BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Izabela (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
The role of LMX and Organizational Climate in Improving Performance and Effectiveness of Local Public Administration: Evidence from the Metropolis GZM
Rola LMX i klimatu organizacyjnego w poprawie wyników i efektywności lokalnej administracji publicznej: dowód z Metropolii GZM
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 63, s. 149-163, rys., tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Relacje kierownik-podwładny, Uczenie się, Organizacje uczące się, Efektywność organizacji, Administracja publiczna
Manager-subordinate relationships, Studying, Learning organisations, Organisation effectiveness, Public administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz z transformacją administracji publicznej i pojawieniem się nowych koncepcji zarządzania publicznego poprawa wyników działania i efektywności lokalnej administracji publicznej stała się ważnym celem polityki regionalnej w wielu krajach. Jednak aby poprawa taka była możliwa, konieczne jest rozpoznanie w tych organizacjach czynników ją warunkujących. W konsekwencji celem artykułu jest określenie wpływu na wyniki działania i efektywność lokalnej administracji publicznej takich czynników organizacyjnych, jak: jakość relacji między przełożonym a podwładnym i organizacyjny klimat uczenia się. Artykuł prezentuje rezultaty badań ankietowych przeprowadzonych we wszystkich 41 urzędach miasta/gminy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Model związków odnośnie do jakości relacji wymiany między liderem a członkami zespołu (LMX), organizacyjnym klimatem uczenia się oraz wynikami działania i efektywnością (OEP) urzędów miasta/gminy został poddany analizie z wykorzystaniem modelowania równań strukturalnych (SEM).(abstrakt oryginalny)

Since the 1990s, along with the transformation of public administration and the emergence of new concepts of public management, the improvement of organisational effectiveness and performance (OEP) of local public administration has become an important goal of regional policies in many countries. The OEP of local public administration has started to be considered as an essential factor affecting the process of regional socio-economic development. However, to improve the performance of local public administration, factors influencing the OEP of public administration organizations need to be determined. Consequently, the purpose of this paper is to identify how such factors as the quality of relations between leaders and subordinates as well as learning climate influence the OEP of public administration organizations. Method/approach: The paper presents the results of a survey research conducted among 153 employees of municipal offices in the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis (i.e. Metropolis GZM). A model of relationships between LMX, organizational learning climate, and the OEP was examined with the use of Structural Equation Modeling and path analysis. Findings: It was found that the LMX affected the OEP only indirectly through its impact on organizational learning climate which in turn influences the OEP. Therefore, the study also revealed that organizational learning climate mediated the relationship between the LMX and the OEP. Originality: The presented results of the study have provided empirical evidence regarding the influence of LMX and organizational climate on the OEP of public organizations which was hitherto absent in the literature on the subject. A novel conclusion from this study is that the high quality of relationships between leaders and subordinates and organizational learning climate improve the OEP of local public administration organizations. Highly effective local public administration can become a driver of the regional development promoting new ideas, innovation and local incentives.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aarons G.A., Conover K.L., Ehrhart M.G., Torres E.M., Reeder K. 2021. Leader-member exchange and organizational climate effects on clinician turnover intentions. Journal of Health Organization and Management, 35(1): 68-87. DOI: https://doi.org/10.1108/JHOM-10-2019-0311
 2. Aggarwal A., Chand P. K., Jhamb D., Mittal A. 2020. Leader-Member Exchange, Work Engagement, and Psychological Withdrawal Behavior: The Mediating Role of Psychological Empowerment. Frontiers in Psychology, 11, Article 423. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00423
 3. Alo O., Arslan A. 2022. The antecedents of leader member-exchange (LMX) relationships in African context: the influence of the supervisor's feedback delivery-tactic. International Journal of Organizational Analysis, 30(7): 67-94. DOI: https://doi.org/10.1108/IJOA-07-2021-2878
 4. Baruch Y., Ramalho N. 2006. Communalities and Distinctions in the Measurement of Organizational Performance and Effectiveness Across For-Profit and Nonprofit Sectors. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 35: 39-65. DOI: https://doi.org/10.1177/0899764005282468
 5. Bratnicki M., Ząbkowska B. 2010. Wielowymiarowe ujęcie efektywności jako determinant skuteczności współczesnych koncepcji zarządzania. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, 272(17): 69-77.
 6. Borkowska S. 2009. Human Resource Management and Innovation in the Business Organization. Human Resource Management, 2(2): 9-29. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203866962-14
 7. Byrne B.M. 2001. Structural equation modeling with AMOS. Basic concepts, applications, and programming. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah.
 8. Chudzyńska I. 2021. Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu produktu lokalnego na przykładzie gminy Trzcianka. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 57: 195-205. DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.57.13
 9. Cornforth C. 2001. What makes boards effective? An examination of the relationships between board inputs, structures, processes and effectiveness in non-profit organizations. Corporate Governance, 9(3): 217-227. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8683.00249
 10. Dulebohn J.H., Bommer W.H., Liden R.C., Brouer R.L., Ferris G.R. 2012. A Meta-Analysis of antecedents and consequences of Leader-Member Exchange. Journal of Management, 38: 1715-1759. DOI: https://doi.org/10.1177/0149206311415280
 11. Fleszer D. 2011. Jakość usług administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, 2: 65-79.
 12. Hao Q., Shi Y., Yang W. 2021. How Leader-Member Exchange Affects Knowledge Sharing Behavior: Understanding the Effects of Commitment and Employee Characteristics. [In:] E. C. Fein, A. Tziner (eds.), The Future of the Leader-Member Exchange Theory. Frontiers in Psychology.
 13. Harrison D.A., Newman D.A., Roth P.L. 2006. How important are job attitudes? Meta-analytic comparisons of integrative behavioral outcomes and time sequences. Academy of Management Journal, 49: 305-325. DOI: https://doi.org/10.5465/amj.2006.20786077
 14. Hofmann D.A., Morgeson F.P., Gerras S.J. 2003. Climate as a moderator of the relationship between leader-member exchange and content specific citizenship: safety climate as an exemplar. Journal of Applied Psychology, 88(1): 170-178. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.1.170 (access: 9.09.2011) DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.1.170
 15. Hult G.T.M., Ketchen D.J., Slater S.F. 2002. A longitudinal study of the learning climate and cycle time in supply chains. Journal of Business & Industrial Marketing, 17(4): 302-323. DOI: https://doi.org/10.1108/08858620210431697
 16. Konarski R. 2009. Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. GZM 2022. Info Mapa (https://infogzm.metropoliagzm.pl/infomapa.html; access: 28.01.2023).
 18. Lebrón M., Tabak F., Shkoler O., Rabenu E. 2018. Counterproductive work behaviors toward organization and leader-member exchange: the mediating roles of emotional exhaustion and work engagement. Organizational Management Journal, 15: 159-173. DOI: https://doi.org/10.1080/15416518.2018.1528857
 19. Liden R., Maslyn J. 1998. Multidimensionality of Leader-Member Exchange: An Empirical Assessment through Scale Development. Journal of Management, 24: 43-72. DOI: https://doi.org/10.1016/S0149-2063(99)80053-1
 20. Love P.E.D., Skitmore M.R. 1996. Approaches to Organisational Effectiveness and Their Application to Construction Organisations. [In:] A. Thorpe (ed.), Proceedings 12th Annual Conference and Annual General Meeting. The Association of Researchers in Construction Management, Sheffield Hallam University, Sheffield (http://eprints.qut.edu.au/archive/00004524; access: 7.10.2009).
 21. MacCallum R.C., Browne M.W., Sugawara H.M. 1996. Power Analysis and Determination of Sample Size for Covariance Structure Modeling. Psychological Methods, 1(2): 130-149. DOI: https://doi.org/10.1037/1082-989X.1.2.130
 22. Martin R., Thomas G., Guillaume Y., Lee A., Epitropaki O. 2016. Leader-member Exchange (LMX) and Performance: A Meta-analytic Review. Personnel Psychology, 69: 67-121. DOI: https://doi.org/10.1111/peps.12100
 23. Marzec I. 2009. Wymiana pomiędzy przełożonym a podwładnym jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników. Współczesne Zarządzanie, 2: 85-95.
 24. Marzec I. 2022a. Inter-Organizational Professional Networks as Drivers of Career Outcomes and Organizational Performance: Towards the Post-pandemic Horizon. [In:] K.S. Soliman (ed.), Business Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic. Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain, p. 477-484.
 25. Marzec I. 2022b. Leader-Member Exchange and learning climate in increasing employee motivation: a post-pandemic perspective. Scientific Papers of Silesian University of Technology, Organization and Management Series, 2022: 395-411. DOI: https://doi.org/10.29119/1641-3466.2022.158.26
 26. Marzec I., Ganiek A. 2018. Stosunek pracowników do zmian jako czynnik efektywności organizacji świadczących usługi publiczne. Społeczeństwo i Edukacja, Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 29(2): 377-387.
 27. Nandedkar A., Brown R.S. 2017. Should I Leave or Not? The Role of LMX and Organizational Climate in Organizational Citizenship Behavior and Turnover Relationship. Journal of Organizational Psychology, 17(4): 51-66 (https://articlegateway.com/index.php/JOP/article/view/1664; access: 24.09.2021).
 28. Park H., Park H., Liden R.C. 2022. Leader-member exchange differentiation and employee performance: A political perspective. Journal of Organizational Behavior, 46(6): 1121-1135. DOI: https://doi.org/10.1002/job.2611
 29. Personal Data Protection Act of August 29th 1997. Journal of Laws No. 133, pos. 883.
 30. Quinn R., Rohrbaugh J. 1983. A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Toward a Competing Values Approach to Organizational Analysis. Management Science, 29: 363-377. DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.29.3.363
 31. Saputra A., Ariyanto E. 2019. The Effect of Leader Member Exchange, Job Satisfaction and Motivation on Educational Personnel's' Organizational Commitment of Jakarta Mercu Buana University. International Review of Management and Marketing, 9(6): 58-66. DOI: https://doi.org/10.32479/irmm.8650
 32. Shahin A., Shabani Naftchali J., Khazaei Pool J. 2014. Developing a model for the influence of perceived organizational climate on organizational citizenship behaviour and organizational performance based on balanced score card. International Journal of Productivity and Performance Management, 63(3): 290-307. DOI: https://doi.org/10.1108/IJPPM-03-2013-0044
 33. Skotnicka-Zasadzień B., Wolniak R. 2011. Wpływ analizy czynników ukrytych na postrzeganie jakości usług przez klientów Urzędu Miejskiego w Katowicach. Samorząd Terytorialny, 7-8: 100-109.
 34. Szcześniak M. 2009. Weryfikacja modelu wdzięczności Williama McDougalla z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Przegląd Psychologiczny, 52(2): 219-234.
 35. Thomas J.Ch. 2008. Administrative, Faculty, and Staff Perceptions of Organizational Climate and Commitment in Christian Higher Education. Christian Higher Education, 7(3): 226-252. DOI: https://doi.org/10.1080/15363750701818428
 36. Thrasher G., Dickson M., Biermeier-Hanson B., Najor-Durack A. 2020. Social identity theory and leader-member exchange: individual, dyadic and situational factors affecting the relationship between leader-member exchange and job performance. Organization Management Journal, 17(3): 133-152. DOI: https://doi.org/10.1108/OMJ-04-2019-0719
 37. Truxillo D.M., Burlacu G. 2016. Does age matter to LMX and its outcomes? A review and future research directions. [In:] T.N. Bauer, B. Erdogan (eds.), The Oxford handbook of leader-member exchange. Oxford University Press, Oxford, p. 397-411.
 38. van der Heijde C.M., van der Heijden B.I.J.M., Scholarios D., Bozionelos N., Mikkelsen A., Epitropaki O., Marzec I., Jędrzejowicz P., Looise J.C., Indic@tor Study Group 2018. Learning climate perceptions as a determinant of employability: An empirical study among European ICT professionals. Frontiers in Psychology, 9, Article 2471. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02471
 39. Vermeulen M., Kreijns K., Evers A.T. 2022. Transformational leadership, leader-member exchange and school learning climate: Impact on teachers' innovative behaviour in the Netherlands. Educational Management Administration & Leadership, 50(3): 491-510 DOI: https://doi.org/10.1177/1741143220932582
 40. Wlaźlak K. 2010. Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej. Wolters Kluwer, Warszawa.
 41. Wronka M. 2014. Sukces i jego pomiar w przedsiębiorstwach społecznych - próba operacjonalizacji. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 27(2): 363-387.
 42. Zeb A., Akbar F., Hussain K., Safi A., Rabnawaz M., Zeb F. 2021. The competing value framework model of organizational culture, innovation and performance. Business Process Management Journal, 27(2): 658-683. DOI: https://doi.org/10.1108/BPMJ-11-2019-0464
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2023.63.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu