BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska-Puchała Agnieszka (University of Agriculture in Kraków)
Tytuł
Purchasing Decisions of Food in Innovative Packaging and the Knowledge of Students of UR Cracow
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2022, z. 163, s. 427-443, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Opakowania produktów spożywczych, Konsumpcja żywności, Innowacje, Decyzje konsumenckie
Food, Food packaging, Food consumption, Innovations, Consumer decision
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: The aim of the work is to present a classification and the basic functions of packaging and the requirements placed upon it. Furthermore, it aims to present new, innovative solutions in smart and active packaging which are appearing in the food sector Design/methodology/approach: The survey method was employed for the collection of primary data, using a survey questionnaire. It consisted of closed and open questions. A specially prepared survey was sent out by e-mail. The survey was sent out to 150 recipients, with 98 surveys returned, corresponding to 65% of their original number. The five-point Likert scale was used as a tool to measure the attitudes of those surveyed. The Likert scale is one of the most widely used tools for measuring attitudes. The aim of the work is to present a classification and the basic functions of packaging and the requirements placed upon it. Furthermore, it aims to present new, innovative solutions in smart and active packaging which are appearing in the food sector. The survey method was employed for the collection of primary data, using a survey questionnaire. It consisted of closed and open questions. A specially prepared survey was sent out by e-mail. The five-point Likert scale was used as a tool to measure the attitudes of those surveyed, where 1 means the feature is unimportant, 2 - not very important - 3 important, 4 - very important, 5 - most important. This method is most frequently used to measure complex socio-economic phenomena, including in management and quality sciences. The study was conducted in a non-random manner, and the selection was targeted. Students of Management from the Faculty of Agriculture and Economics and of Spatial Management from the Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying were considered to be the most appropriate group to provide the most valuable information concerning the phenomenon studied. Findings: the respondents were not very familiar with active and intelligent packaging. However, they are aware of the fact that packaging has a positive impact on the quality of the food product which is stored in it. Originality/value: educating young people about the types of packaging and their importance for the storage of foodstuffs is necessary.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barska, A., Wyrwa, J. (2016). Konsument wobec opakowań aktywnych i inteligentnych na rynku produktów spożywczych [Consumer Perception of Active and Intelligent Food Packaging]. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4(349), 138-161.
 2. Bhoovaraghavan, S., Vasudevan, A., Chandran, R. (1996). Resolving the Process vs Product innovation Dilemma: A Consumer Choice Theoretic Approach. Management Science, Vol. 42, iss. 2, p. 234.
 3. Cyrek, P. (2015). Opakowanie jako źródło informacji o produktach żywnościowych [Packaging as a Source of Information About Food Products]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 866, 9-21.
 4. Dainelli, D., Gontard, N., Spyropoulos, D., Zondervan- van den Beuken, E., Tobback, P. (2008). Active and intelligent food packaging: legal aspects and safety concerns. Trends in Food Science & Technology, pp. 103-112.
 5. Dejnaka, A. (2011). Opakowanie jako narzędzie wpływania na wybory konsumentów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 23, pp. 131-143.
 6. Fajczak-Kowalska, A., Rudowska, P., Ziemiński, P. (2016). Opakowania aktywne i inteligentne w łańcuchu żywnościowym. In: A. Walaszczyk, I. Jałmużna, J. Lewandowski (eds.), Monograph (pp. 33-49). Łódź: Łódź University of Technology, Łódź.
 7. Fietz, M., Lesiów, T. (2017). Stan wiedzy kształcącej się młodzieży o opakowaniach aktywnych i inteligentnych [State of Knowledge of Young People on Active and Intelligent Packaging]. Nauki Inżynierskie i Technologii, 3(26), pp. 9-27.
 8. Gazdecki, M., Goryńska-Goldmann, E. (2019). The system of interorganizational linkages in agri-markets. Relationship, Interactions and Networks in Competitive Environments. 35th Annual IMP Conference. Paris: IÉSEG School of Management.
 9. Goryńska-Goldmann, E., Gazdecki, M. (2020). Poszukiwanie i percepcja informacji przez konsumentów w świetle idei zrównoważonej konsumpcji - przykład rynków żywnościowych [Searching for and Perception of Information by Consumers in the Light of the Sustainable Consumption Idea - on the Example of Food Markets]. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, Vol. 36.
 10. Grębowiec, M. (2017). Uwarunkowania akceptacji innowacyjnych produktów żywnościowych na rynku soków i napojów owocowych [Conditional Acceptance of Innovative Food Products by Consumers on the Example of Fruit Juice Market]. Handel wewnętrzny, vol. II, nr 3(368), pp. 287-300.
 11. Hales, C.F. (1999). Opakowanie jako instrument marketingu. Warszawa: PWE.
 12. http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/library/docs/tips_stop_food_waste_pl.pdf, 17.08.2018.
 13. http://www.portalkujawski.pl/polecane/item/12795-typy-opakowan-produktow-spozywczych, 14.11.2020.
 14. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/s221428942030569x?token=da8ef8f24dfe296242dae5af30e209452127dcc815aaf0c4f88279dc18b270f9e50b63388960262a00e1eb94b85d214e.
 15. https://urodaizdrowie.pl/czy-i-ty-zwracasz-uwage-na-opakowanie, 06.12.2020.
 16. https://www.rp.pl/Biznes/310259933-Koniec-smieci-z-plastiku-Polka-wymyslila-jadalne-opakowania.html, 13.11.2020.
 17. https://www.sustainweb.org/pdf/SFG_Consumers.pdf, 13.11.2020.
 18. Janjarasskul, T., Suppakul, P. (2017). Active and intelligent packaging: The indication of quality and safety. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Vol. 58, Iss. 5, pp. 808-831.
 19. Jerzyk, E. (2007). Wykorzystanie opakowania jako kreatora wizerunku produktu i przedsiębiorstwa. Milenium, 1, p. 78.
 20. Jeznach, M., Bilska, B., Tul-Krzyszczuk, A., Pawlak, A. (2017). Rola opakowań aktywnych w ograniczaniu marnotrawstwa mięsa w gospodarstwach domowych [The role of active packages in restricting waste of meat in households]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 24, 4(113), pp. 126-136.
 21. Kaźmierczak, M. (2017). Innowacyjne opakowania jako inteligentne rozwiązania na przykładzie branży spożywczej [Innovative packages as smart solutions in the food industry]. Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej, nr 2(107), 78-97.
 22. Kos-Łabędowicz, J. (2014). Wykorzystanie internetowych źródeł informacji w decyzjach nabywczych konsumentów [Application of Internet-Based Information Sources in Consumer Purchasing Decisions]. Studia Ekonomiczne, vol. 187, pp. 191-203.
 23. Kotler, Ph. (1999). Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola [Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control]. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i Ska.
 24. Królczyk, J., Matuszek, D., Bednorz, K. (2015). Atrakcyjność i funkcjonalność użytkowa opakowań a zachowania konsumentów [Attractiveness and functionality of packaging and consumer behavior]. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, nr 2, pp. 72-77.
 25. Krzepicka, A. (2011). Opakowanie jako wartość dla polskiego klienta [Packaging as Value for a Polish Customer]. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, pp. 210-202.
 26. Muncke, J., Backhaus, T., Geueke, B., Maffini, M.V., Martin, O.V., Myers, J.P. et al. (2017). Scientific challenges in the risk assessment of food contact materials. Environmental Health Perspectives, 125(9), 1-9.
 27. Neale, A. (2015). Zrównoważona konsumpcja. Źródła koncepcji i jej zastosowanie. [Sustainable Consumption : Sources of Concept and Implementation]. Prace Geograficzne, z. 141, pp.141-158.
 28. Nowogródzka, T., Pieniak-Lendzion, K., Nyszk, W. (2014). Wzrost znaczenia opakowań w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw [Increasing importance of packaging in the process of communication market enterprises]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 103. Seria: Administracja i Zarządzanie, pp. 67-85.
 29. Pereira de Abreu, D.A., Cruz, J.M., Losada, P.P. (2012). Active and intelligent packaging for the food industry. Food Reviews International, vol. 28(2), pp. 146-187.
 30. Piotrowska-Puchała, A., Puchała, J. (2021). Konsumpcja zrównoważona jako część zrównoważonej gospodarki żywnościowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 31. Piotrowska, A. (2014). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej [Selected Aspects of Consumer Behavior in the Organic Food Market]. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom XVI, z. 6, 393-396.
 32. Popowicz, R., Lesiów, T. (2014). Innowacyjne opakowania aktywne w przemyśle żywnościowym [Innovative Active Packaging in the Food Industry]. Nauki Inżynierskie i Technologie, 2(13), pp. 34-48.
 33. Sharma, S., Jaiswal, A.K., Duffy, B., Jaiswal Swarna (2020). Ferulic acid incorporated active films based on poly (lactide) /poly (butylene adipate-co-terephthalate) blend for food packaging. Food Packaging and Shelf Life.
 34. Zalega, T. (2015). New Consumer Trends. In: M. Burchard-Dziubińska (ed.), Towards a Green Economy. From Ideas to Practice. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.163.26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu