BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślik Barbara, Piotrowski Maciej, Radzikowski Marek
Tytuł
Koniunktura w finansach : IV kwartał 2022
Źródło
Koniunktura w finansach. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2022, nr 95, 25 s., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Bankowość, Usługi bankowe, Zatrudnienie w bankowości
Banking, Banking services, Employment in the banking sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasadniczy wpływ na koniunkturę w sektorze finansowym w ostatnim kwartale 2022 r. miała utrzymująca się wysoka inflacja, powodująca pogorszanie się sytuacji finansowej klientów sektora. W październiku 2022 r. roczna stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI, inflacja konsumencka) wyniosła niemal 18%, a w listopadzie 17,5%. Na wysoki poziom inflacji wpłynęły m.in. wzrosty cen: o 109% materiałach grzewczych, 36,8% nośników energii, 22% żywności i 15,5% paliw. W grudniu 2022 r. wskaźnik CPI obniżył się do 16,6% r/r. W porównaniu z listopadem 2022 r. poziom cen wzrósł o 0,2%. Zauważalnemu spadkowi tempa wzrostu cen sprzyja aktualnie umocnienie się kursu złotówki oraz spadek cen opału, ropy naftowej i gazu. Istotną jest ponadto wysoka baza porównawcza z 2022 r. Warto zauważyć, że stopa inflacji w końcu roku mogłaby by niższa, gdyby nie zawyżanie cen paliw w listopadzie i grudniu 2022 r. (w celu złagodzenia podwyżki stawki VAT, która nastąpiła od 1 stycznia br.). Zdaniem ekspertów, szczyt inflacji powinien zostać osiągnięty w I kwartale 2023 r. Główną przesłanką tych opinii jest bariera popytu działająca zbyt słabo, by zapobiec dużym wzrostom cen w wielu obszarach gospodarki. Styczeń 2023 r. to także czas wzrostu cen wielu produktów (wynikającego z wyższych stawek podatków pośrednich: wysokość podatku VAT m.in. na energię elektryczną, paliwa, gaz ziemny, ciepło i nawozy powraca do wcześniejszych, wyższych poziomów), jak też moment aktualizacji polityki cenowej większości podmiotów gospodarczych, podyktowanej rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. Ekonomiści spodziewają się wzrostu inflacji w styczniu 2023 r. o ok. 6-8 pkt proc. m/m, a przewidywania co do poziomu inflacji w lutym 2023 r. (w skali roku, czyli w porównaniu z lutym 2022 r.) mówią o ponad 20%. Inflacja bazowa w grudniu 2022 r. okazała się najwyższą od chwili rozpoczęcia jej pomiaru i wyniosła: 17,1% po wyłączeniu cen administrowanych, podlegających kontroli państwa, 15% po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych i 11,5% po wyłączeniu cen żywności i energii. Poziom inflacji bazowej jest o tyle istotny, iż wskazuje na skalę podwyżek cen w obszarach, na które polityka pieniężna i fiskalna państwa mają największy wpływ. Również w przypadku tego wskaźnika prognozy zakładają wzrost jego wartości w kolejnych miesiącach, bowiem wielu przedsiębiorców pomimo spadku cen surowców energetycznych nadal podnosi swe ceny(fragment tekstu)

In the 4 th quarter of 2022 the financial confidence indicator (IRGFIN) quarterly increased by 10.6 pts to 5.0. It is expected to fall in the 1st quarter 2023 to -7.5 pts. Its main component, the banking confidence indicator decreased by 6.7 pts to -6.7 pts, whereas its prognostic value equals to -5.4 pts. The survey respondents were particularly pessimistic about the risk level, their profits, overall economic situation in Poland and general situation of the financial sector. They indicated law instability and poor financial situation of the customers resulting in reduced demand for financial services as the key barriers to their activity. Half of them expect the zloty to depreciate in the 1st quarter 2023, and the majority of them predict the inflation rate (CPI), monetary base and the interest rates to increase in the 1st quarter 2023. However, 67% of the surveyed expect the inflation rate to fall down in the upcoming 12 months(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5789
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu