BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niezabitowski Marek (Silesian University of Technology)
Tytuł
Social Aspects of Smart City - Some Sociological Remarks on the Issue
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2022, z. 165, s. 233-243, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Inteligentne miasto, Socjologia miasta, Miasto
Smart city, City sociology, City
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: The aim of the paper is to discuss some social issues of smart city from the perspective of sociology and to show why the viewpoint of residents is so important. Design/methodology/approach: The importance of understanding of social life of the city when planning some changes in it was discussed within the scope of sociology. In the introduction several sociological basic concepts including the viewpoint of the residents in the research on their cities were presented. In the subsequent part of the article some changes in given metropolises have been described and discussed as an example of how controversial or destructive can be the consequences of such changes when a social fabric of the city hadn't been studied thoroughly among others in the scope of sociology. Findings: As a result of discussion in the summary author accentuates the role of the research methods in the practice of planning changes and solutions introduced in a city. Each of the presented methods gives an opportunity to show how the residents perceive their city and changes taking place there. Thanks to these methods the diversity of social fabric of town/city can be understood/analyzed and in the case of action research method the participation of inhabitants in changes implemented in their city can be induced, observed and their views on these changes can be researched. Originality/value: The paper presents some arguments and facts concerning the complexity of social fabric of cities and changes planned and implemented in such an environment of everyday life of people. It is addressed to sociologists, social workers and some other specialists in the scope of social sciences and practical professions dealing with the issues of cities and social processes taking place in them.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger, P.L., Luckmann, T. (2018). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: PWN.
 2. Cohen, B. (2015). The 3 Generations of Smart Cities. Inside the Development of the Technology Driven City. Retrieved from https://www.fastcompany.com/3047795/the-3-generations-of-smart-cities, 2.08.2022.
 3. Frąckiewicz, L. (1972). Warunki i potrzeby mieszkaniowe ludzi starych w miastach województwa katowickiego. Warszawa: Instytut Gospodarki Mieszkaniowej.
 4. Hollands, R.G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial. City: analysis of urban change, theory, action, 12, 3, pp. 303-320.
 5. Jałowiecki, B. (1988). Społeczne wytwarzanie przestrzeni. Warszawa: Książka i Wiedza.
 6. Jałowiecki, B., Łukowski, W. (Eds.) (2007). Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Scholar.
 7. Jałowiecki, B., Szczepański, M.S. (2006). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wykłady z Socjologii, t. 4. Warszawa: Scholar.
 8. Jonek-Kowalska, I., Wolniak, R. (2019). Holistyczne podejście do rozwoju inteligentnych miast. In: I. Jonek-Kowalska (Ed.), Wyzwania i uwarunkowania zarządzania inteligentnymi miastami (pp. 23-39). Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 9. Kaźmierczak, J. (2019). Smart city jako obszar wyzwań edukacyjnych. In: I. Jonek-Kowalska (Ed.), Wyzwania i uwarunkowania zarządzania inteligentnymi miastami (pp. 7-21). Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 10. Kuzior, A., Sobotka, B. (2019). Społeczny wymiar smart city. In: I. Jonek-Kowalska (Ed.), Wyzwania i uwarunkowania zarządzania inteligentnymi miastami (pp. 41-55). Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 11. Mumford, L. (1938). Culture of cities. New York: Harcourt, Brace and Company.
 12. Niezabitowski, M. (2010). Relacje sąsiedzkie i wsparcie społeczne osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd Socjologiczny, 509, 4, pp. 61-82.
 13. Niezabitowski, M. (2018). Środowisko zamieszkania w doświadczeniu osób starszych. Wybrane aspekty psychospołeczne w ujęciu socjologicznym. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 14. Niezabitowski, M. (2020). Prawa osób starszych - kilka uwag z perspektywy gerontologii i polityki społecznej. In: A. Kuzior (Ed.), Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka: współczesne problemy i dylematy (pp. 197-211). Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 15. Osika, G. (2018). Jakość życia jako wskaźnik rozwoju społecznego. In: P. Kuzior (Ed.), Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka-technika-społeczeństwo. IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, 27-29 września 2018, Wisła. Zabrze: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska.
 16. Pichlak, M. (2018). Inteligentne miasta w Polsce - rzeczywistość czy utopia? Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, 127, pp. 191-206.
 17. Piróg, K., Kotarski, H. (2018). Rzeszowska diagnoza społeczna 2017. Warszawa: Scholar.
 18. Rożałowska, B. (2016). Smart citizen - społeczności miejskie w procesie budowania "inteligencji" miasta. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, 95, pp. 429-440.
 19. Szacki, J. (2002). Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.
 20. Szatur-Jaworska, B. (2012). Aktywne starzenie się i solidarność międzypokoleniowa w debacie międzynarodowej. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 17, pp. 15-28.
 21. Szczepański, M.S. (1981). Miasto socjalistyczne i świat społeczny jego mieszkańców. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 22. Szubert-Kotomska, J. Rio. Miasto bez Boga. Retrieved from http://www.cda.pl/video/ 12638540f, 30.06.2022.
 23. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, Dz.U. z 26.10.2015, poz. 1705 (2015).
 24. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95 z późn. zm. (1990).
 25. Znaniecki, F. (1922). Wstęp do socjologii. Warszawa.
 26. Znaniecki, F. (1931). Miasto w świadomości jego obywateli: z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem. Poznań: Wydawnictwo Polskiego Instytutu Socjologicznego.
 27. Znaniecki, F. (1988). Wstęp do socjologii. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.165.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu