BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocot Maria (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
The Use of ICT in Prosumer Relations
Wykorzystanie technologii ICT w relacjach prosumpcyjny
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2022, nr 1 (63), s. 20-28, tab., bibliogr. 28 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Prosument, Przedsiębiorstwo, Internet, Konsument
Information and Communication Technology (ICT), Prosumer, Enterprises, Internet, Consumer
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I21, I23
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wykorzystania technologii ICT w relacjach prosumpcyjnych. Sformułowano hipotezę, iż wspomniane technologie odgrywają ogromną rolę w intensyfikacji procesów prosumpcyjnych. Badania ankietowe przeprowadzone na grupie 500 respondentów z województwa śląskiego jednoznacznie pokazały, że technologie ICT odgrywają ogromną rolę w zacieśnianiu relacji prosumpcyjnych. Poprzez ich wykorzystanie prosumenci mogą wyrażać swoje opinie i uwagi, dodawać komentarze, kontaktować się z producentami, dając im wskazówki, dzięki którym mogą oni ulepszać swoje produkty, a także zadawać pytania na temat produktów, z których korzystają lub planują korzystać. Wykorzystując urządzenia telekomunikacyjne i informatyczne, biorą również udział w akcjach organizowanych przez przedsiębiorstwa, a przez to stają się współtwórcami oferty i jej atrybutów. Podkreślono również, że najczęstszym narzędziem ICT pozostaje Internet.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyse the use of ICT in prosumer relations. The hypothesis was formulated that these technologies play a huge role in the intensification of prosumption processes. A survey was conducted on a group of 500 respondents from the Śląskie voivodeship. The conducted research clearly showed that ICT plays a significant role in strengthening prosumption relations. By using them, prosumers can express their opinions, add comments, and contact manufacturers, providing them with tips so that they can improve their products, and ask questions about the products they use or plan to use. By using telecommunications and IT devices, they can also take part in actions organised by enterprises, and thus become co-creators of the product offer and its attributes. It was also emphasised that the Internet remains the most common ICT tool.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk, A. I. and Iwanicka, A. (2015). Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 875, 1-8.
 2. Bond A. J., Widdop P., Cockayne D., and Parnell, D. (2020). Prosumption, networks and value during a global pandemic: Lockdown leisure and COVID-19. Leisure Sciences, 1, 1-9.
 3. Bondos, I. (2014). W kierunku Marketingu 3.0. Handel Wewnętrzny, 14(3), 12-16.
 4. Bylok, F. (2015). Między uległością a suwerennością konsumencką - zmiany w relacjach producent- -konsument - konsument na rynku XXI wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (711), 344-356.
 5. Bywalec, Cz. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 6. Cadwell, M., Kleppe, I. A., and Henry, P. (2007). Prosuming multiple gender role identities: A multi-country written and audio-visual exploration of contemporary young mainstream female achievers. Consumption, Markets & Culture, 10, 311-323.
 7. Doligalski, T. (2013). Internet w zarządzaniu wartością klienta. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 8. Gabriel, Y., Korczynski, M., and Rieder, K. (2015). Organizations and their consumers: Bridging work and consumption. Organization, 22(5), 629-643.
 9. Humphreus, A. and Grayson, K. (2008). The intersecting roles of consumer and producer: A critical perspective on co-production, co-creation and prosumption. Sociology Compass, 2, 963-980.
 10. Izvercian, M., and Potra, S. A. (2014). Prosumer-oriented Relationship Management capability development for business performance. Procedia Technology, 16, 606-612.
 11. Karciarz, M. (2010). Informacja w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Kieżel, M. (2015). Role of individual customers in development of banking products in the context of open innovation concept and demand approach to innovation. Journal of Economics and Management, 4, 98-104.
 13. Maciaszczyk, M., and Kocot, M. (2021). Behavior of online prosumers in the organic product market as a determinant of sustainable consumption. Sustainability, 1157, 1-16.
 14. Martucci, I., de Felice, A., and Schirone, D. (2012). Knowledge exchange between IKEA and suppliers through social and environmental strategy (European Conference on Knowledge Management, Academic Conferences International Limited, Kidmore End.).
 15. Matschke, Ch., Moskaliuk, J., and Cress, U. (2013). Knowledge exchange using Web 2.0 technologies in NGOs. Journal of Knowledge Management, 1(16), 159-176.
 16. Prahalad, C. K., and Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: The next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing, 3, 31-42.
 17. Pręgowski P., and Juza, M. (2011). Twórczość w Internecie. Prosumenci, kognitariat, demokratyzacja. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4(190), 701-709.
 18. Raišienė, A. G., Bilan, S., Smalskys, V., and Gečienė, J. (2019). Emerging changes in attitudes to inter- -institutional collaboration: The case of organizations providing social services in communities. Administratie si Management Public, 33, 34-56.
 19. Ritzer, G., and Miles, S. (2019). The changing nature of consumption and the intensification of McDonaldization in the digital age. Consumer Culture, 19, 3-20.
 20. Rzepka, A. (2019). Innovation, inter-organizational relation, and co-operation between enterprises in the Podkarpacie region in Poland. Procedia Manufacturing, 30, 642-649.
 21. Smyczek, S., and Sowa, I. (2005). Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Warszawa: Difin.
 22. Szul, E. (2013). Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 31, 347-358.
 23. Tapscott, D., and Williams, A. D. (2008). Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 24. Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 25. Trzeciak, A. (2009). Innowacyjny trexy marketing. Marketing w Praktyce, (7), 10-14.
 26. Veen, E. J., Dagevos, H., and Jansma, J. E. (2020). Pragmatic prosumption: Searching for food prosumers in The Netherlands. Sociologia Ruralis, 61, 255-277.
 27. Wolny, W. (2013). Prosumption - consumer creativity in e-business. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 158, 145-152.
 28. Xie, C., Bagozzi R. P., and Troye, S. V. (2008). Trying to prosume: Toward the theory of consumers as co-creators of value. Journal of the Academy of Marketing Science, 36, 109-122.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2022.1.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu