BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winnicka-Wejs Alicja (University of Economics in Katowice)
Tytuł
Digital Transformation in the Development Services Industry in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2022, z. 163, s. 681-697, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Transformacja cyfrowa, Umiejętności cyfrowe, Kapitał ludzki, Cyfryzacja
Digital transformation, Digital competences, Human capital, Digitization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: Characteristics of digital transformation in the development services industry in Poland. Addressing the questions: Does digitalization exist in the industry, and to what extent? What is the demand for digital competencies among educators and trainers? What is the potential scenario for the development of the industry taking into account the application of modern technological solutions? Methodology: The author's analysis of twelve webinars (presentations by experts) available on the website of the Council for the Competence of the Development Services Sector, and the analysis of the report of the 1st edition of the survey of the development services industry within Human Industry Capital Balance. Findings: Digitalization contributes to a paradigm shift in providing development services which are increasingly offered in remote or hybrid form. Despite the fact that the digital competence of educators and trainers is increasing in such areas as designing and creating remote development services, or creating educational situations in digital reality, the majority of employers in the development services industry in Poland do not apply innovative solutions and they anticipate the need for only basic digital skills. Digital transformation in the surveyed industry towards the widespread use of modern technologies and advanced skills in the use of microlearning, virtual and/or mixed reality, artificial intelligence, educational games, online simulation and/or videolearning requires significant financial investment and awareness. Research limitations/implications: The analysis was based on secondary sources of information. Future research should involve deepening the research fields on digital transformation in the development services industry in Poland and conducting qualitative research (e.g. interviews with company representatives, case studies). Practical implications: The results obtained from the research may be useful for owners of training companies and consulting firms in Poland, educators and trainers, and other players interested in developing human capital by means of modern technologies. Social implications: Creating awareness of the level of digitalization in the development services industry in Poland. Originality/value The article has research value for developing knowledge of management and quality, in the area of management and human capital development.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II - branża usług rozwojowych. Raport podsumowujący I edycję badań realizowanych w latach 2020-2021. Industry Human Capital Balance II - Development Services Industry. Raport przygotowany we współpracy z Radą ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2022, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/ pdf/BBKL-Usugi-Rozwojowe_22_07_2022.pdf, 22.07.2022.
 2. Cascio, W.F. (2019). Training trends: Macro, micro, and policy issues. Human Resource Management Review, 29(2), 284-297. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2017.11.001.
 3. Council on Higher Education (2014). Distance higher education programs in a digital era: Good practice guide. Johannesburg: Council on Higher Education. https://www.saide.org.za/documents/CHE_-_Distance_Higher_Education.pdf, 05.09.2022.
 4. Digital Transformation: The Harmonic Convergence of People, Culture, Process, and Technology in the New Normal, Management, Knowledge and Learning International Conference Technology, Innovation and Industrial Management (MakeLearn & TIIM, 2022) International Scientific Conference. Kaunas University of Technology, Lithuania, 19-21.05.2022, https://makelearn.mfdps.si, 21.05.2022.
 5. Domeradzka, J., Marszalik, K., Zaborek, M. (2022). Trends in human development for 2022. House of Skills. https://www.houseofskills.pl/wp-content/uploads/2022/01/Trends-in-human-development-for-2022.pdf, 23.09.2022.
 6. European Digital Education Hub. https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan/european-digital-education-hub, 23.09.2022.
 7. Hałas, K. (2022). E-profile of an Examplary Academic Teacher. In: L. Pokrzycka, Bruno De Lièvre (Eds.), Innovative Teachnig Methods E-learning in Practice (pp. 33-44). Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.
 8. Harney, B., Collings, D.G. (2021). Navigating the shifting landscapes of HRM. Human Resource Management Review, 31, 100824. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2021.100824.
 9. Kawecki, M., Orłowska, J., Bobiński, M., Kanownik, M. (2022), Czy system edukacji jest gotowy na świat technologiczny - debata z cyklu Business Insider TRENDS 2022. https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/czy-system-edukacji-jest-gotowy-na-swiat-technologiczny/zk66fn9, 21.07.2022.
 10. Konkurs Innowacja Edukacyjna Roku! Educational Innovation of the Year Competition https://innowacja.edu.pl/#rejestracja, 22.09.2022.
 11. Kowalski, M. (2022). Przyszłość usług rozwojowych: sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość. https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/content/article/ 81386:przyszlosc-uslug-rozwojowych-sztuczna-inteligencja-i-wirtualna-rzeczywistosc, 06.06.2022.
 12. Machalska, M. (2022). Digital learning. Od e-learningu do dzielenia się wiedzą. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 13. Marciniak, R., Łais, S., Maczuga, P. (2021), Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej. Designing and creating a remote development service. https://www.youtube.com/channel/UChfuxnLz9zUrRtDFhANRcNw, 19.09.2022.
 14. Marciniak, R., Łais, S., Maczuga, P. (2021), Świadczenie zdalnych usług rozwojowych. Providing remote development service. https://www.youtube.com/channel/ UChfuxnLz9zUrRtDFhANRcNw, 20.09.2022.
 15. Marciniak, R., Łais, S., Maczuga, P. (2021), Zarządzanie zdalnymi usługami rozwojowymi. Managing remote development service. https://www.youtube.com/channel/ UChfuxnLz9zUrRtDFhANRcNw, 20.09.2022.
 16. Marr, B. (2022). The Five Biggest Education and Training Technology Trends In 2022. Forbes. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2022/02/18/the-five-biggest-education-and-training-technology-trends-in-2022/amp/, 18.02.2022.
 17. McDonnell, A., Carbery, R., Burgess, J., Sherman, U. (2021). Technologically mediated human resource management in the gig economy. The International Journal of Human Resource Management, 32(19), 3995-4015, DOI:10.1080/09585192.2021.1986109.
 18. Mikołajczyk, K. (2020). Innowacyjne metody rozwoju pracowników. [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, p. 175-190.
 19. Personel Plus (2022), nr 4.
 20. Piasecki, P. (2021). Kluczowe trendy i zmiany w sektorze usług rozwojowych. Key trends and developments in the development services sector. https://www.youtube.com/ channel/UChfuxnLz9zUrRtDFhANRcNw, 19.09.2022.
 21. Piasecki, P. (2022). Potrzeby rozwojowe sektora na podstawie rekomendacji Rady oraz analizy wyzwań trendów. Development needs of the sector on the basis of the Council's recommendations and the analysis of trend challenges. https://www.youtube.com/channel/ UChfuxnLz9zUrRtDFhANRcNw, 25.09.2022.
 22. Piasecki, P. (2022). Wybrane wyzwania w projektowaniu usług rozwojowych. Selected challenges in designing development services. https://www.youtube.com/channel/ UChfuxnLz9zUrRtDFhANRcNw, 21.09.2022.
 23. Piasecki, P. et al. (2022). Kreowanie sytucaji edukacyjnej - czy czeka nas nowy paradygmat w edukacji. Creating an educational situation - are we facing a new paradigm in education. https://www.youtube.com/channel/UChfuxnLz9zUrRtDFhANRcNw, 22.09.2022.
 24. Piasecki, P. et al. (2022). Kreowanie sytucaji edukacyjnej - imlplikaacje dla podmiotów rozwijających kompetencje edukatorów. Creating an educational situation - implications for educators' competence developers. https://www.youtube.com/channel/ UChfuxnLz9zUrRtDFhANRcNw, 23.09.2022.
 25. Piwowar-Sulej, K. (2022). Praktyki szkoleniowe w kontekście pandemii COVID-19 - wyniki badań empirycznych. In: J. Tabor-Błażewicz, H. Rachoń (Eds.), Wyzwania kierowania ludźmi w systemie hybrydowej organizacji pracy (pp. 85-94). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 26. Poell, R.F., Kessels, J.W.M. (2021). Handboek human Resource development: Organiseren van het leren. Lannoo Campus.
 27. Przyszłość Edukacji Scenariusze 2046. Future of Education Scenarios 2046 (2021). Raport przygotowany przez infuture.institute we współpracy z Collegium da Vinci. Gdańsk-Poznań. https://infuture.institute/raporty/przyszlosc-edukacji/, 22.09.2022.
 28. rada.pifs.org.pl, 26.09.2022.
 29. Radkiewicz, T. (2022). Co jest potrzebne sektorowi? Rozwój kompetencji edukatorów i trenerów. What does the sector need? Development of the competence of educators and trainers. https://www.youtube.com/channel/UChfuxnLz9zUrRtDFhANRcNw, 22.09.2022.
 30. Radkiewicz, T. (2022). Prowadzenie i realizacja usług rozwojowych - nowości metodyczne i technologiczne. Conducting and implementing development services-method and technological innovation. https://www.youtube.com/channel/UChfuxnLz9zUrRtDFh ANRcNw, 21.09.2022.
 31. Radkiewicz, T., Piasecki, P. with the participation of members of the Council for the Competence of the Development Services Sector (2022). Kwalifikacja Kreowanie sytuacji edukacyjnej - konsultacje sektorowe. Qualification Creating an educational situation -sector consultations. https://www.youtube.com/channel/UChfuxnLz9zUrRtDFhANRcNw, 23.09.2022.
 32. Sacharczuk, S. (2022). Cyfryzacja: przed firmami wiele do zrobienia. Puls Biznesu. https://www.pb.pl/cyfryzacja-przed-firmami-wiele-do-zrobienia-1152896, 09.06.2022.
 33. Sacharczuk, S. (2022). Usługi rozwojowe na bakier z innowacyjnością. Puls Biznesu. https://www.pb.pl/uslugi-rozwojowe-na-bakier-z-innowacyjnoscia-1148603? utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=4747&pnespid=CuYm6VsA_D0Sj1CK8JfBFFBar0M4nallqRwTEr0JI5XKX88H6A_yz7GDP2emxqlfaj78hSQ, 25.04.2022.
 34. Standard Usług Zdalnych, Remote Services Standard (2022). https://www.rada.pifs.org.pl/ standard-suz/, 26.09.2022.
 35. Tarapata, J., Woźniak, J. (2022). Odporność organizacji. Cyfryzacja, bezpieczeństwo, innowacje. Warszawa: Difin.
 36. Tomanek, R. (2020). Cyfrowa przyszłość uniwersytetów. Rzeczpospolita. https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art728521-robert-tomanek-cyfrowa-przyszlosc-uniwersytetow, 11.05.2020.
 37. Ulanowska, A. (2021). Sztuczna inteligencja wkracza do kadr. Puls Biznesu. https://www.pb.pl/sztuczna-inteligencja-wkracza-do-kadr-1119707, 17.06.2021.
 38. Ustawa z dnia 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 r., poz. 64 z późn.zm.).
 39. Winnicka-Wejs, A. (2020). Inwestycje szkoleniowe w kapitał ludzki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 40. Winnicka-Wejs, A. (2021). Kierunki zmian w inwestycjach w kapitał ludzki - studia wprowadzające. In: I. Mendryk (ed.). Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej.Warszawa: Difin, pp. 90-103.
 41. Worek, B. (2022). Monitoring podmiotów funkcjonujących w Sektorze Usług Rozwojowych: Podsumowanie Analizy Trendów. PARP Grupa PFR, Sektorowa Rada ds. Komptencji Usługi Rozwojowe, Warszawa. https://www.rada.pifs.org.pl/wp-content/ uploads/Monitoring-SSR-_podsumowanie-1.pdf, 26.09.2022.
 42. Worek, B., Piasecki, P. (2022), Sektor w liczbach - stan sektora na podstawie danych pozyskiwanych przez Radę. The sector in numbers - the condition of the sector based on data obtained by the Council. https://www.youtube.com/channel/UChfuxnLz9zUrRt DFhANRcNw, 24.09.2022.
 43. Zbiór Dobrych Praktyk Usług Zdalnych. Digitalization and the Codification of Good Practices for Remote Services (2022). https://www.rada.pifs.org.pl/zbior-dobrych-praktyk-uslug-zdalnego-uczenia-sie/, 26.09.2022.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.163.42
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu