BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ługowska Oliwia (Uniwersytet Łódzki), Szulc Adam (Uniwersytet Łódzki), Tarała Sebastian (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wybrane problemy społeczne Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
Selected Social Issues of the Lao People's Democratic Republic
Źródło
International Studies : Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 2021, vol. 28, nr 2, s. 79-95, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo, Handel ludźmi, Grupy etniczne, Problemy społeczne
Society, Human trafficking, Ethnics group, Social problems
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Laos
Laos
Abstrakt
Laos wydaje się być nadal państwem pomijanym i niezauważanym przez zachodnie media i opinię publiczną. Pozostaje w cieniu swoich większych sąsiadów, Wietnamu i Tajlandii, które są wpływowymi państwami ASEAN, podczas gdy Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna znalazła się na uboczu regionalnej i światowej polityki. Taki stan rzeczy odnosi się również do rozpoznania przez zachodnich obserwatorów problemów społecznych, z którymi boryka się to państwo.Niniejszy artykuł koncentruje się na przybliżeniu specyfiki i zdefiniowaniu problemów społecznych, z którymi Laos mierzył się w ostatnich trzech dekadach. Przedstawiona została charakterystyka Laosu, z uwzględnieniem analizy rankingu HDI, by na tym tle odpowiedzieć na pytania dotyczące wyzwań społecznych stojących przed LRLD. Autorzy artykułu wskazują, że problemy te wynikają z faktu, iż jest to kraj średnio rozwinięty i zróżnicowany etnicznie.Do przeprowadzenia badań posłużyła metoda monograficzna, oparta na analizie zgromadzonych publikacji naukowych, danych statystycznych oraz źródeł internetowych. W wyniku badań udało się potwierdzić następującą hipotezę: nękające Laotańską Republikę Ludowo-Demokratyczną problemy o charakterze społecznym mają swoje źródło przede wszystkim w złej sytuacji materialnej większości obywateli, braku infrastruktury oraz zróżnicowaniu etnicznym społeczeństwa. Z powyższymi problemami rząd w Wientian wyraźnie sobie nie radzi. Patrząc jednak na ogólną tendencję rozwojową Laosu, skala opisanych w pracy problemów powinna się sukcesywnie zmniejszać. (abstrakt oryginalny)

As an object of Western public and media interest, Laos still appears to be an overlooked and unnoticed country. In a sense, it remains in the shadow of its larger neighbours Vietnam and Thailand, who capture the world's attention in the context of the Indochina region, and the Lao People's Democratic Republic itself remains rather on the sidelines of world politics. This state of affairs also relates to Western observers' recognition of the social problems facing the country.I focus this article on providing an insight into the specific characteristics of Laos and defining the social problems the country has had to face over the past three decades. It answers questions about the characteristics of Laos, how it fares in the HDI ranking and what social challenges it faces. The thesis put forward by the authors is that the LRLD, as a moderately developed and ethnically diverse country, is confronted with the resulting social problems.The authors used the monographic method to conduct their research, which they based on an analysis of collected scientific publications, statistical data and internet sources. The research succeeded in confirming the hypothesis. The social problems plaguing the Lao People's Democratic Republic have their origins primarily in the poor material situation of the majority of the population, the lack of infrastructure and the ethnic diversity that the authorities in Vientiane are unable to cope with. However, looking at the general trend of development in Laos, the scale and incidence of the issues described in the paper should gradually decrease. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ASEM Education. Web. 23.12.2022. https://asem-education.org/compendiums/204-lao/
 2. "Asian Elephant". Web. 27.09.2021. https://www.wwf.org.la/about/why_important/asian_elephant/
 3. "Education in Laos". Laos Life. Web. 23.12.2022. https://www.laoslife.info/education-in-laos/
 4. Huber, A., Vongsitthi, A. "Unsafe Abortion: Prevention and Care, a Practical Guideline for Health Workers in Lao PDR". International Campaign For Women's Right to Safe Abortion. Web. 13.03.2022. https://www.safeabortionwomensright.org/news/unsafe-abortion-prevention-and-care-a-practical-guideline-for-health-workers-in-lao-pdr/
 5. Huijsmans, R. "The Theatre of Human Trafficking: A Global Discourse on Lao Stages". The International Journal of Social Quality 1.2 (2011): 66-84. https://doi.org/10.3167/IJSQ.2011.010206
 6. "Human Trafficking in Laos". Web. 14.03.2022. https://sengsavang.org/en/human-trafficking-in-laos/
 7. Ireson, C.J., Ireson, W.R. "Ethnicity and Development in Laos". Asian Survey 31.10 (1991): 920-937. https://doi.org/10.2307/2645064/
 8. Kubiczek, A. "Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów?". Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 38 (2014): 40-56.
 9. Lagattuta, A. "Top 10 Facts about Life Expectancy in Laos". The Borgen Project. Web. 27.09.2021. https://borgenproject.org/top-10-facts-about-life-expectancy-in-laos/
 10. "Laos Country Profile". BBC 24.07.2018. Web. 28.09.2021. https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15351898/
 11. "Laos History". Web. 28.09.2021. https://www.infoplease.com/world/countries/laos/
 12. "Laos the Country". Web. 29.06.2021. https://focus.asia/destination/laos/laos-the-country/#.YNxtXugzb4Y/
 13. "Laos's Demography". World Economics. Web. 23.12.2022. https://www.worldeconomics.com/Indicator-Data/Demographics/Age-Dependency-Ratio-Total.aspx
 14. "Laos's Population with Access to Safe Water (%)". World Economics. Web. 23.12.2022. https://www.worldeconomics.com/ESG/Environment/Access-to-Safe-Water/Laos.aspx
 15. Matas-Runquist, N. Laos - Culture Smart!: The Essential Guide to Customs & Culture. London: Kuperard, 2019.
 16. Misachi, J. "Leading Causes of Death in Laos". World Atlas. Web. 13.03.2022. https://www.worldatlas.com/articles/leading-causes-of-death-in-laos.html/
 17. Ngan, D., Kang, M., Lee, Ch., Vanphanom, S. "Back to Basics. Approach for Improving Maternal Health Care Services Utilization in Lao PDR". Asia Pacific Journal of Public Health 28.3 (2016): 244-252. https://doi.org/10.1177/1010539516634188
 18. Patrick, A. "Top 10 Facts about Living Conditions in Laos". Web. 14.03.2022. https://borgenproject.org/top-10-facts-about-living-conditions-in-laos/
 19. Rossetti, F. "The Chinese in Laos Rebirth of the Laotian Chinese Community as Peace Returns to Indochina". Web. 12.03.2022. https://www.cefc.com.hk/article/the-chinese-in-laosrebirth-of-the-laotian-chinese-community-as-peace-returns-to-indochina/
 20. Savada, A., Whitaker, D. Laos: A Country Study. Washington: Federal Research Division; Library of Congres, 1995.
 21. Schlemmer, G. "Ethnic Belonging in Laos: A Politico-Historical Perspective". Web. 14.03.2022. https://hal.science/hal-01853834/document
 22. Simon, C. "The State of World's Midwifery 2021: Supplements". Save the Children. Web. 28.12.2021. https://laos.savethechildren.net/sites/laos.savethechildren.net/files/library/SoWMy_2021_supplements_final_v2.pdf
 23. "Situation of Minorities Remains Dire as Laos Goes before the UN Committee on Elimination of Racial Discrimination". International Federation for Human Rights. 27.02.2012. Web. 22.12.2022. https://www.fidh.org/en/region/asia/laos/Situation-of-minorities-remains
 24. Staaveren van, J. Interdiction in Southern Laos 1960-1968. Washington: Center for Air Force History, 1993.
 25. Sychareun, V. "BMC Pregnancy Childbirth". PMC 2016. Web. 13.03.2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4997701/#
 26. Trafficking in Persons Report. Web. 14.03.2022. https://2001-2009.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008/105388.htm
 27. Trafficking in Persons Report 2021: Laos. Web. 14.03.2022. https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/laos/
 28. UNDP. 2020. Human Development Report 2020. The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. New York. Web. 24.06.2021. http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2020
 29. United Nations Development Programme. Human Development Reports. Web. 23.12.2022. https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf
 30. United Nations Development Programme. Web. 13.03.2022. https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/LAO
 31. United Nations. Median Age of Population. Web. 23.12.2022. https://population.un.org/dataportal/data/indicators/67/locations/96,116,360,418,458,104,608,702,764,626,704,920,900/start/2021/end/2021/table/pivotbylocation
 32. Women on Waves. Web. 13.03.2022. https://www.womenonwaves.org/en/page/4879/abortion-law-laos
 33. The World Factbook. Explore all Countries - Laos. Web. 23.12.2022. https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/laos
 34. Zasloff, J., Dommen, A., Lafont, P., Osborne, E., Milton, J., Silverstein, J. "Laos". Encyclopedia Britannica. Web. 27.09.2021. https://www.britannica.com/place/Laos
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-8695
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1641-4233.28.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu