BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gonet Wojciech (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Uprawnienia kontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie zamówień publicznych
Audit Rights of the Regional Chambers of Audit with Regard to Public Procurement
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2023, nr 3, s. 7-16, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Kontrola, Regionalne izby obrachunkowe
Public procurement, Control, Regional chambers of accounts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu dokonano analizy uprawnień kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczących zamówień publicznych w samorządzie terytorialnym. Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych w przedmiotowym zakresie wynikają z ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Wyjaśniono wątpliwości, dotyczące stosowania tej ustawy związane ze wskazaniem uprawnionego organu RIO do analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówienia publicznego oraz możliwości pobierania opłat za przeprowadzone kontrole samorządowych osób prawnych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of the audit rights of the Regional Chambers of Audit (RCA) with regard to public procurement in territorial self-government. The powers of the Regional Chambers of Audit in this respect arise from the Public Procurement Law of 11 September 2019. It clarifies doubts about the application of this Act regarding the identification of the body of the RCA that is authorized to analyse the probability of the law being broken while awarding a public contract and the possibility of charging fees for conducting audits at territorial self-government legal persons on the instructions of territorial self-government units.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Biliński M. [et al.], Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, Warszawa 2020.
 2. Boć J., Kuta T., Prawo administracyjne, Warszawa 1984.
 3. Czarnow S., Nadzór i kontrola nad gospodarką komunalną a zagadnienie legalności [w:] Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, red. M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2011.
 4. Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012.
 5. Kocowski T., Kontrola i nadzór (policyjny, reglamentacyjny, właścicielski) [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, red. R. Hauser, Warszawa 2013.
 6. Leksykon prawa administracyjnego materialnego, red. T. Bąkowski, T. Żukowski, Warszawa 2016.
 7. Regionalne Izby Obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, red. M. Stec, Warszawa 2010.
 8. Stahl M., Akty kontroli [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 5, Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Warszawa 2013.
 9. Starościak, J., Prawo administracyjne, Warszawa 1977.
 10. Ustawa prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. G. Mazurek, Wrocław 2020.
 11. Waligórski M.A., Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego, Poznań 2006.
 12. Zamówienia publiczne, red. P. Bielarczyk, W. Gonet, A. Wójtowicz-Dawid, Warszawa 2021.
 13. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu