BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziej Dominika (University of Economics in Katowice)
Tytuł
The Flexibility of Organizational Culture in Shaping Strategy Under Uncertainty
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2022, z. 163, s. 213-224, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Niepewność, Elastyczność organizacyjna
Organisational culture, Uncertainty, Organizational flexibility
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: To draw attention to the special role of organisational culture in shaping the overall strategy of an organisation, under conditions of uncertainty that are difficult to predict, caused among other things by changes taking place in the environment. Design/methodology/approach: The study is based on a critical analysis of the literature on the subject and, due to the topical character of the subject, continues the author's research in the area of organisation's operating under uncertainty. Findings: The considerations presented in this paper have shown that under conditions of uncertainty resulting, among other things, from a very dynamic changing environment, the application of the right type of organisational culture will allow the organisation and employees to find their way more quickly in a difficult situation, i.e. one where unknown and unconscious unknowns arise. Practical and social implications: Organisational culture is an effective means of acting as a link between the whole organisation and giving employees a sense of stability while facilitating the functioning of the organisation under conditions of uncertainty. The conditions of uncertainty in which the organisation finds itself mean that, along with a change of strategy, managers should decide to change or modify the organisational culture geared towards the new strategy and to facilitate faster adaptation by employees Originality/value: The study highlights the vital importance of organisational culture in shaping strategy under conditions of uncertainty. The greater the uncertainty, the more justification there is for flexible organisational cultures, characterised by a high tolerance for uncertainty and allowing employees to be autonomous and act independently.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielewska-Muciek, D. (2009). Dyskusja nad pojęciem kultury organizacyjnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 43, pp. 317-331.
 2. Ciekanowski, Z., Nowicka, J. (2014). Miejsce i rola kultury organizacyjnej w motywowaniu pracowników, pp. 123-135.
 3. Czajkowska, M. (2012). Przeobrażenia kultury organizacyjnej. In: K. Januszkiewicz (ed.), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 4. Furmanik, M. (2013). Kultura organizacyjna w szkołach różnych krajów. Zarządzanie Publiczne, 1(21), pp. 115-125.
 5. Glinka, B.B. (2007). Kulturowe wymiary działań w organizacjach. K. Konecki (ed.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Huczek, M. (2011). Kultura innowacyjna organizacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 39-48.
 7. Jędralska, K., Czech, A. (2011). O naturze niepewności i jej interpretacjach. Master of Business Administration, 19(3), pp. 9-18.
 8. Karaszewska, H., Silecka-Marek, E. (2016). Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, pp. 199-214.
 9. Kołodziej, D. (2019). Koherencja metod kreowania personelu sprzedaży i strategii marketingowej. Prace Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 10. Kotnis, M. (2014). Modele zarządzania ryzykiem w warunkach niepewności. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, pp. 669-678.
 11. Kultura organizacyjna a elastyczność strategiczna w kształtowaniu potencjału kadrowego. Przegląd Organizacji, 5, pp. 26-29.
 12. Lipka, A. (2005). Od zarządzania zasobami ludzkimi do gospodarowania kapitałem ludzkim. Przegląd Organizacji, 4, pp. 22-25.
 13. Łaguna, M., Purc, E., Razmus, W., Błaszczyk, M., Gawrońska, K. (2015). Podejmowanie szkoleń a kultura i klimat organizacyjny, pp. 141-154.
 14. Machaczka, J. (1999). Podstawy zarządzania. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
 15. Penc-Pietrzak, I. (2013). Koncepcja kongruencji w analizie strategicznej przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu. Katowice, pp. 495-511.
 16. Pierzchawka, S. (2005). Kultura elastycznej organizacji. In: R. Krupski (ed.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku super elastycznej organizacji. Warszawa, pp. 262-289.
 17. Pierzchawka, S. (2004). Innowacyjna kultura organizacyjna. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zmiana warunkiem sukcesu: zmiana a innowacyjność organizacji, 1045, pp. 469-477.
 18. Ptaszek, A. (2010). Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników do zarządzania kulturą organizacyjną. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Studia z zarządzania międzykulturowego, 11(2), pp. 104-120.
 19. Serafin, K. (2015). Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne, 222, pp. 87-100.
 20. Siewierski, B. (1999), Kultura organizacyjna w procesie wprowadzania zmian. Przegląd Organizacji, nr 6. TNOiK, pp. 8-12.
 21. Sikorski, Cz. (2002). Kultura organizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 22. Sułkowski, Ł. (2002). Rycerze czy partyzanci? Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Personel i Zarządzanie, nr 3, pp. 12-15.
 23. Szydło, J. (2020). Unikanie niepewności w kulturach organizacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Polski i Ukrainy. Marketing i Rynek, 10, 3-11.
 24. Teneta-Skwiercz, D. (2017). Zmiana kultury organizacyjnej-możliwości i ograniczenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 463, 344-358.
 25. Wójtowicz, A. (2004). Kultura organizacyjna a proces zarządzania strategicznego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 6, 137-151.
 26. Wróbel, D. (2005). Strategie marketingowe a kultura organizacyjna. Prace Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, pp. 431-438.
 27. Wziątek-Staśko, A. (2017). Model kultury organizacyjnej a zjawiska patologiczne w środowisku pracy. Przegląd Organizacji, 10, pp. 27-34.
 28. Zarębska, A. (2002). Kultura przedsiębiorstwa w procesie zmian organizacyjnych. Przegląd Organizacji, 6, pp. 11-13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.163.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu