BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żyła Martyna (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Explanatory Theories of Stock Returns in the Long Run after IPO - Literature Review
Teorie wyjaśniające stopy zwrotu akcji w długim okresie po IPO - przegląd literatury
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2022, vol. 27, nr 2, s. 95-105, bibliogr. 47 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Pierwsza oferta publiczna, Teoria zachowań, Stopa zwrotu
Initial Public Offering (IPO), Behaviour theory, Rate of return
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G14, G32, G34
streszcz., summ.
Abstrakt
Ujemne stopy zwrotu z akcji w długim okresie po pierwszych ofertach publicznych zostały potwierdzone na wielu rynkach, jednak wyjaśnienie przyczyny tego zjawiska jest niejednoznaczne. Badanie niedowartościowania jest istotne, ponieważ pozwala to lepiej zrozumieć rolę rynków akcji w systemie finansowym. Taka anomalia rynkowa wpływa na zachowanie inwestorów w dłuższej perspektywie. Niedowartościowanie jest szeroko opisywane w literaturze i zostało potwierdzone w większości przypadków. Nie wiadomo jednak, co wpływa na takie zjawisko na rynkach. Celem artykułu jest przedstawienie teorii wyjaśniających zjawisko, które opierają się na zachowaniach uczestników rynku, oraz podsumowanie zmiennych objaśniających zjawisko niedowartościowania wynikających z teorii.(abstrakt oryginalny)

Negative returns of shares in the long run after initial public offerings have been confirmed on many markets, however the explanation for the cause of this phenomenon is ambiguous. Investigating underperformance is important because it allows for a better understanding of the role of the stock markets in the financial system. Such a market anomaly influences the behaviour of investors in the long run. Underperformance features in an extensive body of empirical literature and has been confirmed in most cases, yet it is inconclusive as to what affects such phenomenona on the markets. The purpose of this paper was to present the explanatory theories based on the behaviour of market participants and to summarise the explanatory variables of underperformance that stem from the theory.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aggarwal, R., & Rivoli, P. (1990). Fads in the initial public offering market? Financial Management, 19(4), 45-57.
 2. Ahmad-Zaluki, N. A., & Kect, L. B. (2012). The investment performance of MESDAQ market initial public offerings (IPOs). Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 8(1), 1-23.
 3. AlShiab, M. S. (2018). Initial public offerings short and long term performance of MENA countries. European Scientific Journal, 14(10), 1857-7881.
 4. Al-Shawawreh, F., & Al-Tarawneh, O. (2015). Firm characteristics and long-run abnormal returns after IPOs: A Jordanian financial market experience. International Journal of Economics and Finance, 7(3), 109-122.
 5. Álvarez, S., & González, V. (2005). Signalling and the long-run performance of Spanish initial public offerings (IPOs). Journal of Business Finance & Accounting, 32(1-2), 325-350.
 6. Armstrong, C., Foster, G., & Taylor, D. (2016). Abnormal accruals in newly public companies: Opportunistic misreporting or economic activity? Management Science, 62(5), 1316-1338.
 7. Ball, R., & Shivakumar, L. (2008). Earnings quality at initial public offerings. Journal of Accounting and Economics, 45(2-3), 324-349.
 8. Belghitar, Y., & Dixon, R. (2012). Do venture capitalists reduce underpricing and underperformance of IPOs? Applied Financial Economics, 22(1), 33-44.
 9. Bhatia, S., & Singh, B. (2012). Examining the performance of IPOs - evidence from India. Management and Labour Studies, 37(3), 219-251.
 10. Cai, X., Liu, G., & Mase, B. (2008). The long-run performance of initial public offerings and its determinants: The case of China. Review of Quantitative Finance and Accounting, 30(4), 419-432.
 11. Chen, S. S., Lin, W. C., Chang, S. C., & Lin, C. Y. (2013). Information uncertainty, earnings management, and long-run stock performance following initial public offerings. Journal of Business Finance & Accounting, 40(9&10), 1126-1154.
 12. Coakley, J., Hadass, L., & Wood, A. (2008). Hot IPOs can damage your long-run wealth! Applied Financial Economics, 18(14), 1111-1120.
 13. Colombo, M. G., Meoli, M., & Vismara, S. (2019). Signaling in science-based IPOs: The combined effect of affiliation with prestigious universities, underwriters, and venture capitalists. Journal of Business Venturing, 34, 141-177.
 14. Czapiewski, L., & Lizińska, J. (2019). Explanatory power of pre-issue financial strength for long-term market performance: Evidence from initial equity offerings on an emerging market. International Journal of Financial Studies, 7(16), 1-16.
 15. Dang, H. D., & Jolly, M. (2017). Red flags for IPO downfalls in New Zealand. Managerial Finance, 43(9), 1034-1051.
 16. Das, G., Saha, M., & Kundu, A. (2016). Analyzing long-run performance of select initial public offerings using monthly returns: Evidence from India. Vision-The Journal of Business Perspective, 20(3), 237-248.
 17. Dong, M., Michel, J. S., & Pander, A. J. (2011). Underwriter quality and long-run IPO performance. Financial Management, 40(1), 219-251.
 18. DuCharme, L. L., Malatesta, P. H., & Sefcik, S. E. (2001). Earnings management: IPO valuation and subsequent performance. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 16(4), 369-396.
 19. Durukan, M. B. (2002). The relationship between IPO returns and factors influencing IPO performance: The case of the Istanbul Stock Exchange. Managerial Finance, 28(2), 18-38.
 20. Gao, Y., Mao, C. X., & Zhong, R. (2006). Divergence of opinion and long-term performance of initial public offerings. The Journal of Financial Research, 29(1), 113-129.
 21. Goergen, M., Khurshed, A., & Mudambi, R. (2007). The long run performance of the UK IPOs: Can it be predicted? Managerial Finance, 33(6), 401-419.
 22. Gregory, A., Guermat, C., & Al-Shawawreh, F. (2010). UK IPOs: Long run returns, behavioural timing and pseudo timing. Journal of Business Finance & Accounting, 37(5&6), 612-647.
 23. Helwege, J., & Liang, N. (2004). Initial public offerings in hot and cold markets. Journal Of Financial And Quantitative Analysis, 39(3), 541-569.
 24. Houge, T., Loughran, T., Suchanek, G., & Yan, X. (2001). Divergence of opinion, uncertainty, and the quality of initial public offerings. Financial Management, 30(4), 5-23.
 25. Jewartowski, T., & Lizińska, J. (2012). Short and long-term performance of Polish IPOs. Emerging Markets Finance and Trade, 48(2), 59-75.
 26. Khan, S., Ramakrishnan, S., Haq, Z. U., Ahmad, M., & Khan, K. (2018). Determinants of IPO's long-run performance: The case of the Pakistan Stock Exchange. Journal of Managerial Sciences, 11(3), 13-45.
 27. Killins, R., & Egly, P. V. (2018). The long-run performance of US firms pursuing IPOs in foreign markets. Review of Accounting and Finance, 17(1), 58-77.
 28. Kirkulak, B. (2008). The initial and long-run returns of Japanese venture capital-backed and non-venture capital-backed IPOs. International Journal of Managerial Finance, 4(2), 112-135.
 29. Kooli, M., & Suret, J. (2004). The aftermarket performance of initial public offerings in Canada. Journal of Multinational Financial Management, 14(1), 47-66.
 30. Lizińska, J., & Czapiewski, L. (2016). Manipulowanie zyskami przez spółki debiutujące na GPW. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(4), 197-212.
 31. Miller, E. M. (1977). Risk, uncertainty, and divergence of opinion. The Journal of Finance, 32(4), 1151-1168.
 32. Miller, E. M. (2000). Long run underperformance of initial public offerings: An explanation. (Working paper no. 1991-2006). Department of Economics and Finance, University of New Orleans.
 33. Miloud, T. (2013). Earnings management and initial public offerings: An empirical analysis. The Journal of Applied Business Research, 30(1), 117-134.
 34. Narayanasamy, C., Ibrahim, I., & Kyid, Y. K. (2018). Individual investors' participation and divergence of opinion in new issue markets: Evidence from Malaysia. The International Journal of Business and Finance Research, 12(1), 1-22.
 35. Otchere, I., Owusu-Antwi, G., & Mohsni, S. (2013). Why are stock exchange IPOs so underpriced and yet outperform in the long run? Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 27, 76-98.
 36. Que, J., & Zhang, X. (2019). Pre-IPO growth, venture capital, and the long-run performance of IPOs. Economic Modelling, 81, 205-216.
 37. Ritter, J. R. (1991). The long-run performance of initial public offerings. The Journal of Finance, 46(1), 3-27.
 38. Ritter, J. R. (2021). Initial public offerings: Updated statistics on long-run performance. Retrieved from https://site.warrington.ufl.edu/ritter/ipo-data/
 39. Roosenboom, P., van der Goot, T., & Mertens, G. (2003). Earnings management and initial public offerings: Evidence from the Netherlands. The International Journal of Accounting, 38(3), 243-266.
 40. Schultz, P. (2003). Pseudo market timing and the long-run underperformance of IPOs. The Journal of Finance, 58(2), 483-517.
 41. Shen, Z., Coakley, J., & Instefjord, N. (2014). Earnings management and IPO anomalies in China. Review of Quantitative Finance and Accounting, 42, 69-93.
 42. Shiller, R. J. (1990). Speculative prices and popular models. Journal of Economic Perspectives, 4(2), 55-65.
 43. Sletten, E., Ertimur, Y., Sunder, J., & Weber, J. (2018). When and why do IPO firms manage earnings? Review of Accounting Studies, 23, 872-906.
 44. Szyszka, A., & Zaremba, A. (2016). Is the abnormal post-IPO underperformance really abnormal? Evidence from CEE emerging markets. Emerging Markets Finance and Trade, 52, 2721-2739.
 45. Tan, J., & Kim, S. H. (2017). Effects of exports, IPO duration, and government protection on market returns of Chinese IPO Firms. Journal of International Trade & Commerce, 13(3), 215-236.
 46. Teoh, S., Welch, I., & Wong, T. (1998). Earnings management and the long-run market performance of initial public offerings. The Journal of Finance, 53(6), 1935-1974.
 47. Thomadakis, S., Nounis, C., & Gounopoulos, D. (2012). Long-term performance of Greek IPOs. European Financial Management, 18(1), 117-141.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.15611/fins.2022.2.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu