BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurkowska Agnieszka (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Poszukiwanie układów obiektów architektonicznych zgodnych z uwarunkowaniami przyrodniczymi Pojezierza Kaszubskiego. Studium autorskie
Searching for Layouts of Architectural Objects in Line With the Natural Conditions of the Kashubian Lake District. Author's Study
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 63, s. 165-190, fot., rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Architektura, Środowisko przyrodnicze, Ochrona krajobrazu
Architecture, Natural environment, Landscape protection
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pojezierze Kaszubskie
Kashubian Lake District
Abstrakt
Pojezierze Kaszubskie to obszar o wyjątkowych uwarunkowaniach przyrodniczych. Charakterystyczna rzeźba terenu z wieloma zbiornikami wodnymi od kilku wieków stanowi wyzwanie dla zasiedlających ją mieszkańców, wskazując jednocześnie, że krajobraz jest tu wartością znaczącą. Wraz z dużą lesistością i niejednorodnością przyrodniczą obszar ten okazał się interesującą inspiracją dla autorskiego projektu. Działania polegające na tworzeniu małoskalowych glinianych modeli przyjmujących często formy bioniczne, a następnie lokowaniu ich w odpowiednio dobranych miejscach, stały się narzędziem badawczym w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, jak projektować w tym regionie, jakie przesłanki powinny czy mogą stać się punktem wyjścia dla działań w skali docelowej przestrzeni zamieszkiwania. Kolejne realizacje na przestrzeni kilku lat stworzyły zbiór poddawany analizom i weryfikacji efektów. Aktualny zasób pozwala na wstępne formułowanie wniosków i wytycznych do dalszej pracy nad zagadnieniem. Narzędzie okazuje się pomocne mimo jego nieoczywistej formuły.(abstrakt oryginalny)

The study of target forms of living was based on nature observations and an attempt at their cultural transposition through artistic activities. The metaphorical images of the forms of residence presented in many variants show its adaptability to various, unique natural conditions. The context is both an inspiration and a problem task, to which the answer is a specific form of arrangement, suited to its surroundings and corresponding to the existing spatial situation. Individual projects, which in fact constitute autonomous works, are also parts of the process of searching for layouts of architectural objects suited to the place. Small-scale clay sculptures located in the context of the natural landscape of the Kashubian region draw attention to the very beginning of the search for form and the way it is situated in space. The work carried out cyclically since 2016 was subject to an initial classification systematising the achieved effects and facilitating comparative work within the selected groups of solutions. The thematic division based on the problematic threads of field situations, in which the original arrangement of elements was arranged, seems to best illustrate the issue. The thesis is the conviction that it is advisable to be inspired by natural conditions in artistic activities when formulating design guidelines. The aim of the project is to find the regional natural conditions of the Kashubian Lake District, adaptable in the creation of urban solutions. The characteristic architecture of a Kashubian village with a centuries-old history is a regional value, but it is not the only model for contemporary architectural interventions in the landscape. Perhaps the bionic trail could be an alternative solution, being a special remedy for the shortages of contemporary forms of housing (both architectural objects and their urban relations). The study of the achieved creative effects may direct the search for solutions and formulas that are not obvious in the field of design.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka A. 1999. Architektura psychologicznej przestrzeni życia. Gemini-Print, Poznań.
 2. Baranowski A. 2001. Teraźniejszość i przyszłość architektury regionalnej Kaszub Jeziornych. [W:] Regionalne budownictwo na Kaszubach Jeziornych w XXI wieku. Materiały z sesji (Wieżyca, 6 października 2000). Warszawa.
 3. Beardsley J. 1998. Earthworks and Beyond. Contemporary Art in the Landscape. New York.
 4. Ching F.D.K. 1979. Architecture. Form, space and order. Litton Educational Publishing, New York.
 5. Czapiewska G. 2019. Perspektywy rozwoju innowacyjnych funkcji pomorskich wsi. Studia Obszarów Wiejskich, 54: 7-24. DOI: https://doi.org/10.7163/SOW.54.1
 6. Czarnecki W. 1968. Planowanie miast i osiedli. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań.
 7. Górka A. 2011. Zagroda. Zagadnienia planowania i projektowania ruralistycznego. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 8. Heffner K. 2007. Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje - uwarunkowania - zależności - czynniki - skutki. Badania zróżnicowania obszarów wiejskich. [W:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN, Warszawa, s. 11-28.
 9. Heibrich J. (red.) 2004. Wody słodkie i torfowiska. T. 2. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 29-36.
 10. Holeksa J., Szwagrzyk J., Kwaśne buczyny. [W:] Poradniki ochrony siedlisk i gatunków. Ministerstwo Środowiska, s. 28-47 (on-line; dostęp: 3.03.2018).
 11. Jeffrey K. (red.), Wallis B. (współaut.) 1998. Land and Environmental Art. Boston.
 12. Knyba J. 1987. Budownictwo ludowe na Kaszubach. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.
 13. Kowicki M. 2010. Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej. Studium na tle tendencji krajowych i europejskich. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 14. Kurkowska A. 2015. Lokalne tradycje wzornicze w kreacji przestrzennej budownictwa kaszubskiego. [W]: I. Mikołajczyk (red.), Języki dizajnu. Paradygmaty przestrzeni projektowych. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 15. Kraska M., Jeziora lobeliowe. [W:]: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków. Ministerstwo Środowiska, s. 27-36 (on-line; dostęp: 3.03.2018).
 16. Lenartowicz K. 1992. O psychologii architektury. Próba inwentaryzacji badań, zakres przedmiotowy i wpływ na architekturę. Monografia, 138. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 17. Pokropek M. 1976. Budownictwo ludowe w Polsce. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 18. Sadkowski T. 2001. Tradycje historyczne budownictwa regionalnego na Kaszubach. [W:] Regionalne budownictwo na Kaszubach Jeziornych w XXI wieku. Materiały z sesji (Wieżyca, 6 października 2000). Warszawa.
 19. Sadkowski T. 2001. Modrô-Krôjna. Przewodnik po Muzeum-Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich.
 20. Sulima M. 2006. Miejsce domu w kulturze wsi. [W:] W. Czarnecki, D. Karolczuk (red.), Odnowa polskiej wsi. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok.
 21. Szafer W., Zarzycki K. 1972. Szata roślinna Polski. T. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Weilacher U. 1999. Between Landscape Architecture and Land Art. Basel-Berlin-Boston.
 23. Welsch W. 2002. Przestrzenie dla ludzi? [W:] A. Budak, J. Brach-Czaina (red.), Co to jest architektura? Antologia tekstów. Bunkier Sztuki, Kraków.
 24. Wilson S. 2002. Information Arts: Intersections of Art, Sience and Technology. The MIT Press, London. DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/3765.001.0001
 25. https://www.anamendietaartist.com/ (dostęp: 30.01.2023).
 26. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/bionika;3877863.html (dostęp: 30.03.2022).
 27. http://www.gdansk.lasy.gov.pl, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku (dostęp: 6.03.2018).
 28. https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Pojezierze_Kaszubskie (dostęp: 5.03.2018).
 29. https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/site-specific (dostęp: 30.01.2023).
 30. http://www.tylicki.com/tylicki-polska.html (dostęp: 30.01.2023).
 31. https://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja (dostęp: 1.02.2023).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2023.63.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu