BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bainka Marta
Tytuł
The Catalan Artists' Involvement in the Pro-independence Movement
Zaangażowanie katalońskich artystów w ruch proniepodległościowy
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2022, T. 34, s. 83-99, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Niepodległość, Ruchy społeczne, Separatyzm, Wolność, Społeczeństwo
Independence, Social movements, Separatism, Freedom, Society
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Katalonia, Hiszpania
Catalonia, Spain
Abstrakt
Artykuł analizuje kwestię zaangażowania artystów w ruch proniepodległościowy w Katalonii. Dla wprowadzenia w kontekst wydarzeń, autorka rozpoczyna od przedstawienia historii Katalonii, skupiając się na jej konflikcie z Królestwem Hiszpanii i pięciu momentach historycznych, gdy Katalonia ogłosiła niepodległość. Artykuł przedstawia, w jaki sposób przeszłość jest obecna w codziennym życiu Katalończyków i jak wpływa na ich postawy. Autorka stara się także wskazać, jaką rolę odgrywają w tych procesach artyści i jak rozpoczęło się ich zaangażowanie w ruch proniepodległościowy. Czyni to poprzez przedstawienie artystycznego i politycznego zaangażowania artystów reprezentujących różne style i pokolenia.(abstrakt oryginalny)

This article examines the involvement of artists in the pro-independence movement in Catalonia. First, to provide context, the author discusses the history of Catalonia, focusing on the conflicts with the Spanish state and on the five instances through- out history when the region proclaimed independence. The article shows how stories from the Catalonia past are present in people's everyday lives and influence their sentiments. The author also tries to find an answer to the question of how artists became involved in the pro-independence movement by taking a closer look at both the art and political engagement of the artists representing different generations and genres during the period in question.(short original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak, A. (2008). Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 2. BBC (2018). Valtònyc: Belgian court refuses to extradite Spanish rapper, 17 September 2018. www.bbc.com/news/world-europe-45550944 (accessed: 18.03.2021).
 3. BBC (2021). Spain: Rapper Pablo Hasel who fled to university sent to jail, 16 February 2021. www.bbc.com/news/world-europe-56082117 (accessed: 18.03.2021).
 4. Déloye, Y. (2013). National Identity and Everyday Life. In J. Breuilly (Eds.), The Oxford Handbook of the History of Nationalism (pp. 1-18).Oxford: Oxford University Press.
 5. Dibuixos per la República. n.d. https://www.instagram.com/dibuixosperlarepublica (accessed: 25.03.2021).
 6. Edles, L. D. (1999). A Culturalist Approach to Ethnic Nationalist Movements: Symbolization and Basque and Catalan Nationalism in Spain. Social Science History, Autumn, 23(3), 311-355.
 7. Els Catarres (2015a). https://www.facebook.com/179505822093231/photos/a.189722641071549/967065550003917 (accessed: 19.03.2021).
 8. Els Catarres (2015b). https://www.facebook.com/179505822093231/photos/a.189722641071549/967105533333252 (accessed: 19.03.2021).
 9. Els Catarres (2015c). https://www.facebook.com/179505822093231/photos/a.189722641071549/967152553328550 (accessed: 19.03.2021).
 10. Institut Ramon Llull. n.d. What is the Institut Ramon Llull? https://www.llull.cat/english/quisom/quisom.cfm (accessed: 15.04.2021).
 11. Laurie, T., & Khan, R. (2017). The Concept of Minority for the Study of Culture. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies, 31(1), 1-12.
 12. Mees, L. (2004). Politics, Economy, or Culture? The Rise and Development of Basque Nationalism in the Light of Social Movement Theory. Theory and Society, 33, 311-331.
 13. Marcet, J. (2019). Eight Years of Pro-independence Effort in Catalonia: Elections, Actors and the Political Process. Working Papers, 355, 5-34.
 14. Monterde, A. M. (2013). Interliterariness and the Literary Field: Catalan Literature and Literatures in Catalonia. In J. Ramon Resina (Ed.), Iberian Modalities: A Relational Approach to the Study of Culture in the Iberian Peninsula (pp. 62-80). Liverpool: Liverpool University Press.
 15. Myśliwiec, M. (2014). Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 16. Nouri, M. (2018). The Power of Influence: Traditional Celebrity vs Social Media Influencer. Pop Culture Intersections, 32.
 17. Obtułowicz, B. (2007). Katalończycy nie są tacy sami jak pozostali Hiszpanie. Kształtowanie się poczucia odrębności Katalończyków w XVIII i XIX wieku. In A. Sawicka, T. Eminowicz-Jaśkowska (Eds.), Studia iberystyczne, almanach kataloński 6 (pp. 17-37). Kraków: Księgarnia Akademicka.
 18. pablohaseloficial (2014). https://www.instagram.com/p/tlRRuBuMeC (accessed: 25.03.2021).
 19. pablohaseloficial (2015). https://www.instagram.com/p/9_B9QluMfH (two comments) (accessed: 20.02.2021, 23.03.2021).
 20. Pobóg-Lenartowicz, M. (2016). Ara es l'hora? The Approach of the Catalan Political Scene to Independence Issues. Historia i Polityka, 16(23), 27-41.
 21. The Polish Constitution of 1997.
 22. The Spanish Constitution of 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/spus.12566
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu