BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pytel-Kopczyńska Marzena (Czestochowa University of Technology), Oleksiak Piotr (University of Lodz)
Tytuł
Mobbing at the Work Place and the Sustainable Human Resource Management in an Organisation
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2022, z. 163, s. 445-455, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Mobbing, Zasoby ludzkie, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Mobbing, Human resources, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: The purpose of this article is to present mobbing as one on the pathologies in the work place in the context of sustainable human resource management in an organisation. Design/methodology/approach: This article presents the issues of mobbing in the work place in the context of sustainable human resource management in a company. The article is based on the literature review in this scope and shows the results of the secondary research regarding mobbing in Polish companies. Findings: The considerations presented in the article show that mobbing is a significant phenomenon that affects the workers' efficiency in a negative way. Initiating the idea of sustainable human resource management determines, in the social aspect, the necessity to counteract mobbing in all areas of the human resources policy in the company. Originality/value: The article has a theoretical value. The problem of mobbing was presented in the article from the theoretical point of view as well as from the empirical way (presentation of the specificity of mobbing in Polish companies) in the context how the concept of sustainable human resource management is performed from the social point of view. The work is original due to the multi-aspect approach to the scientific issues and the obtained results may be useful both for the management practitioners and be the inspiration for further research.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania HR. Available online https://badaniahr.pl/badanie-spolecznych-warunkow-pracy-2015, 20.09.2022.
 2. Bechowska-Gebhardt, A., Stalewski, T. (2004). Mobbing: patologia zarządzanie personelem. Warszawa: Difin.
 3. Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2019. Mobbing, depresja, stres w miejscu pracy. Available online https://bezpieczniwpracy.pl/wp-content/uploads/2019/10/Raport-Bezpiecze% C5%84stwo-Pracy-w-Polsce-2019.pdf, 20.09.2022.
 4. Bombiak, E. (2019). Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi jako wsparcie zrównnowżonego rozwoju organizacji. Available online https://core.ac.uk/download/ pdf/286574918.pdf, 20.09.2022.
 5. Cohen, E. Taylor, S., Muller-Camen, M. (2012). HRM's role in corporate social and environmental sustainability, SHRM Report. Available online https://www.srhm.org/ about/foundation/pro-ducts/documents/4-12_csr_report_final_for_web.pdf, 20.09.2022.
 6. Cohen, S. (2011). Sustainability Management. New York: Columbia University Press.
 7. Einarsen, S., Hoel. H., Zapf. D., Cooper, C.L. (2003). The concept of bullying at work: the European tradition. In: S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, C.L. Cooper (Eds.), Bullying and Emotional Abuse in the Workplace (pp. 3-30). London-New York: Taylor & Francis.
 8. Kodeks pracy, Dz.U. 1974, Nr 24, poz. 141 (1974).
 9. Komunikat z badan CBOS "Szykany w miejscu pracy". Available online https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_109_14.PDF, 20.09.2022.
 10. Kozar, Ł. (2017). Shaping the green competence of employees in an economy aimed at sustainable development. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Vol. 119, Iss. 6, pp. 55-67.
 11. Kozar, Ł. (2019). Zielone miejsca pracy: uwarunkowania-identyfikacja-oddziaływanie na lokalny rynek pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 12. Kozar, Ł. Oleksiak, P. (2022). Organizacje wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju-wybrane aspekty. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. doi: 10.18778/ 8220-819-1.
 13. Kucharska, A. (2019). Mobbing. Informator dla pracodawcy. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy.
 14. Leymann, H. (1996). The Mobbing Encyklopedia. Available online www.leymann.se, 20.09.2022.
 15. Liebowitz, J. (2010). The role of HR in achieving a sustainability culture. Journal of sustainable development, no. 3, pp. 50-57.
 16. Marciniak, J. (2008). Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Poradnik dla przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 17. Moczydłowska, J. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Difin.
 18. Muller-Camen, M., Croucher, R., Leigh, S. (2008). Human Resource Management. A case study approach. London: CIPD.
 19. Pabian, A. (2015). Zrównoważone zarządzania zasobami ludzkimi - zarys problematyki. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, no. 17, pp. 7-16.
 20. Pecyna, A., Buczaj, A., Blicharz-Kania, A., Maksym, P., Kobus, Z., Krzysiak, Z. (2018). Postrzeganie zjawiska mobbingu przez pracowników. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, vol. 29, no. 3, p. 46. doi: 10.25944/ znmwse.2018.03.3748.
 21. Pfeffer, J. (2012). Building Sustainable Organizations: The Human Factor. Academy of Management Perspective, no. 2, pp. 34-45.
 22. Pocztowski, A. (2016). Zrównoważone zarządzania zasobami ludzkimi w teorii i praktyce. Journal of Management and Finance, no. 2, pp. 303-314.
 23. Rybak, M. (2008). Zjawisko mobbingu a budowanie zaufania w organizacji. Annales Etyka w życiu gospodarczym, no. 1, p. 303.
 24. Szarek, S., Kucharuk, M. (2018). Mobbing w miejscu pracy - rodzaje i skala zjawiska. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIX, zeszyt 8, p. 307.
 25. Szczepanik, E. (2014). Zjawisko mobbingu w organizacjach. Dylematy, no. 3, p. 111.
 26. Ulrich, D., Brockbank, W. (2005). The HR Value Proposition. Boston Massachusetts: Harvard Business School Press.
 27. Zaleśna, A., Wyrzykowska, B. (2017). Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce przedsiębiorstw w Polsce. Organizacja i Zarządzanie, no. 1, p. 155.
 28. Zaugg, R., Blum, A., Thom, N. (2001) Sustainability in Human Resource Management. Evaluation Report. Survey in European Companies and Institutions. Berne: IOP-Press
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.163.27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu