BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kretek Henryk A. (Silesian University of Technology)
Tytuł
Current Assumptions of the European Union's Energy and Climate Policy in the Aspect of Opportunities and Threats
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2022, z. 165, s. 149-171, bibliogr. 66 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Klimat, Bezpieczeństwo energetyczne, Gaz ziemny, Wodór, Taksonomia,
Sustainable development, Climate, Energy security, Natural gas, Hydrogen, Taxonomy,
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: In the light of the threats defined, the article emphasises the importance of new tools that can be helpful for a responsible energy policy. This is why it is so important to internalise some concepts such as taxonomy, the European Green Deal or the Bauhaus as an antidote to irreversible climate change, leading to the self-destruction of humanity, for which man has only themselves to blame. Methodology/approach: The method of the paper was based on an in-depth analysis of the European Union source documents, published on websites and in documents of the European Commission and the European Parliament. In addition, materials and information published on the websites or in the source documents of individual parliamentarians (Jerzy Buzek, MEP) and EC commissioners (Franz Timmermans) were used. The information gathered was extended through a library search and based on the library resources of several prominent Polish universities, as well as the Oxford Institute for Energy Studies. Moreover, the analysis included academic publications, websites of institutions, companies and organisations monitoring the course and energy and climate policy changes. Constraints: Adapting to climate change through the prism of activating and using innovative financial mechanisms is another challenge to which the Brussels structures must give new responsible directions based on intergenerational solidarity. The spending of money should also be based on a sustainability mechanism so that financial resources are not spent today that will have to be repaid by future generations. In the same sense, solidarity between states and between regions is necessary. Implications: Europe and Poland have a challenge, the keyword of which is reorganisation, and almost all the deadly coal- and gas-fired heating plants will be subject to it. The hope is the European Union, as it is an organisation with unlimited possibilities, and it has proven many times that it will not hesitate to use these possibilities for the benefit of future generations. Value: The current assumptions of the energy and climate policy of the European Union in terms of opportunities and threats were cited and analysed. Innovative solutions and tools for financing the development of the European Union were taken into account, including the European Green Deal, Just Transition Fund and EU ETS. Moreover, the necessity to change the way the EU thinks about itself and restructure all resources in the face of the consequences of the war in Ukraine was indicated.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alberski, R., Solarz, R. (1994). Polityka ochrony środowiska. In: H. Lisicka (Ed.), Polityka ochrony środowiska w społeczności lokalnej (p. 7). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 2. Amerykańskie LNG w Europie. Available online: http://biznesalert.pl/lng-z-usa-europa-litwa-polska/, 27.08.2018.
 3. Aydin, O. Igliński, B. Krukowski, K., Siemiński, M. (2022). Analiza potencjału energetyki wiatrowej za pomocą efektywnej optymalizacji globalnej: studium przypadku dla miasta Gdańsk w Polsce. Energie, 15, p. 3159, https://doi.org/10.3390/en15093159.
 4. Biały, R., Janusz, P., Ruszel, M., Szurlej, A. (2018). Znaczenie dostaw LNG w zbilansowaniu zapotrzebowania na gaz ziemny krajów UE. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Vol. 102, pp. 231-244. Available online: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/03/16-zn-17-bialy-i-inni.pdf, 18.01.2022.
 5. Buzek, J. (2022). Discussion about EWE. Retrieved from: https://www.europarl.europa.eu/ news/pl/headlines/economy/20100528STO75186/jerzy-buzek-otwiera-dyskusje-na-temat-nowej-wspolnoty-energetycznej-ue, 7.03.2022.
 6. Cena gazu ziemnego w Europie wzrosła do rekordowego poziomu (2022). Available online: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Cena-gazu-ziemnego-w-Europie-wzrosla-do-rekordowego-poziomu-8290571.html, 2.03.2022.
 7. Dmochowska-Dudek, K. Wójcik, M. (2022). Odporność społeczno-gospodarcza polskich regionów węgla brunatnego. Energie, 15, p. 4966. https://doi.org/10.3390/en15144966.
 8. Dyrektywa w sprawie geologicznego składowania CO2 CCS (2022). Available online: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/carbon-capture-use-and-storage/legal-framework-safe-geological-storage-carbon-dioxide_en, 7.03.2022.
 9. Eftaksja, A., Passa, E.A., Michailidis, C., Daoutis, C., Kantartzis, A., Diamantis, V. (2022). Pozostałości biomasy leśnej w drzewostanach sosnowych: potencjał akumulacyjny i biogazowy. Energie, 15, p. 5233. https://doi.org/10.3390/en15145233.
 10. Enevoldsen, P., Permień, F.H., Bakhtaoui, I., von Krauland A..K., Jacobson, M., Xydis, G., Sovacool, B., Valentine, S., Luecht, D., Oxley, G. (2019). Jaki potencjał ma energetyka wiatrowa w Europie? Badanie europejskiego potencjału energetyki wiatrowej za pomocą ulepszonego atlasu społeczno-technicznego. Polityka energetyczna, 132, pp.1092-1100.
 11. Ferreira, E. "W kierunku zielonej gospodarki" w Katowicach w 2020 roku komisarz UE ds. spójności i reform. Available online: http://buzek.pl/index.php/aktualnosci/116-komisarz-elisa-ferreira-i-jerzy-buzek-w-katowicach-o-funduszu-sprawiedliwej-transformacji, Katowice, 4.03.2022.
 12. Franz Timmermans, Available online: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/ 2019-2024/timmermans_en#timeline, 2.03.2022.
 13. Fulwood, M., Sharples, J., Henderson, J. (2022). Ukraine Invasion: What This Means for the European Gas Market. Oxford Institute for Energy Studies, March 2022. Available online: https://a9w7k6q9.stackpathcdn.com/wpcms/wp-content/uploads/2022/03/Ukraine-Invasion-What-This-Means-for-the-European-Gas-Market.pdf, 4.03.2022.
 14. Hejj, D. (2022). Akceptacja polityki klimatycznej przez Węgry zależy od uznania atomu. Available online: https://biznesalert.pl/wegry-atom-emisje-co2-energetyka-europa-europejski-zielony-lad-fit-for-55-gornictwo-grupa-wyszehradzka-neutralnosc-klimatyczna-oze-polityka-klimatyczna-transformacja-energetyczna-unia-europej/, 12.03.2022.
 15. Hitewa, R., Sovacool, B. (2017). Wykorzystanie innowacji społecznych dla sprawiedliwości energetycznej: perspektywa modelu biznesowego. Polityka energetyczna, 107, pp. 631-639.
 16. Hołuj, A. Ilba, M., Lityński, P., Majewski, K., Semczuk, M., Serafin, P. (2021). Fotowoltaiczna energia słoneczna z obszarów miejskich: potencjał dla Polski. Energie, 14, p. 8576.
 17. Jakóbik, W. (2022). Jest taksonomia unijna z gazem oraz atomem, ale z rygorystycznymi warunkami. Available online: https://biznesalert.pl/jest-taksonomia-unijna-z-gazem-oraz-atomem-ale-z-rygorystycznymi-warunkami/, 7.03.2022.
 18. Juszczak, A., Szpor, A. (2020). Wskaźnik Wrażliwości Regionów Górniczych na Transformację Energetyczną - Obraz na Podstawie Danych z Powiatów. Dokument roboczy, nr 4. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny.
 19. Kędzierski, M., Kardaś, S., Łoskot-Strachota, A. (2022). Nord Stream 2: zamrożenie projektu wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainę. Available online: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-02-24/nord-stream-2-zamrozenie-projektu-wskutek-rosyjskiej-agresji-na, 6.03.2022.
 20. Kordel, P., Wolniak, R. (2021). Przedsiębiorczość technologiczna a funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach pandemii Covid-19: analiza zbiorów rozmytych odpadów dla przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Energie, 14, p. 3891. https://doi.org/10.3390/en14133891.
 21. Kothari, R., Buddhi, D., Sawhney, R. (2008). Comparison of environmental and economic aspects of various hydrogen production methods. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12, pp. 553-563.
 22. Kotowicz, J., Jurczyk, M., Węcel, D. (Eds.) (2019). Analiza działania generatora wodoru pracującego w Środowisku alkalicznym. Rynek Energii, 3, Available online: https://www.cire.pl/pliki/2/2019/10___kotowicz_jurczyk_wecel.pdf, 6.03.2022.
 23. Kowalczyk, J. (2022). Pierwszy dzień wojny w Ukrainie. Co powinniśmy wiedzieć? [NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE]. Newsweek, https://www.newsweek.pl/swiat/ ukraina-rosja-wojna-co-sie-stalo-24-lutego/8ehyvne, 2.03.2022.
 24. Kretek, H. (2021). Wprowadzenie. EUNOMIA, Rozwój Zrównoważony - Sustainable Development, Nr 2(101). H.A. Kretek (Ed.). Racibórz: Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu, p. 5. Available online: http://eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl/wp-content/uploads/ 2022/01/TEKST_Eunomia_101-2021_wer5-online.pdf, 7.03.2022.
 25. Kretek, H.A. (2016). "Debiut naukowy" projektem promującym zrównoważony rozwój, ETYKA BIZNESU I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne. Wymiary odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, Nr 4. Kuzior, A. (Ed.). Zabrze: Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, pp. 117-121.
 26. Kretek, H.A. (2018). Bezpieczeństwo energetyczne w Unii Europejskiej w aspekcie szans i zagrożeń dla Polski. In: L. Karczewski, H.A. Kretek, (Eds.), Biznes i zarządzanie a bezpieczeństwo w Polsce i na świecie (pp. 99-108.). Opole: Politechnika Opolska.
 27. Kretek, H.A. (2019). Dyplomatyczne relacje Polski i USA w pryzmacie "strategicznej ostrożności. In: H.A. Kretek, (Eds,). EUNOMIA Rozwój Zrównoważony - Sustainable Development, Nr 2(97) (pp. 29-44). Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Available online: http://eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/TEKST_Eunomia_2-2019_A4_www.pdf, 4.03.2022.
 28. Krzemiński, A. (2022). Niemcy: Trójkolorowa koalicja. Available online: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/2145116,1,niemcy-trojkolorowa-koalicja.read, 4.03.2022.
 29. Kupiecki, R. (2019). W cieniu asymetrii. Polsko-amerykańskie stosunki w dziedzinie bezpieczeństwa. Available online: https://www.academia.edu/16034477/W_cieniu_ asymetrii._Polsko-ameryka skie_stosunki_w_dziedzinie_bezpiecze % 84stwa, 31.09.2019. In: H. Kretek, Dyplomatyczne relacje Polski i USA w pryzmacie "strategicznej ostrożności. "EUNOMIA Rozwój Zrównoważony, p. 36.
 30. Kuzior, A., Kwiliński, A., Hroznyi, I. (2021). The Factorial-Reflexive Approach to Diagnosing the Executors' and Contractors' Attitude to Achieving the Objectives by Energy Supplying Companies. Energies, 14(9), 2572. https:// doi.org/10.3390/en14092572.
 31. Kuzior, A., Postrzednik-Lotko, K., Postrzednik, S. (2022). Limiting of Carbon Dioxide Emissions through Rational Management of Pro-Ecological Activities in the Context of CSR Assumptions. Energies, 15, 1825. https://doi.org/10.3390/en15051825.
 32. Meadows, D.H. (1973). Granice wzrostu. In: L.W. Zyblikiewicz, Klub Rzymski - po 45 latach (p. 36). Warszawa: PWE. Retrieved from https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/ handle/item/385/zyblikiewicz_klub_rzymski_po_45_latach_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 5.06.2022.
 33. Meng, L., Wang, K., Su, T., He, H. (2022). Handel emisjami dwutlenku węgla i finansowanie korporacyjne: Dowody z Chin. Energie, 15, p. 5036. https://doi.org/10.3390/ en15145036.
 34. Midor, K., Iwanowa, T.N., Molenda, M., Biały, W., Zakharov, O.V. (2022). Aspekty oszczędzania energii w przedsiębiorstwach produkujących ropę. Energie, 15, p. 259. https://doi.org/10.3390/en15010259.
 35. Miętkiewicz, R. et al. (2022). Zielony wodór z OZE w Polsce. Wykorzystanie energetyki wiatrowej i PV do produkcji zielonego wodoru jako szansa na realizację założeń Polityki Klimatyczno-Energetycznej UE w Polsce. Wrocław: Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Available online: https://dise.org.pl/Raport-Zielony-Wodor-z-OZE.pdf Retrieved from: http://psew.pl/wp-content/uploads/2021/12/Raport-Zielony-Wodor-z-OZE-77MB.pdf, 20.03.2022.
 36. Moskwa A. szefowa resortu klimatu i środowiska - wyjaśnienia (2022). Available online: https://www.gov.pl/web/klimat/minister-moskwa-w-katowicach-mechanizm-cbam-powinien-uzupelniac-a-nie-zastepowac-dotychczasowe-rozwiazania-dot-przeciwdzialania-ucieczce-emisji, 4.03.2022.
 37. Obowiązki F. Tmmermansa w Komisji Europejskiej w kadencji 2019-24. Available online: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/timmermans_en# responsibilities, 01.03.2022.
 38. Olkiewicz, M., Olkiewicz A., Wolniak R. (2021). Skutki inwestycji proekologicznych na przykładzie ciepłownictwa - studium przypadku. Energie, 14, p. 5959.
 39. Plac, M., Ribeiro, G. (2022). Wydanie specjalne RPPL "Wychwytywanie CO2 i energia odnawialna. Energie, 15, p. 5187. https://doi.org/10.3390/en15145187.
 40. Popkiewicz, M., Kardaś, A., Malinowski, S. (2019). Nauka o klimacie. Katowice: Sonia Draga, pp. 16-19.
 41. Prawda, M. (2021). Iść Wolniej, a W każdym Razie Inaczej. Jak Zbudować opowieść O Unii Po Pandemii? Rocznik Integracji Europejskiej, nr 15(December), pp. 29-40. Retrieved from https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.2., 30.06.2022.
 42. Priorytety UE (2022). Available online: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_pl, 1.03.2022.
 43. Raport: Astma ciężka - nieleczona choroba może doprowadzić do śmierci. Available online: https://biotechnologia.pl/farmacja/astma-ciezka-nieleczona-choroba-moze-doprowadzic-do-smierci,18248, 6.06.2022.
 44. Rogala, B. (2022). Rozpoczyna się szczyt klimatyczny COP26. Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o tym wydarzeniu. Retrieved from https://300gospodarka.pl/300klimat/ rozpoczyna-sie-szczyt-cop26-wszystko-co-powinnismy-wiedziec-o-tym-wydarzeniu, 7.03.2022.
 45. Rowiński, P. (2019). Nadmiar sprzężeń zwrotnych. ACADEMIA - magazyn PAN, Nr 1(6), Zmiany Klimatu, Wyd. Spec., pp. 48-53. Available online: https://journals.pan.pl//dlibra/ results?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Source: ACADEMIA+ -+magazyn+Polskiej+Akademii+Nauk +2019 +Nr+1+ (6 )+2019+Zmiany+Klimatu+Wyd.+Spec. +48 -53 , 12.03.2022.
 46. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje w celu ułatwienia realizacji celów, które ułatwiły realizację inwestycji, rozporządzenie (UE)2088, migracje. Available online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32020R0852, 12.03.2022.
 47. Ruszel, M. (2018). Znaczenie gazociągu Nord Stream 2 dla polityki energetycznej Republiki Federalnej Niemiec. Sprawy Międzynarodowe, nr 4, pp. 77-92. Available online: http://isppan.waw.pl/wp-content/uploads/2019/07/RUSZEL-SM-4-2018.pdf, 1.05.2022.
 48. Ruszel, M. (2022). The development of global LNG exports. In: K. Liutho (Ed.), The Future of Energy Consumption, Security and Natural Gas. LNG in the Baltic Sea region (pp. 1-20). Palgrave Macmillan Available online: https://www.palgrave.com/gp/book/ 9783030803667#aboutBook, 1.05.2022.
 49. Ruszel, M., Reginia-Zacharski, J. (2020). Polskie interesy w ramach polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. In: S. Domaradzki, V. Zheltovskyy (Eds,) Racja Stanu Polski w Unii Europejskiej (pp. 135-146). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 50. Ruszel, M., Wiącek, A. (2022). Rola wodoru w procesie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz budowania konkurencyjności gospodarczej - analiza strategii Norwegii i Niemiec. In: A. Kucharska, J. Prugar, M. Ruszel, (Eds.), Transformacja energetyczna - pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a konkurencyjnością gospodarki. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Available online: https://oficyna.prz.edu.pl/nowosci-wydawnicze, 12.03.2022.
 51. Sabato, S., Fronteddu, B. (2020). Sprawiedliwa społecznie transformacja poprzez Europejski Zielony Ład? Elektron SSRN. J. Available online: https://www.etui.org/publications/socially-just-transition-through-european-green-deal, 10.05.2022.
 52. Satoła, Ł., Milewska, A. (2022). Koncepcja inteligentnej wioski jako innowacyjny sposób realizacji zadań publicznych w dobie niestabilności rynku energii - przykłady z Polski. Energie, 15, p. 5175. https://doi.org/10.3390/en15145175.
 53. Soboń, A., Słyś, D., Ruszel, M., Wiącek, A. (2021). Prospects for the use of hydrogen in the armed forces. Energies, 14(21), 7089. Available online: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7089, 1.05.2022.
 54. Spółka Nord Stream 2 ogłosiła upadłość (2022). Available online: https://www.wnp.pl/gazownictwo/spolka-nord-stream-2-oglosila-upadlosc,548238.html, 2.03.2022.
 55. Steinhoff, J. (2022). A. Moskwa dyktuje warunki dzięki wsparciu Berlina. Dziennik Gazeta Prawna, Available online: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8335568,janusz-steinhoff-fuzja-orlenu-i-lotosu-roskwa-dyktuje-warunki.html, 18.01.2022.
 56. Strategia Unii Europejskiej (2022). Available online: https://ec.europa.eu/info/strategy/ priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_pl, 1.03.2022.
 57. Toborek-Mazur, J., Partacz, K., Surówka, M. (2022). Bezpieczeństwo energetyczne jako przesłanka fuzji i przejęć na przykładzie koncernu multienergetycznego PKN Orlen w obliczu wyzwań lat 20-tych. Energie, 15, p. 5112. https://doi.org/10.3390/en15145112.
 58. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) (2022). Available online: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_pl, 12.03.2022.
 59. Urban, W. (2022). Oszczędności energii w procesach produkcyjnych jako kluczowy składnik globalnego problemu energetycznego - wprowadzenie do szczególnego zagadnienia energii. Energie, 15, 5158. https://doi.org/10.3390/en15145158.
 60. Wolniak, R., Wyszomirski, A., Olkiewicz, M., Olkiewicz, A. (2021). Środowiskowe działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w ciepłownictwie - studium przypadku. Energie, 14, p. 1930. https://doi.org/10.3390/en14071930.
 61. Yaci, W., Enczew, E., Longo, M. (2022). Ostatnie postępy w małych systemach wychwytywania dwutlenku węgla w mikroskojarzonych zastosowaniach cieplno-energetycznych. Energie, 15, p. 2938.
 62. Zagubień, A. Wolniewicz, K. (2022). Efektywność energetyczna małych turbin wiatrowych na terenie zurbanizowanym - studium przypadku. Energie, 15, p. 5287. https://doi.org/10.3390/en15145287.
 63. Zawisza, A. (2022). Gaz dla Polski Zarys historii sektora gazu ziemnego w ostatnich dwóch dekadach w Polsce. Available online: https://sobieski.org.pl/wp-content/uploads/ 2018/08/Zawisza-Gaz-dla-Polski-PDF.pdf, 18.01.2022.
 64. Zielone MBA (2022). Available online: https://studiumobywatelskie.pl/#studia-mba, 1.03.2022.
 65. Życzyńska, A., Suchorab, Z., Majerek, D. (2020). Wpływ termomodernizacji na roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Energie, 13, p. 4625.
 66. Życzyńska, A., Suchorab, Z., Majerek, D., Motuzienė, V. (2022). Analiza statystyczna zmienności wskaźników efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Energie, 15, p. 50420. https://doi.org/10.3390/en15145042
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.165.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu