BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lew Agnieszka (Rzeszów University of Technology, Poland)
Tytuł
The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Increased Risk of Fraud during Auditing Activities
Rewizja finansowa a podwyższone ryzyko oszustwa w czasie pandemii COVID-19
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2022, vol. 27, nr 2, s. 25-33, rys., bibliogr. 26 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
COVID-19, Badanie sprawozdań finansowych, Oszustwa finansowe, Rewizja finansowa
COVID-19, Audit of financial statement, Financial fraud, Auditing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M410, M420, M490
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono problematykę związaną z podwyższonym ryzykiem oszustwa w jednostkach gospodarczych w czasie pandemii COVID-19. Celem artykułu jest wskazanie wpływu pandemii na obszary, które mogą być narażone na upiększanie prezentowanych danych finansowych, a także ukazanie podwyższonego ryzyka podczas badania sprawozdania finansowego, które musi uwzględnić biegły rewident, gdy dokonuje czynności rewizji finansowej. Zaprezentowano możliwe rozwiązania, zalecane również przez polskiego regulatora, które mogą pomóc uwrażliwić służby finansowo-księgowe na pojawienie się oszustwa w jednostce gospodarczej oraz wskazać, w jakich obszarach szczególnie należy zachować wzmożoną ostrożność w analizie przedstawionych danych finansowych. Podkreślono także, jak istotną i ważną rolę odgrywają biegli rewidenci w budowaniu zaufania społeczeństwa jako etyczni liderzy. Zastosowana w artykule metoda badawcza to przegląd dokumentów źródłowych oraz materiałów wydawanych przez międzynarodowe organizacje.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the issues related to the increased risk of fraud in business units during the COVID-19 pandemic. The aim of the article was to point out the impact of the pandemic on areas that may be exposed to the embellishment of the presented financial data, as well as to show the increased risk during the audit of the financial statement, which must be taken into account by the statutory auditor when performing the financial audit. Possible solutions were identified, also recommended by the Polish regulator, that may help to sensitise the financial and accounting services to the emergence of fraud in enterprises, and in which areas increased caution should be exercised in the analysis of the presented financial data. It was also pointed out how important a role auditors have in building public trust as ethical leaders. The research methods used in the article were a review of source documents and materials issued by international organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. COVID-19: Aspekty etyczne oraz rozważania dotyczące niezależności. (n.d.). Retrieved from https://www.pibr.org.pl
 2. Chrostowska E., & Koleśnik K. (2021). Kontynuacja działalności w raportach finansowych spółek giełdowych w okresie pandemii COVID-19 - wyniki badania empirycznego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości.
 3. Hołda, A. (2020). Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna. Warszawa: PWE.
 4. Hulicka, M. (2008). Oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Krajowy Standard Badania 200 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 200 Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z międzynarodowymi standardami badania, załącznik nr 1.1 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
 6. Krajowy Standard Badania 265 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 265 Informowanie osób sprawujących nadzór i kierownictwa o słabościach kontroli wewnętrznej, załącznik nr 1.8 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
 7. Krajowy Standard Badania 315 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 315 (Zmienionego) identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia poprzez zrozumienie jednostki i jej otoczenia, załącznik nr 1.10 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 marca 2019 r.
 8. Krajowy Standard Badania 570 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 570 (Zmienionego). Kontynuacja działalności, załącznik nr 1.24 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
 9. Krajowy Standard Badania 701 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 701 Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta, załącznik nr 1.30 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
 10. Krajowy Standard Badania 705 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 705 (Zmienionego). Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta, załącznik nr 1.31 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
 11. Kutera, M., Hołda, A., & Surdykowska, S. T. (2006). Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
 12. Międzynarodowy kodeks etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności), załącznik nr 1 do uchwały nr 3431/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 marca 2019 r.
 13. Poruszanie się wśród podwyższonych ryzyk oszustwa i innych działań nielegalnych w czasie pandemii COVID-19. (n.d.). Retrieved from https://www.pibr.org.pl
 14. Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek. Tom 2 - praktyczne wytyczne (wydanie czwarte). (n.d.). Retrieved from https://www.pibr.org.pl
 15. Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19. Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości. (n.d.). Retrieved from https://www.gov.pl › attachment›89dd8191-cf5c-4fee-9f72-dfd430036db7
 16. Uchwała nr 3431/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów
 17. Wells, J. (2006). Nadużycia w firmach. Vademecum. Zapobieganie i wykrywanie. Warszawa: LexisNexis.
 18. (Internet 1) https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/global-economics/Covid-19_A-Global-Survey.html
 19. (Internet 2) https://www.ethicsboard.org/focus-areas/covid-19-ethics-independence-considerations
 20. (Internet 3) https://www.ethicsboard.org/publications/mi-dzynarodowy-kodeks-etyki-zawodowych-ksi-gowych-w-tym-mi-dzynarodowe-standardy-niezale-no-ci
 21. (Internet 4) https://www.ey.com/pl_pl/covid-19/cfo-advisory-mssf-a-covid-19-wplyw-pandemii-koronawirusa
 22. (Internet 5) https://www.iaasb.org/publications/sprawozdawczo-bieg-ego-rewidenta-w-obecnie-zmieniaj-cym-si-otoczeniu-w-zwi-zku-z-covid-19
 23. (Internet 6) https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Staff-Alert-COVID-19-and-Evolving-Risks-for-Money-Laundering_1.pdf
 24. (Internet 7) https://www.internationalaccountingbulletin.com/uncategorized/newsacca-covid-19-having-significant-impact-on-the-worlds-auditors-7892834/
 25. (Internet 8) https://www.pibr.org.pl/assets/file/942,FEE-W-jaki-sposob-male-i-srednie-przedsiebiorstwa-moga-zmniejszac-ryzyko-oszustwa.pdf
 26. (Internet 9) https://www.rp.pl/biznes/art19027691-audyt-wychodzi-z-pandemii-obronna-reka-ale-sa-i-wyzwania
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.15611/fins.2022.2.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu