BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosz-Angowska Aneta (University of Life Sciences in Lublin, Poland), Kasztelan Armand (University of Life Sciences in Lublin, Poland), Kołodziej Elżbieta (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Tytuł
The Evaluation of the Competitive Potential and Performance of the Agricultural Sector in the EU Countries Based on a Synthetic Index
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 3 (109), s. 103-119, tab., rys., bibliogr. s. 115-119
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Konkurencyjność międzynarodowa, Konkurencyjność, Syntetyczny miernik, Metody taksonomiczne
Agriculture, International competitiveness, Competitiveness, Synthetic meter, Taxonomic methods
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F1, O13, Q17, Q18
summ.
Kraj/Region
Kraje Unii Europejskiej
European Union countries
Abstrakt
Purpose - This paper presents the results of an assessment of the aggregated competitiveness of the agricultural sector in the EU member states. The authors sought answers to the following questions: What is the general level of competitiveness of the agricultural sector in the European Union? Which countries are leaders in the EU and which are outsiders in this area? Research method - The analyses were based on a set of intentionally selected multi-criteria indicators and taxonomic methods. An aggregated Competitiveness Index (CI) was designed, which allowed evaluating and classifying EU countries into categories in terms of the studied phenomenon. The analysis draws upon data derived from the World Bank's and Eurostat statistical databases, and the assessment covered two years - 2004 and 2018. Results - The mean CI in 2018 for all the evaluated countries was 0.1701, while in the base year it was 0.1942, which means that in the analysed years the general competitiveness level of agricultural sectors in the EU member states declined. Considering the possible range of CI (0.1), this level was very low in both analysed years. The general competitiveness level fell due to: the reduced use of fertilisers, decrease in the relative export orientation, smaller area of arable land and a decline in employment in agriculture. Originality/value/implications/recommendations - The analysis of the agricultural sector presented in this paper, using a comprehensive index, is the approach that has not been previously applied, taking into account the selection of the components of a comprehensive index, which was made on the basis of the literature studies. The proposed index allowed classifying the countries of the European Union according to both their resources and performance in production and trade in the agricultural sector and comparing the position they occupied in 2004 and in 2018. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., 1999, Konkurencja i konkurencyjność w agrobiznesie. Aspekty teoretyczne i praktyczne, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2-3, pp. 3-19.
 2. Andrei J.V., Popescu G.H., Nica E., Chivu L., 2020, The Impact of Agricultural Performance on Foreign Trade Concentration and Competitiveness: Empirical Evidence from Romanian Agriculture, "Journal of Business Economics and Management", vol. 21(2), pp. 317-343, DOI: 10.3846/jbem.2020.11988.
 3. Bielik P., Qineti A., 2009, The position of Czech and Slovak Agro-food Trade in the European Markets, "Delhi Business Review", vol. 10(1), pp. 43-53.
 4. Bojnec S., Ferto I., 2009, Agro-food trade competitiveness of Central European and Balkan countries, "Food Policy", vol. 34, pp. 417-425.
 5. Brexit: How might UK Agriculture Thrive or Survive, 2019, Hubbard C. (ed.), Final Report, Newcastle University, UK.
 6. Buckley P.J., Pass Ch.L., Prescott K., 1988, Measures of International Competitiveness: A Critical Survey, "Journal of Marketing Management", vol. 4(2), pp. 175-200, https://doi.org/10.1080/0267257X.1988.9964068.
 7. Carraresi L., Banterle A., 2015, Agri-food Competitive Performance in EU Countries: A Fifteen-Year Retrospective, "International Food and Agribusiness Management Review", vol. 18(2), pp. 37-62.
 8. Cheptea A., Huchet M., 2018, The competitiveness of French agri-food exports: a methodological and comparative approach. 2018-AAEA Annual meeting, Agricultural and Applied Economics Association (AAEA). USA., Washington, D.C., United States. 22 p. hal-01964294.
 9. Domazet T., 2021, Regional Cooperation Striving for Competitiveness and Finance, "Serbian Association of Economists Journal", vol. 60 (5-6), pp. 290-300.
 10. European Commission, Act of 11.12.2019, The European Green Deal. Communication from the Commisssion to the European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2019) 640 final: Brussels.
 11. European Commissison, Act of 17 March 2009, Enterprise and Industry Directorate General, Food Industry Unit. Report on the Competitiveness of the European Agro-Food Industry, High Level Group on the Competitiveness of the Agro-Food Industry.
 12. Ferro E., Otsuki T., Wilson J.S., 2015, The Effect of Product Standards on Agricultural Exports, "Food Policy", vol. 50, pp. 1-35, DOI: 10.1016/j.foodpol.2014.10.016.
 13. Figiel Sz., Kufel J., 2013, Macroeconomic Performance and International Competitiveness of the Agro-Food Sectors in the EU Countries: Implications for the Future CAP, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", vol. 81, pp. 405-410, DOI: 10.1016/j.sbspro. 2013.06.451.
 14. Frohberh K., Hartman M., 1997, Comparing measures of competitiveness, Discussion Paper, no. 2, Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO), Halle (Saale), http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:2-22616 [date of entry: 23.10.2022].
 15. Fujita M., Krugman P.R., Venables A.J., 1999, The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade, Cambridge University Press, Cambridge, Massachusetts, USA.
 16. Fura B., Stec M., Miś T., 2020, Statistical Evaluation of the Level of Development of Circular Economy in European Union Member Countries, "Energies", vol. 13, 6401, DOI: 10. 3390/en13236401.
 17. Godlewska J., Sidorczuk-Pietraszko E., 2019, Taxonomic Assessment of Transition to the Green Economy in Polish Regions, "Sustainability", vol. 11, p. 5098, DOI: 10.3390/ su11185098.
 18. Gorynia M., 2000, Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Bossak J., Bieńkowski W. (red.), Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, vol. 2.
 19. Grzebyk M., Stec M., 2015, Sustainable Development in EU Countries: Concept and Rating of Levels of Development, "Sustainable Development", vol. 23, pp. 110-123.
 20. Harvey D., Hubbard C., Gorton M., Tocco B., 2017, How Competitive is the EU's Agri-Food Sector? An Introduction to a Special Feature on EU Agri-Food Competitiveness, "Journal of Agricultural Economics", vol. 68(1), pp. 199-205, DOI: 10.1111/ 1477-9552.12215.
 21. Hatzichronoglou T., 1996, Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, DOI: 10.1787/8855110 61376.
 22. Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4, pp. 307-326.
 23. Jarocka M., 2015, Wybór formuły normalizacyjnej w analizie porównawczej obiektów wielo-cechowych, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 1, pp. 113-126.
 24. Jarosz-Angowska A., 2018, Labour Productivity and Competitive Position in International Trade of the Euro Area Countries - Comparative Analysis, [in:] Proceedings of the 4th International Conference on European Integration, Ostrava, Czech Republic, May 17-18.
 25. Kasztelan A., 2020, How Circular Are the European Economies? A Taxonomic Analysis Based on the INEC (Index of National Economies' Circularity), "Sustainability", vol. 12, p. 7613, DOI: 10.3390/su12187613.
 26. Kasztelan A., 2021, On the Road to a Green Economy: How Do European Union Countries 'Do Their Homework'?, "Energies", vol. 14, p. 5941, DOI: 10.3390/en14185941.
 27. Kasztelan A., Jarosz-Angowska A., Nowak A., Krukowski A., 2021, Konkurenyjna biogospodarka szansą dla zrównoważonego rozwoju krajów Unii Europejskiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium" Sp. z o.o., Radom.
 28. Kasztelan A., Nowak A., 2021, Construction and Empirical Verification of the Agri-Environmental Index (AEI) as a Tool for Assessing the Green Performance of Agriculture, "Energies", vol. 14(45), pp. 1-12, DOI: 10.3390/en14010045.
 29. Keenleyside C., Tucker G., 2010, Farmland Abandonment in the EU: An Assessment of Trends and Prospects, Report Prepared for WWF, Institute for European Environmental Policy, London, UK and Brussels, Belgium.
 30. Kijek A., 2013, Ryzyko sektorowe przemysłu przetwórczego. Modelowanie i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 31. Kijek A., Kijek T., Nowak A., Skrzypek A., 2019, Productivity and its convergence in agriculture in new and old European Union member states, "Agricultural Economics -Czech", vol. 65(1), pp. 01-09, DOI:10.17221/262/2017-AGRICECON.
 32. Kita K., Adenauer M., 2015, The international competitiveness of Polish agri-food products on the NAFTA market under the trade-liberalization process, "Journal of Agribusiness and Rural Development", vol. 2(36), pp. 245-256, DOI: 10.17306/JARD.2015.26.
 33. Kukuła K., 2000, Metoda tmitaryzęuji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 34. Łogwiniuk K., 2011, Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICTprzez młodzież szkolną w Polsce, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 3, pp. 7-23.
 35. Mantino F., Localised Agri-food Systems in Italy: strategies for competitiveness and role of institutional factors, [in:] Proceedings of the EAAE 2014 Congress 'Agri-Food and Rural Innovations for Healthier Societies' Ljubliana, Slovenia.
 36. Martin L., Westgren R., van Duren E., 1991, Agribusiness Competitiveness across National Boundaries, "American Journal of Agricultural Economics", vol. 73(5), pp. 14561464, D0I:10.2307/1242402.
 37. Metody oceny rozwoju regionalnego, 2006, Strahl D. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 38. Montoriol-Garriga J., 2019, Spain's agrifood industry: business structure and productivity, Sector analysis: Agrifood, Caixa Bank Research, https://www.caixabankresearch. com/en/sector-analysis/agrifood/spains-agrifood-industry-business-structure-and-productivity [date of entry: 23.10.2022].
 39. Nowak A., 2017, Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin.
 40. OECD, 2008, Handbook on Constructing Composite Indicators, [in:] Methodology and User Guide, OECD Publishing, Paris, France.
 41. Pawlak K., 2013, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczęgo krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 42. Pawlak K., Poczta W., 2020, Competitiveness of Polish Agriculture in the Context of Globalization and Economic Integration - Competitive Potential and Position, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4(365), pp. 86-107.
 43. Poczta W., Pawlak K., 2010, Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji do UE jako przesłanka jego konkurencyjności, "Wieś i Rolnictwo", nr 1(146), pp. 21-47.
 44. Popescu G.H., Nicoale I., Nica E., Vasile A.J., Andreea I.R., 2017, The influence of land-use change paradigm on Romania's agro-foodtrade competitiveness - An overview, "Land Use Policy", vol. 61, pp. 293-301, DOI: 10.1016/j.landusepol.2016.10.032.
 45. Renwick A., Jansson T., Verburg P.H., Revoredo-Giha C., Britz W., Gocht A., McCracken D., 2013, Policy reform and agricultural land abandonment in the EU, "Land Use Policy", vol. 30(1), pp. 446-457, DOI:10.1016/j.landusepol.2012.04.005.
 46. Rey Benayas J.M., Martins A., Nicolau J.M., Schulz J.J., 2007, Abandonment of agricultural land: an overview of drivers and consequences, CAB Reviews: perspectives in Agriculture, "Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources", vol. 2, no. 57, pp. 1-14.
 47. Roe T.L., 2000, Competitiveness of U.S. agriculture: concepts, issues, and policy: discussion, "American Journal of Agricultural Economics", vol. 82, no. 5, pp. 1234-1237.
 48. Rumankova L., Kuzmenko E., Benesova I., Smutka L., 2022, Selected EU Countries Crop Trade Competitiveness from the Perspective of the Czech Republik, "Agriculture", vol. 12, no. 127, DOI: 10.3390/agriculture12020127.
 49. Sandrey R.A., Scobie M., 1994, Changing International Competitiveness and Trade: Recent Experience in New Zealand Agriculture, "American Journal of Agricultural Economics", vol. 76, no. 5, pp. 1041-1046.
 50. Sharples J.A., 1990, Cost of Production and Productivity in Analyzing Trade and Competitiveness, "American Journal of Agricultural Economics", vol. 72, no. 5, pp. 12781282.
 51. Strojny J., 2010, Ocena konkurencyjności międzynarodowej gospodarki rolno-żywnościowej w oparciu o macierz atrakcyjności oraz pozycji rynkowej, "Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing", nr 3(52), pp. 139-149.
 52. Trivan D., Bakreski O., Bojić M., Vukasović D., Stanojević M., 2018, The Agncultural Products - Market Structure In South-East Europe, "Economics of Agriculture", vol. 65(3), pp. 943-954, DOI: 10.5937/ekoPolj1803943T.
 53. Wijnands J.H.M., Verhoog D., 2016, Competitiveness of the EU food industry. Ex-post assessment of trade performance embedded in international economic theory, Wageningen, LEI Wageningen UR (University & Research centre), LEI Report 2016-2018, https://edepot.wur.nl/369980 [date of entry: 23.10.2022].
 54. Zanden E.H., Verburg P.H., Schulp C.J.E, Verkerk P.J., 2017, Trade-offs of European agricultural abandonment, "Land Use Policy", vol. 62, pp. 290-301, DOI: 10.1016/ j.landusepol.2017.01.003.
 55. Zawalińska K., 2004, The Competitiveness of Polish Agriculture in the Context of Integration with the European Union, WNE, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 56. Żmuda M., Molendowski E., 2016, W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3(81), pp. 323-333, DOI: 10.18276/frfu.2016.81-28.
 57. www 1, Global Competitiveness Report (GCR), Published by World Economic Forum, https://wwwweforum.org/reports?utf8=%E2%9C%93&query =Global+competitiveness [date of entry: 23.10.2022].
 58. www 2, International Trade Administration Official Website, Departmet of Commerce, United States of America, https://www.trade.gov/ country-commercial-guides/united-kingdom-agricultural-sectors [date of entry: 20.02.2022].
 59. www 3, World Competitiveness Yearbook (WCY), Published by IMD World Competitiveness Center, Switzerland, https://www.imd.org/centers/ world-competitive-ness-center/publications/ [date of entry: 20.02.2022].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.03.109.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu