BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ptak Piotr (Helena Chodkowska University of Technology and Economics in Warsaw, Poland)
Tytuł
The Fiscal Policy of Germany and France. From the Creation of the Euro up to the Pandemic
Polityka fiskalna Niemiec i Francji. Od utworzenia strefy euro do pandemii
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2022, vol. 27, nr 2, s. 67-83, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Stabilność fiskalna, Polityka fiskalna, Europejski Pakt Stabilności i Wzrostu
Fiscal stability, Fiscal policy, Stability and Growth Pact (SGP)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H62, H63, H68
streszcz., summ.
Kraj/Region
Francja, Niemcy
France, Germany
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja rozwoju długu sektora instytucji rządowych i samo-rządowych oraz salda sektora instytucji rządowych i samorządowych w dwóch krajach strefy euro: w Niemczech i we Francji w celu sprawdzenia stopnia wypełnienia kryteriów konwergencji. W artykule omówiono dwa okresy: od czasu utworzenia wspólnej waluty do okresu przed globalnym kryzysem i po globalnym kryzysie do czasu pandemii. Francja i Niemcy notorycznie łamały zasady Paktu Stabilności i Wzrostu. Początek kryzysu to skokowy wzrost deficytu oraz relacji długu do PKB do poziomu ponad 80% w obu krajach, a następnie okres konsolidacji fiskalnej, w efekcie której Niemcy zdołały obniżyć swój dług poniżej 60% PKB, podczas gdy we Francji wskaźnik ten zbliżył się do 100% w 2019 roku. Metodologia przyjęta w artykule opiera się na podejściu analitycznym oraz przeglądzie literatury przedmiotu. W oparciu o tę metodologię przeprowadzono analizę stabilności długu publicznego. Zdaniem autora, Francja mogła wykorzystać okres wzrostu gospodarczego i przeprowadzić niezbędne reformy strukturalne. W sytuacji, kiedy podwyżki stóp procentowych ECB będą kontynuowane, kraj ten może znaleźć się w obliczu sytuacji krytycznej.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to demonstrate the development of general government debt and general government balance in two Eurozone countries, Germany and France, in order to investigate the extent of the fulfilment of the convergence criteria. The article is divided into two periods: from the creation of the Euro currency to the period before the global financial crisis, and after it to the time of the pandemic. France and Germany notoriously violated the rules of the Stability and Growth Pact. The beginning of the financial crisis saw a sharp rise in the deficit and debt-to-GDP ratio to over 80% in both countries followed by a fiscal consolidation period. As a result, Germany managed to reduce its debt to 60% of GDP, while in France this indicator achieved a level close to 100% in 2019. The methodology is based on an analytical approach and a literature review of the subject (see Escolano, 2010). Following this methodology, the debt sustainability analysis of the public debt was carried out. According to the author, France should have carried out the necessary structural reforms. Otherwise, if interest rates of ECB continue to rise, France may face a critical situation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. The Economist. (2012). France and the euro. The time-bomb at the heart of Europe. November 17th.
 2. Escolano, J. (2010). A practical guide to public debt dynamics, fiscal sustainability, and cyclical adjustment of budgetary aggregates. International Monetary Fund.
 3. European Commission. (2018). Vade mecum on the stability & growth pact. Institutional Paper, 075, 12-17.
 4. European Commission. (2018). European economic forecast. Autumn 2018, Institutional Paper, 089.
 5. Forbes. (2011). 20 pytań do... Mario Montiego, 17 listopada.
 6. Janikowski, Ł. (2018). Does Poland need a fiscal council? Zeszyt mBank-CASE, (157), 8-44.
 7. Mauro, P., Romeu, R., Binder, A., & Zaman, A. (2013). A modern history of fiscal prudence and profligacy. International Monetary Fund (Working Paper 13/5).
 8. Marchewka-Bartkowiak, K. (2011). Pakt na rzecz stabilności i wzrostu. Biuro Analiz Sejmowych, 4(96).
 9. Nordhaus, W. (1975). The political business cycle. The Review of Economic Studies, 42(2).
 10. Nowak-Far, A. (2007). Pakt Stabilności i Wzrostu. Funkcje, działanie i przyszłość. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 11. OECD. (2017a). Government at a Glance.
 12. OECD. (2017b). OECD Economic Survey, France.
 13. OECD. (2018). OECD Economic Outlook, (2).
 14. Ptak, P. (2017). Restoring balance in public finances in Europe in light of the fiscal compact. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, (17).
 15. Ptak, P. (2016). Fiscal conditions of growing out of debt in Europe. Ekonomista, (4).
 16. Reinhart, C., Reinhart, V., & Rogoff, K. (2012). Debt overhangs: past and present (NBER Working Paper Series 18015, April).
 17. Reinhart, C., & Rogoff, K. (2009). The time is different: Eight centuries of financial folly. Princeton: Princeton University Press.
 18. Reinhart, C., & Rogoff, K. (2010). Growth in a time of debt. American Economic Review, 100(2).
 19. Rosati, D. K. (2013). Konsolidacja fiskalna a kryzys zadłużenia w strefie euro. In L. Oręziak, D.K. Rosati (Eds.), Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia. Warszawa: Uczelnia Łazarskiego.
 20. Roubini, N., & Sachs, J. (1988). Political and economic determinants of budget deficits in the industrial democracies (NBER Working Paper 2682, Cambridge, MA).
 21. Tabellini, G. (1991). The politics of intergenerational redistribution. Journal of Political Economy, 99(2).
 22. Von Hagen, J. (1998). Budgeting institutions for aggregate fiscal discipline (ZEI Working Paper B 98-01).
 23. Wagner, R. (1977). Revenue structure, fiscal illusion, and budgetary choice. Public Choice, 25(1).
 24. Wernik, A. (2014). Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.15611/fins.2022.2.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu