BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopij Grzegorz (Research and Development Center for Mechanical Equipment "OBRUM" sp. Z oo, Gliwice)
Tytuł
The Role of the Health and Safety Service in Shaping the Culture of Occupational Health and Safety in the Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2022, z. 165, s. 89-101, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, System zarządzania BHP, Kultura
Health and safety at work, Health and safety management system, Culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: The current legal requirements in the field of occupational health and safety require the company to adapt the plant to the applicable regulations and the needs of the employee. Every employer is obliged to show care for the working environment. However, it is also necessary to care for the broadly understood health and safety culture and work efficiency. The article was written to present the role of the OHS service in shaping the culture of occupational health and safety in an enterprise and the correlation between increasing the level of occupational health and safety in an enterprise and shaping the culture of occupational health and safety. Design/methodology/approach: In order to define the role of the OHS service in shaping occupational health and safety, the article introduces the rights and obligations resulting from the Ordinance of the Council of Ministers and secondary laws. The concept of culture as a whole material and spiritual heritage and the way of shaping it in the enterprise were also defined. The theoretical basis used in the article is to define the advisory and control function of the OHS service in the enterprise. Findings: The role of the Occupational Health and Safety Service, which acts as an advisory and opinion-forming body and often also performs a supervisory function on behalf of the employer, is to skillfully perceive possible threats and, consequently, to prevent and minimize damage. When perfecting activities aimed at improving occupational health and safety, the OHS service must take into account not only visible signs of non-compliance with the rules, but also include those elements of culture that may remain invisible without careful analysis. Research limitations/implications: The highlights of the article is the need for the employee to participate in the process of building a culture of occupational health and safety in the enterprise, and the necessary increase in trust in communication between the employer and employee.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, pp. 248-250.
 2. Cierniak-Emerych, A. (2006). Warunki pracy - ich składowe oraz pożądane rezultaty kształtowania. Wrocław, p. 117.
 3. Cox, T., Griffiths, A., Rial-Gonzalez, E. (2000). Research on work-related stress. European Agency for Safety and Health at Work. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 4. Encyklopedia PWN (2000). Warszawa, p. 521.
 5. EU-OSHA (2007). Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 6. Gableta, M., Karamalla, E. (1998). Pojęcie i rola kultury organizacyjnej w przedsię-biorstwie. In: Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie. AE Wrocław, pp. 48-49.
 7. Hofstede, G., Hofstede, G.J. (2007). Kultury i organizacje. Warszawa: PWE, pp. 23-24.
 8. Kodeks Pracy - Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz.U.2022.1510 i.e. of 19.07.2022).
 9. Kowal, E., Kowal, A., Sadłowska-Wrzesińska, J. (2014). Ryzyko zawodowe w odczuciach subiektywnych. Logistyka, 6, CD_ROM nr 4, C17, pp. 12216-12219.
 10. Kuzior, A. (2007). Internet jako narzędzie budowania świadomości zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju, 2(2), pp. 95-101.
 11. Kuzior, A. (2014). Aksjologia zrównoważonego rozwoju. Banska Bystrica: Belianum.
 12. Kuzior, A. (2016). Rola CSR w działalności "zrównoważonego przedsiębiorstwa". In: P. Bartkowiak, R. Kucęba (eds.), Business innovation - źródła przewagi konkurencyjnej (pp. 307-322). Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora".
 13. Kuzior, A. (2017). Problem bezrobocia technologicznego w perspektywie rozwoju Przemysłu 4.0. Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój, 4, pp. 31-38.
 14. Kuzior, A., Kettler, K., Rąb, Ł. (2022). Great Resignation-Ethical, Cultural, Relational, and Personal Dimensions of Generation Y and Z Employees' Engagement. Sustainability, 14(11), p. 6764.
 15. Kuzior, A., Staszek, M. (2021). Energy Management in the Railway Industry: A Case Study of Rail Freight Carrier in Poland. Energies, 14, p. 6875.
 16. Lis, T., Nowacki, K. (2005). Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym. Gliwice, p. 16.
 17. Pęciłło, M. (2005). Skuteczność procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy a korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo Pracy, nr 11(410), pp. 18-21.
 18. Pocztowski, A. (1998). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Kraków: Antykwa, p. 261.
 19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Ustawa z dnia 24.08.1991 (Dz.U.2010.109.719 z dnia 7.06.2010).
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów - z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997, nr 109, poz. 704).
 21. Summary report on the past-accident review meeting on the Czernobyl Accident. Safety Series 75-INSAG-1. International Safety Advisory Group. International Atomic Energy Agency, IAEA, Vienna, Austria, 1986, Safety Culture, Safety Series No 75-INSAG-4, International Nuclear Safety Advisory Group, International Atomic Energy Authority, IAEA, Vienna, Austria 1999.
 22. Wang, J., Lesage, A., Schmitz, N., Drapeau, A. (2008). The relationship between work stress and mental disorders in men and women: Findings from a population-based study. Journal of Epidemiology and Community Health, 62(1), pp. 42-47.
 23. Woźny, A., Pacana, A., Dobosz, M., Saja, P. (2015). Bezpieczna praca determinantem jakości i wydajności organizacji. Humanities and Social Sciences, vol. 20. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska, pp. 189-199.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.165.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu