BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk Dariusz (Silesian University of Technology)
Tytuł
The Importance of Facebook Profile Management in Communication Activities of Local Government. Case Study in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2022, z. 165, s. 117-129, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Media społecznościowe, Promocja, Polityka informacyjna
Local government, Social media, Promotion, Information policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: The aim of the study was to determine the social coverage of local government profiles in social media. Design/methodology/approach: To verify the hypotheses, from September 1 to September 3, 2021, a study of all local government profiles in communes with the status of a city with district rights in the Silesian voivodeship was carried out. The number of people following the profiles of the mayors of 19 cities surveyed was added up in a similar way. Findings: A study conducted in 2021 in cities with district rights in the Silesia n voivodeship showed that the average social reach of the local government's Facebook profile was of approx. 19%, and that of an individual mayor of approx. 8%. Originality/value: To obtain the results, the number of users watching a given profile was compared. This reflects a significant development potential, as in provincial capitals these results in 2019 were respectively at the level of approx. 40% and 11%. Managing the dissemination of information in social media can be an important part of the local government's communication strategy. The results of the research serve to deepen scientific reflection on the importance of social media in public life.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksander, A., Krawczyk, D., Kuzior, A., Kwilinski, A. (2020). The conditions affecting the functioning of the mass media and social media based on empirical research conducted in Ukraine. In: Khalid S. Soliman (ed.), Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic (pp. 10330-10342). Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Spain. International Business Information Management Association.
 2. Batorowska, K. (2020). Media lokalne w komunikacji politycznej (kształtowanie wizerunku lidera lokalnego) (Local media in political communication (shaping the image of a local leader)). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 18, 277-287.
 3. Cho, Wonhyuk, Melisa, Winda, D. (2021). Citizen Coproduction and Social Media Communication: Delivering a Municipal Government's Urban Services through Digital Participation. Administrative Sciences, 11, no. 2, 59. https://doi.org/10.3390/ admsci11020059.
 4. Cyrek, B. (2020). YouTube jako serwis społecznościowy w stronę klasyfikacji witryny (YouTube as a social networking site towards classification of the website). Zarządzanie Mediami, 8, 119-152.
 5. Dudek, K. (2019). Zarządzanie wizerunkiem polityków na Facebooku, a aktywność wyborcza obywateli (Managing the image of politicians on Facebook and the electoral activity of citizens). Zeszyty Naukowe WSH. Zarządzanie, 1, 273-291.
 6. Konieczna, E. (2020). Media społecznościowe w rękach młodych ludzi (Social media in the hands of young people). Studia Edukacyjne, 58, 247-262.
 7. Kosowski, B., Luzar, A. (2020). Potencjał wykorzystania mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych - zarys problemu (The potential of using social media in crisis situations - outline of the problem). In: A. Gołębiowska, P.B. Zientarski (eds.), Prasa lokalna i samorządowa: propozycje zmian legislacyjnych (Local and self-government press: proposals of legislative changes) (pp. 125-136). Warsaw: The Main School of Fire Service.
 8. Krawczyk, D. (2019). Prasa samorządowa jako narzędzie polityki informacyjnej na przykładzie gmin Górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii (Local government press as an information policy tool on the example of the communes of the Upper Silesian-Zagłębie Metropolis). Katowice: "Śląsk" Publishing House, p. 209.
 9. Krawczyk, D. (2020a). Profil w serwisie Facebook jako narzędzie komunikacji perswazyjnej osób pełniących funkcje publiczne (Facebook profile as a persuasive communication tool for people performing public functions). In: M. Sokołowski (ed.), Przekonać, pozyskać, skłonić. Re-wizje. Teoretyczne i praktyczne aspekty propagandy (Convince, win, persuade. Re-visions. Theoretical and practical aspects of propaganda) (pp. 423-437). Toruń: Adam Marszałek Publishing House.
 10. Krawczyk, D. (2020b). Reklama w działaniach komunikacyjnych jednostki samorządu terytorialnego (Advertising in communication activities of a local government unit). Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 28, 103-118.
 11. Kuzior, A., Lobanova, A. (2020). Tools of information and communication technologies in ecological marketing under conditions of sustainable development in industrial regions (through examples of Poland and Ukraine). Journal of Risk and Financial Management, 13(10), 238, https://doi.org/10.3390/jrfm13100238.
 12. Kuzior, A., Mańka-Szulik, M., Krawczyk, D. Changes in the Management of Electronic Public Services in the Metropolis During the Covid-19 Pandemic. Polish Journal of Management Studies, 24(2), 261-275.
 13. Kuzior, A., Sobotka, B. (2021). New ICT solutions in public administration. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), Khalid S. Soliman (Ed.), pp. 6743-6750.
 14. Kuzior, A., Sobotka, B., Filipenko, A. Kuzior, P. (2019), Marketing communications of administrative organs of local governance and local community. Marketing and Management of Innovations, 2, 314-325, http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-26.
 15. Kuzior, A., Zhuchenko, S., Samoilikova, A., Vasylieva, T., Brożek, P. (2022). Changes in the system of country's population health care depending on the level of providing affordable housing. Problems and Perspectives in Management, 20(3), 215-232. doi:10.21511/ppm.20(3).2022.18.
 16. Kwilinski, A., Tkachenko, V., Kuzior, A. (2019). Transparent cognitive technologies to ensure sustainable society development. Journal of Security and Sustainability Issues, 9(2), 561-570, http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.2(15).
 17. Mańka-Szulik, M., Krawczyk, D. (2022). Optimizing the Provision of Public Services By Local Administration as a Component of the Smart City Concept on the Example of Zabrze. Management Systems in Production Engineering, 30(2), 192-199. https://doi.org/10.2478/ mspe-2022-0024.
 18. Michalczyk, S. (2020). Aktorzy i instytucje komunikowania politycznego: systematyka problematyki (Actors and institutions of political communication: systematics of the problem). In: A. Cieślikowa, P. Płaneta (eds.), Od modernizacji do mediosfery. Meandry transformacji w komunikowaniu. Prace ofiarowane dr. hab. Ryszardowi Filasowi (From modernization to the media sphere. Meanders of transformation in communication. Works dedicated to Dr. Ryszard Filas) (pp. 229-252). Kraków: Institute of Journalism, Media and Social Communication of the Jagiellonian University.
 19. Mikhnevych, L., Marchenko, V., Hristov, P., Kuzior, A. (2020). Conceptual relationships between country image and economic security. Marketing and Management of Innovations, 1, 285-293, http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-24.
 20. Mroczka, K. (2020). Uwarunkowania i kierunki zmian w procesach decydowania publicznego na szczeblu samorządowym w związku z pandemią koronawirusa (Conditions and directions of changes in public decision-making processes at the local government level in connection with the coronavirus pandemic). Polityka i Społeczeństwo, 4(18), 73-94.
 21. Olszanecka-Marmola, A. (2016). Efektywność wykorzystania narzędzi komunikowania politycznego w Internecie przez prezydentów miast na prawach powiatu województwa śląskiego (Effectiveness of use of political communication tools on the Internet by the mayors of cities with district rights in the Silesian voivodeship). In: K. Doktorowicz (ed.), Media społecznościowe: dialog w cyberprzestrzeni (Social Media: dialogue in cyberspace), Vol. 1 (pp. 111-140). Katowice: Publishing House of the University of Silesia.
 22. Popiołek, M. (2018). Czy można żyć bez Facebooka? Rola serwisów społecznościowych w sieciowym społeczeństwie informacyjnym (Is it possible to live without Facebook? The role of social networking sites in the online information society). Cracow: Publishing House of the Jagiellonian University, pp. 238.
 23. Raport Strategiczny Internet 2020/2021 (2021). Warsaw: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, p. 82.
 24. Romanowski, R., Szymkowiak, A. (2018). Obecność samorządów lokalnych w mediach społecznościowych w Polsce (Presence of local governments in social media in Poland). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 129, 447-459.
 25. Sędkowski, M. (2020). Media społecznościowe jako element procesu budowania marki miasta - korzyści i zagrożenia (Social media as an element of the city brand building process - benefits and threats). In: T. Domański (ed.), Strategie budowania marki i rozwoju handlu. Nowe trendy i wyzwania dla marketingu (Brand building and trade development strategies. New trends and challenges for marketing) (pp. 111-125). Lodz-Warsaw: University of Lodz, PWE.
 26. Szmigiel-Rawska, K.F., Tavares, A. (2019). Rozważni czy romantyczni? Polscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci w mediach społecznościowych (Sense or Romantic? Polish leaders of rural communes, mayors and presidents in social media). Studia Regionalne i Lokalne, 3, 27-38.
 27. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2020 roku (The use of information-and-communication technologies in public administration units, enterprises and households in 2020). The report of the Central Statistical Office published on May 25, 2021 in the official information service at https://stat.gov.pl, September 20, 2021
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.165.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu