BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejko Katarzyna (University of Economics in Katowice)
Tytuł
Assessment of the Implementation of Corporate Governance Mechanisms on the Basis of "Best Practice Scanner" - Selected Problems
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2022, z. 163, s. 397-408, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Kodeks dobrych praktyk, Asymetria informacji, Sprawozdawczość
Corporate governance, Code of Good Practice, Information asymmetry, Reporting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: In 2021, the Warsaw Stock Exchange adopted an updated code of best practice, which is a set of rules aimed at improving the effectiveness of corporate governance, including communication with the stakeholder. Along with the new code, revised rules for reporting the implementation of recommendations were also introduced, and an analytical tool for ongoing monitoring of information from reports on the compliance with good practices submitted by companies was made available - the so-called best practice scanner. The aim of this article is to present the aforesaid changes and the level of compliance with the amended rules. Design/methodology/approach: The applied research methods are based on literature studies in the analyzed area and the analysis of data from reports on the compliance with good practices submitted by WSE Listed companies. Based on the "comply" factor provided in the so-called "Best practice scanner", the implementation of the basic rules and selected detailed rules was analysed. The article presents the level of acceptance and implementation of reporting recommendations by companies listed on the Warsaw Stock Exchange, as well as the level of their compliance with specific rules. Findings: The article presents the level of acceptance and implementation of reporting recommendations by companies listed on the Warsaw Stock Exchange, as well as the level of their compliance with specific rules. The conducted analysis revealed a high level of compliance with the reporting obligation. However, it confirmed limited implementation of the rules introduced by the amended document, which among others concerned the ESG strategy and reporting. Compliance with the recommendation regarding the location of the internal audit unit in the organizational structure was also limited. It is therefore advisable to extend direct research the level of compliance with the recommendations, and to continue observation of the change in the approach to the implementation of obligations imposed on companies by the Warsaw Stock Exchange in 2021. Research limitations/implications: The conducted study was based on information submitted by the companies, therefore its subjectivity should be clearly emphasized. Also, errors in the reported information or its deliberate manipulation cannot be excluded. Originality/value: The conducted research has revealed that companies are aware of their obligations related to the disclosure of best practices for companies listed on the WSE, which is indicated by a high percentage of reporting companies. The results of such studies will provide valuable indications in the search for opportunities to increase the effectiveness of corporate governance mechanisms. This paper is dedicated to those who are developing codes of good practice and to those who are researching the effectiveness of corporate governance mechanisms.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna, M. (2013). Dobre praktyki spółek notowanych na GPW w Warszawie. Analiza zmian wprowadzonych w latach 2010-2012. Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, 132, Warszawa.
 2. Aluchna, M., Koładkiewicz, I. (2018). Dobre praktyki ładu korporacyjnego. perspektywa rady nadzorczej. Organizacja i Kierowanie, nr 3(182).
 3. Bogacz-Miętka, O. (2011). Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem. CEDEWU.pl
 4. Bravo-Urquiza, F., Moreno-Ureba, E. (2021). Does compliance with corporate governance codes help to mitigate financial distress? Research in International Business and Finance, Vol. 55, January 2021, Article number 101344, doi: 10.1016/j.ribaf.2020.101344.
 5. Castrillón, G., Alfonso, M. (2021). The concept of corporate governance. Revista Científica Visión de Futuro, vol. 25, No. 2. Universidad Nacional de Misiones, Argentina, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357966632010, 2.01.2022.
 6. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021 (2021). GPW w Warszawie, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_praktyki/DPSN21_BROSZURA.pdf, 3.11.2022.
 7. Elmghaamez, I.K., Akintoye, E. (2021). International Journal of Business Governance and Ethics, Vol. 15, Iss. 2, doi: 10.1504/IJBGE.2021.113942.
 8. Halicka, M. (2008). Oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Wpływ rzetelnej rewizji finansowej na efektywność nadzoru korporacyjnego i ograniczenie asymetrii informacyjnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 9. Herdan, A., Stuss, M.M., Krasodomska, J. (2009). Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Jeżak, J. (2002). Nadzór korporacyjny - kodeksy dobrych praktyk. Przegląd Organizacji, Nr 5(748). TNOiK, https://doi.org/10.33141/po.2002.05.01, 2.11.2022.
 11. Koładkiewicz, I. (2014). Dobre praktyki ładu korporacyjnego oraz ich transfer do twardego prawa. perspektywa interesariuszy polskiego rynku kapitałowego. Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCI/2.
 12. Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego (2016). The Istitiute Of Internal Auditors, https://www.iia.org.pl/sites/default/files/ definicja_kodeks_standardy_pl_en_2017_final.pdf, 2.11.2022.
 13. Mousavi, M., Zimon, G., Salehi, M., Stępnicka, N. (2022). The Effect of Corporate Governance Structure on Fraud and Money Laundering Risks, 10, 176. DOI: 10.3390/risks10090176.
 14. Mucha, A. (2016). Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - kontynuacja czy rewolucja? Allerhand Working Paper, 15. Kraków: Instytut Allerhanda.
 15. OECD Principles of Corporate Governance (2004). Paris: OECD Publications Service.
 16. Olejko, K. (2022). Istota koncepcji corporate governance na tle różnorodności definicyjnej - wybrane problem. In: K. Olejko (Ed.), Corporate governance w teorii i praktyce - wybrane problem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 17. Regulamin Giełdy, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/regulacje/Regulamin_ Gieldy_1.01.2022.pdf, 2.11.2022.
 18. Stępień, M. (2013). Nadzór korporacyjny a teoria agencji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 49, no. 4.
 19. Szczepankiewicz, E.I. (2011). The role of the audit committee, the internal auditor and the statutory auditor as the bodies supporting effective corporate governance in banks. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 640.
 20. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 61. Warszawa, 11.01.2017.
 21. Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW (2021). European Bank for Reconstruction and Dwvelopment, https://www.gpw.pl/pub/GPW/ ESG/Wytyczne_do_raportowania_ESG.pdf, 2.11.2022
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.163.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu