BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzyb Barbara (Silesian University of Technology)
Tytuł
Quality in Education - Success of Management or System. Theoretical Considerations
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2022, z. 165, s. 67-77, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Jakość kształcenia, Zarządzanie oświatą, Zarządzanie jakością
Education, Quality education, Management in education, Quality management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: The article attempts to discuss the qualitative perception of education in the context of the management of a modern educational institution. The purpose of the article is to show that quality and management converge, not only because of the competitiveness of the educational market, but also because of the relationship with the organization and the ways it is administered. Desingn/methodology/approach: The paper is the result of a literature review. Findings: The developed article, in its theory, points to the need to develop a modern view of the processes of educational quality and management in education. This is because they require a redefinition of the director's functions and competencies, as well as changes in education management training systems. In a slightly broader context, the perceived changes relate to the issue of systemic subordination of principals and schools, which does not translate into real quality education, but into dependence on official orders. Quality, is not just about meeting requirements, but also about meeting expectations, which, according to European assumptions, should lead to improvements in education. The proposed article, as a theoretical concept, is the basis for an in-depth study of the currently functioning quality of education and to fully clarify whether the changes we are experiencing will be the success of prudent management or the implemented system. Research limitations/implications: Viewed from the perspective of the issues of quality and educational management, as a subject well-embedded in its discipline, there is a dearth of current publications on current changes in education. The article, as a theoretical and somewhat critical look, encourages further research and discussion. Originality/value: The article is developed on the basis of contemporary knowledge of researchers of quality and management issues. The value of this article is to take a critical look at current developments, because in its theory it draws attention to the issue of necessary and in-depth research of this topic.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barrett, A.M., Chawla-Duggan, R., Lowe, J., Nikel, J., Ukpo, E. (2006). The concept of quality in education: A review of the 'international' literature on the concept of quality in education (EdQual Working Paper No. 3). Bristol, UK: EdQual RPC.
 2. Bielawa, A. (2007). Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością. In: A. Potocki (Ed.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach. Warszawa: Difin.
 3. Bielawa, A. (2011). Postrzeganie i rozumienie jakości - przegląd definicji jakości. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 21.
 4. Bielski, M. (1997). Organizacje - istota, struktury, procesy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p. 232.
 5. Blikle, A. (2014). Doktryna jakości. Gliwice: Hellion.
 6. Cieśliński, W., Orzech, N. (2019). Przywództwo na rynku usług edukacyjnym w dobie wzmożonej konkurencji. In: L. Kowalczyk, F. Mroczko (Ed.), Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu i pedagogice w erze cyfrowej. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Prace Naukowe, T. 48(2), p. 180.
 7. Dobijański, M. (2008). W stronę szkoły uczącej się. Kierunki i metody doskonalenia jakości pracy gimnazjum. Siedlce: Wydawnictwo Akademia Podlaska, p. 11.
 8. Dorczak, R. (2015). Transformacja kultury organizacyjnej szkół polskich - rola reformy systemu nadzoru pedagogicznego. In: G. Mazurkiewicz (Ed.), Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 9. Farnicka, M., Nowosad, I., Socha, R. (2018). O możliwościach zastosowania kategorii dobrostanu nauczycieli i zaangażowania w pracę w badaniach szkoły jako efektywnej organizacji. Edukacja Humanistyczna, Nr 1(38), pp. 69-86.
 10. Górka-Strzałkowska, A. (2014). Szkoła jako instytucja, organizacja, system społeczny. In: A. Odrowąż-Coates, M. Kwiatkowski, (Ed.), Przyszłość edukacji i społeczeństwa oczami badaczy społecznych. Warszawa: APS.
 11. Griffin, R.W. (2017). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 12. Hamrol, A., Mantura W. (2011). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 13. Jurczak, A. (2017). Szkoła jako organizacja ucząca się w dobie reform oświatowych. In: K. Dormus (Eds.), Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej, T. VI (pp. 43-56). Kraków: Wydawnictwo UP.
 14. Kara, A., Lonial, S., Tarim, M., Zaim, S. (2005). A paradox of service, quality in Turkey. European Business Review, 17(1), pp. 5-19.
 15. Keddie, A., Gobby, B., Wilkins, Ch. (2018). School autonomy reform in Queensland: governance, freedom and the entrepreneurial leader. School Leadership & Management, 38(4), pp. 378-394, DOI: 10.1080/13632434.2017., 23.10.2022.
 16. Kowalewski, S. (1981). Wprowadzenie. In: S. Kowalewski (Ed.), Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania oświatą (p. 7). Warszawa: IKN.
 17. Kumar, K., Sarangapani, P.M. (2004). History of the quality debate. Contemporary Education Dialogue, 2(1), pp. 30-52.
 18. Kurnal, J. (1990). Miejsce wiedzy o organizacji i kierowaniu szkołą w systemie wiedzy społecznej. In: W. Kobyliński (Ed.), Organizacja i kierowanie szkołą, cz. I, Ogólna charakterystyka wiedzy o organizacji i kierowaniu szkołą (p. 22). Warszawa: CDN.
 19. Laurie, L., Nonoyama-Tarumi, Y., Mckeown, R., Hopkins Ch. (2016). Contributions of Education for Sustainable Development (ESD) to Quality Education. A Synthesis of Research. Journal of Education for Sustainable Development, 10(2), pp. 226-242.
 20. Lawn, M. (2011). Standardizing the European Education Policy Space. European Educational Research Journal, 10(2), pp. 259-272, https://journals.sagepub.com/doi/epdf/ 10.2304/eerj.2011.10.2.259, 18.10.2022.
 21. Łuczyński, J. (2011). Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 22. Mazurkiewicz, G. (2012). Jakość edukacji: społeczne oczekiwania, polityczne decyzje i praktyczne implementacje. In: G. Mazurkiewicz (Ed.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy. Kraków: Wydawnictwo UJ, p. 7.
 23. Mroczko, F. (2012). Zarządzanie jakością. Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Wydanie specjalne. Wałbrzych: Wydawnictwo WSZiP, p. 20.
 24. Nowosad, I. (2010). Wstęp. In: I. Nowosad, I. Mortag, J. Ondráková (Eds.), Jakość życia i jakość szkoły Wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły (p. 11). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 25. OECD (2012). Preparing Teachers and Developing School Leaders for 21 Century. Lesson From Around the World. Paris: OECD.
 26. Pawlak, P. (2015). Urynkowienie szkolnictwa w świetle porównań międzynarodowych. In: K. Górniak, T. Kanasz, B. Pasamonik, J. Zalewska (Ed.), Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga jubileuszowa dla Profesor Elżbiety Tarkowskiej (pp. 232-233). Warszawa: APS.
 27. Rada Unii Europejskiej (2013). Konkluzje Rady w sprawie skutecznego przywództwa edukacyjnego. Bruksela: Sekretariat Generalny Rady.
 28. Rudnicki, P. (2018). Odzyskać edukację - pozaformalne działania edukacyjne na rzecz zmiany w oświacie. Perspektywa edukacji antydyskryminacyjnej. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja, Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej, T. 21, pp. 55-67.
 29. Rusinko, C. (2005). Using quality management as a bridge to environmental sustainability in organizations. S.A.M. Advanced Management Journal, 70(4), pp. 54-61.
 30. Shah, M. (2014). Impact of Management Information Systems (MIS) on School Administration: What the Literature Says. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116(21), pp. 2799-2804, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.659, 18.10.2022.
 31. Sower, V., Fair, F. (2005). There is more to quality than continuous improvement: Listening to Plato. The Quality Management Journal, Vol. 12(1), pp. 8-20.
 32. Sysko-Romańczuk, S., Zaborek, P., Niedźwiecka, A. (2012). Modele zarządzania oświatą w polskich samorządach. In: M. Herbst (Ed.), Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Nr 2. Zarządzanie oświatą (p. 25). Warszawa: ICM.
 33. Szczepańska, K. (2011). Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości. Warszawa: C.H. Beck.
 34. Śliwerski, B. (2022). Kultura rywalizacji i współpracy w szkole. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, p. 22.
 35. United Nations Educational, Scientific and Cultural, Organization (UNESCO) (2004). The quality imperative: Education for all global monitoring report 2005. Paris.
 36. Uryga, D. (2021). Rodzice w szkole - petenci, klienci czy obywatele? Rodzice w Edukacji. http://rodzicewedukacji.pl/rodzice-w-szkole-petenci-klienci-czy-obywatele/, 23.10.2022.
 37. Wicks, A.M., Roethlein, Ch. J. (2009). A Satisfaction-Based Definition of Quality. Journal of Business & Economic Studies, 15(1), pp. 82-111. https://www.proquest.com/docview/ 235806523/fulltextPDF/E5589321EA949CAPQ/1?accountid=49011, 2310.2022.
 38. Wyrębek, H. (2009). Zarządzanie jakością w organizacjach edukacyjnych. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej, Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 83, pp. 237-250.
 39. Żebrok, P. (2015). Marketing w publicznych placówkach oświatowych. Edukacja Humanistyczna, Nr 2(33), pp. 107-121.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.165.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu