaga także przetestowania stworzonych rozwiązań, co często okazuje się barierą dla przedsiębiorstw. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie znaczenia badań z użytkownikami w projektowaniu User Experience. W artykule zaprezentowano tematykę projektowania UX jako kierunku rozwoju aplikacji, metod badawczych z użytkownikami w projektowaniu UX oraz istotę badań w modelowaniu doświadczenia użytkownika. Aby zrealizować postawiony cel, w opracowaniu wykorzystano analizę literatury i źródeł internetowych. Po przeprowadzonych analizach można stwierdzić, że badania z użytkownikami generują wartość dodaną dla projektowania User Experience ze strony zarówno użytkowników, jak i pracowników.(abstrakt oryginalny)

Any aspect related to the user's feelings when using or imagining the use of the product is referred to as User Experience (UX). The task of today's organizations is to model the user experience in such a way that when interacting with the product, the user feels only positive emotions. However, User Experience design also requires testing the created solutions, which often turns out to be a barrier for enterprises due to the high cost of research. The purpose of this article is to present the importance of user research methods in User Experience design. The article will present the subject of UX design as a direction of application development, research methods with users in UX design and the essence of research in User Experience modeling. In order to achieve the set goal, the article uses an analysis of literature and Internet sources. After the completed analyses, it can be concluded that research with users generates added value for User Experience design on the part of both users and employees.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bergstrom, J. R., and Schall, A. (Eds.). (2014). Eye tracking in user experience design. Elsevier.
  2. Krug, S. (2014). Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych. Gliwice: Helion.
  3. Levy, J. (2017). Strategia UX: Jak tworzyć innowacyjne produkty cyfrowe, które spotkają się z uznaniem rynku. Gliwice: Helion.
  4. Mościchowska, I., and Rogoś-Turek, B. (2015). Badania jako podstawa projektowania User Experience. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  5. Myhill, C. (2014). Guerrilla research tactics and tools. Retrieved June 29, 2022 from https://www. uxbooth.com/articles/guerrilla-research-tactics-tools/
  6. Rees, D. (2013). Improving your website usability tests. Retrieved June 29, 2022 from https://www. smashingmagazine.com/2013/01/improving-your-website-usability-tests/
  7. Rohrer, C. (2014). When to use which User-Experience research methods. Retrieved June 29, 2022 from https://www.nngroup.com/articles/which-ux-research-methods/
  8. Stevens, E. (2021). The fascinating history of UX design: A definitive timeline. Retrieved June 29, 2022 from https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/the-fascinating-history-of-ux-design-a-definitive- timeline/
  9. Tomaszewski, R. (2015). Dobór próby badawczej kluczem do wartościowych wniosków. Retrieved June 29, 2022 from https://www.conquest.pl/dobor-proby-badawczej-kluczem-wartosciowych-wnioskow/
  10. Weinschenk, S. M., and Kaczmarek, D. (2020). 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach. Gliwice: Helion.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2022.1.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu