BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smołka-Franke Brygida (The Silesian University of Technology)
Tytuł
The City as a Brand. About the Importance of Creativity in City Development and Promotion
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2022, z. 165, s. 347-357, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Miasto kreatywne, Rozwój miasta, Marka
City, Creative city, City development, Brand
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: A city can be seen as a territorial unit with its associated area, number and structure of inhabitants, infrastructure and economic resources. From a social point of view, however, a city is more than that. Associated with the city is the concept of place and the placement of human beings in a social space, which is expressed not only in the material sphere, but also in the spiritual sphere. A city has its own specificity, resulting from its function, history and traditions. All this makes a city a special socio-economic entity. City planners are increasingly recognising the potential of cities contained in its non-material sphere as well, which is what makes cities special, specific and original. Today, on the basis of both tangible and intangible heritage, strategies are being built to develop and promote the city as a specific market "product". The aim of the article is to show the process of creating a city "brand" on the example of selected cities of the Upper Silesian area, thus showing possible ways of promoting this specific market product, which a city is. Project/methodology/approach: The research method used in the article focuses primarily on the socio-economic analysis of the development of cities using the process of "branding" in promotion and development. The article has an explanatory and descriptive character. The research methods adopted in this study indicate a qualitative type of research. They include both the technique of observation and the analysis of content and documents, i.e. on the basis of observed phenomena and facts occurring in urban space and the analysis of literature on the subject, the process of "branding" will be presented. Findings: Established in 2004, the UNESCO Creative Cities Network aimed to emphasise the importance of promoting the specific cultural and historical potential of cities in their development. However, for a city to be creative, tradition and monuments are not enough. Without innovative thinking, including the need to invest in the development of "creative industries" that are particular to a city, and building a "brand" of a city on its cultural potential, it is difficult to expect a spectacular success in its development. Originality/value: The innovativeness of the article consists in the analysis of ways to foster the promotion and development of cities, with particular emphasis on creating a "brand" as a local product and the related process of developing creative industries. The obtained results of the analysis and the formulated conclusions may allow to use and implement similar solutions in other cities in order to stimulate their future development.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anholt, S. (2005). Brand new justice: How branding places and products can help the developing world. London: Routledge.
 2. Bagwell, S. (2008). Creative clusters and city growth. Creative Industries Journal, 1(1).
 3. Currid, E. (2009). Bohemia as Subculture. Bohemia as Industry: Art, Culture, and Economic Development. Journal of Planning Literature, 23(4).
 4. Evans, G. (2015). Rethinking place branding and place making through creative and cultural quarters. In: Rethinking place branding. Cham: Springer.
 5. Florida, R. (2011). The birth of the creative class. Warsaw: National Centre for Culture.
 6. Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku społeczeństwa i życia codziennego. Warszawa: National Center of Culture.
 7. Jałowiecki, B., Szczepański, M.S. (2006). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warsaw: Scholar.
 8. Janikowski, R. (2010). Przemysły kultury jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast i aglomeracji. In: A. Klasik (Ed.), Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny.
 9. Kinal, A. (2015). Miasto: Przestrzeń kreatywności - kreatywność przestrzeni. In: M. Malikowski et al. (Eds.), Wybrane problemy współczesnych miast. Kultura, promocja symbolika (p. 19). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 10. Klasik, A. (2009). Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: University of Economics.
 11. Klasik, A. (2009). Przemysły kreatywne oparte na nauce i kulturze. Katowice: University of Economics.
 12. Klasik, A., Sektor kultury i przemysły kreatywne w rozwoju regionu na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej. www.creativepoland.eu/documents/bazawiedzy/n_62fb3ac_ sektor_kkultury_i_przemysly_kreatywne_w_rozwoju_regionu_na_przykladzie_aglomeracji_gornoslaskiej.pdf, 2014.08.18.
 13. Landry, C. (2013). Kreatywne miasto. Warszawa: National Center of Culture. Cited.
 14. Majer, A. (2010). Socjologia i przestrzeń miejska. Warsaw: Scholar.
 15. Mróz, A. (2018). Ochrona i wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego. In: A. Jadach-Sepioło, A. Kułaczkowska, A. Mróz (Eds.), Rewitalizacja w praktyce. Modele 29 rozwiązań jako rezultaty konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i pilotaży w zakresie 30 rewitalizacji. Warszawa: The National Institute of Spatial Management and Housing.
 16. Skoczylas, Ł. (2014). Pamięć społeczna miasta - jej liderzy i odbiorcy. Warszawa: Scholar.
 17. Smołka-Franke, B. (2019). Urban revitalization as a strategy for creating a regional product. Scientific Papers of Silesian University of Technology Organization and Management series, no. 139. Gliwice: Silesian University of Technology Publishing House.
 18. Stanowicka-Traczyk, A. (2008). Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich. Bydgoszcz-Olsztyn: Oficyna Wydawnicza "Branta".
 19. Strategia rozwoju kulturalnego Katowic 2020+. Urząd Miasta Katowice (2010).
 20. Wiktor-Mach, D. Zasoby kulturowe i idea kreatywnego miasta, granice dziedzictwa. (2022.06.22) 2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Granice dziedzictwa (nid.pl).
 21. Wojnar, K. (2016). Polska klasa kreatywna. Warszawa: National Center of Culture.
 22. www.unesco.pl/kultura/690/, 2021.07.18.
 23. www.zabytkitechniki.pl/Pokaz/153062/o-szlaku, 2022.06.15.
 24. Zgłobiś, M. (2015). Richard Florida a Charls Landry. Dwie wizje - koncepcja miasta kreatywnego. In: M. Malikowski et al. (Eds.), Wybrane problemy współczesnych miast. Kultura, promocja symbolika. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.165.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu