BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błoch Wiktor (University of Lodz, Poland), Mackiewicz Michał (University of Lodz, Poland), Sokołowicz Mariusz E. (University of Lodz, Poland)
Tytuł
To Move or Not to Move? The Housing Preferences of a Post-Socialist City in the Suburbanisation Stage
Wyprowadzić się czy zostać? Preferencje mieszkaniowe z mieście postsocjalistycznym w fazie suburbanizacji
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 64, s. 213-231, rys., tab., bibliogr. 72 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Mieszkania, Mieszkalnictwo, Gospodarstwa domowe, Zachowania społeczne
City, Dwellings, Housing, Households, Social behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badacze wzorców mobilności miejskiej i preferencji mieszkaniowych mieszkańców miast zadają często pytanie, czy procesy te mają charakter uniwersalny, czy też są specyficzne dla konkretnych lokalizacji. Jest to interesujące szczególnie w miastach postindustrialnych i postsocjalistycznych w kontekście dynamicznie zachodzących w nich przemian demograficznych i przestrzennych (w tym ich jednoczesnego kurczenia się demograficznego i suburbanizacji). Natomiast w kontekście mieszkalnictwa interesujące jest, na ile cykl życia takich miast jest zbieżny z cyklem życia jego gospodarstw domowych. Aby odpowiedzieć na te pytania, na próbie 1113 osób przeprowadzono badanie deklarowanych preferencji mieszkaniowych trzeciego co do wielkości miasta w Polsce - Łodzi. Pozwoliło ono zidentyfikować czynniki decydujące o chęci wyprowadzenia się lub pozostania w obecnym miejscu zamieszkania, w tym to, w jakim stopniu na preferencje te wpływa otoczenie fizyczne i społeczne nieruchomości, czyli tzw. udogodnienia miejskie. Ponad połowa (56%) respondentów zadeklarowała, że wolałaby mieszkać w innej okolicy niż obecna. Zgodnie z modelem cyklu życia gospodarstwa domowego, głównym czynnikiem oddziałującym na preferencje mieszkaniowe w Łodzi jest wiek, podczas gdy udogodnienia miejskie odgrywają mniej istotną rolę. Najmłodsza grupa wiekowa deklaruje przy tym chęć mieszkania w centrum miasta, natomiast osoby ze średnich i najstarszych grup wiekowych preferują zamieszkiwanie przedmieść. Ponadto mieszkający w domach jednorodzinnych wolą pozostać w obecnej lokalizacji, w przeciwieństwie do osób zamieszkujących inne typy budynków.(abstrakt oryginalny)

Researchers of urban mobility patterns and residential preferences of urban dwellers increasingly inquire whether these processes are universal or place-specific. It is also interesting in the context of processes taking place in post-industrial and post-socialist cities, considering their rapid demographic and spatial transformations (e.g. the process of shrinkage, which is simultaneous with the process of suburbanization). In turn, in the context of housing mechanisms, it is interesting how much the urban life cycle coincides with the life cycle of its households. To address this question, we conducted a study based on an extensive stated preferences survey (N = 1113) from Poland's third-largest city - Lodz. It allowed us to statistically elaborate on the determinants of the preference to move from an existing home to a new location and to what extent the physical and social environment of the properties, defined through the lenses of urban amenities, affects such decisions. We found that 56% of respondents declared that they would prefer to live in a different neighbourhood than the ones they currently live. In line with the household's life cycle model, age was the main driving factor, while urban amenities played a minor role in determining location preferences. The youngest age group preferred to live in the city centre, while late-middle age groups preferred to move to the suburbs. Also, people living in single-family houses strongly preferred to stay in their current location, compared to those inhabiting all other types of buildings.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen N. 2015. Understanding the importance of urban amenities: A case study from Auckland. Buildings, 5(1): 85-99. DOI: https://doi.org/10.3390/buildings5010085
 2. Alonso W. 1964. Location and land use. Toward a general theory of land rent. Harvard University Press. DOI: https://doi.org/10.4159/harvard.9780674730854
 3. Bawardi H., Kaplan S., Feitelson E. 2022. The role of individualistic versus collectivist values in shaping the residential choice of Palestinian knowledge-workers. Habitat International, 121: DOI: https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2022.102516
 4. Biggs D., de Ville B., Suen E. 1991. A method of choosing multiway partitions for classification and decision trees. Journal of Applied Statistics, 18(1): 49-62. DOI: https://doi.org/10.1080/02664769100000005
 5. Brueckner J.K., Thisse J.F., Zenou Y. 1999. Why is central Paris rich and downtown Detroit poor? An amenity-based theory. European Economic Review, 43(1): 91-107. DOI: https://doi.org/10.1016/S0014-2921(98)00019-1
 6. Burgess E.W. 1925. The growth of the city: an introduction to a research project. [In:] R.E. Park, E.W. Burgess (Eds.), The City. Chicago University Press, p. 47-62.
 7. Champion T. 2001. Urbanization, Suburbanization, Counterurbanization and Reurbanization. [In:] R. Paddison (Ed.), Handbook of Urban Studies. Sage Publications, p. 143-161. DOI: https://doi.org/10.4135/9781848608375.n9
 8. Chevan A. 1971. Family growth, household density, and moving. Demography, 8(4): 451-458. DOI: https://doi.org/10.2307/2060682
 9. Clark D.E., Herrin W.E., Knapp T.A., White N.E. 2003. Migration and implicit amenity markets: Does incomplete compensation matter? Journal of Economic Geography, 3(3): 289-307. DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/3.3.289
 10. Clark W.A.V, van Lierop W.F.J. 1987. Residential mobility and household location modelling. [In:] P. Nijkamp (Ed.), Handbook of Regional and Urban Economics. Vol. 1. 1st ed. Elsevier, p. 97-132. https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:regchp:1-03 DOI: https://doi.org/10.1016/S1574-0080(00)80006-1
 11. Clark W.A.V., Blue S.A. 2004. Race, Class, and Segregation Patterns in U.S. Immigrant Gateway Cities. Urban Affairs Review, 39(6): 667-688. DOI: https://doi.org/10.1177/1078087404264217
 12. Clark W.A.V., Onaka J.L. 1983. Life Cycle and Housing Adjustment as Explanations of Residential Mobility. Urban Studies, 20: 47-58. DOI: https://doi.org/10.1080/00420988320080041
 13. Clark W.A.V. 2012. Residential Mobility and the Housing Market. [In:] D.F. Clapham, W.A.V. Clark, K. Gibb (Eds.), The SAGE Handbook of Housing Studies. Sage Publications, p. 66-83. DOI: https://doi.org/10.4135/9781446247570.n4
 14. Couture V., Handbury J. 2017. Urban Revival in America, 2000 to 2010. National Bureau of Economic Research Working Paper Series, 24084. DOI: https://doi.org/10.3386/w24084
 15. Das A., Das M., Barman H. 2021. Access to basic amenities and services to urban households in West Bengal: Does its location and size of settlements matter? GeoJournal, 86(2): 885-913. DOI: https://doi.org/10.1007/s10708-019-10101-6
 16. de Groot C., van Dam F., van Amsterdam H. 2015. Stedelijke woonvoorkeuren. [In:] F. van Dam (Ed.), De Stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest. Planbureau voor de leefomgeving, pp. 128-136 (https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL_2015_De_stad_magneet_roltrap_en_spons_1610_1.pdf ).
 17. Diamond D.B., Tolley G.S. 1982. The Economic Roles of Urban Amenities. [In:] D.B. Diamond, G.S. Tolley (Eds.), The Economics of Urban Amenities. Academic Press, pp. 3-54. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-214840-8.50006-6
 18. Edwards M.E. 2007. Regional and Urban Economics and Economic Development. Theory and Methods. Auerbach Publications.
 19. Elder G.H. 1985. Perspectives on the life course. [In:] G.H. Elder (Ed.), Course Dynamics: Trajectories and Transitions, 1968-1980. Cornell University Press, p. 23-49.
 20. Em P.P., Ward P. 2021. City profile: Is Pyongyang a post-socialist city? Cities, 108. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102950
 21. Eu-Consult. 2015. Analiza kryteriów wyboru miejsca zamieszkania przez mieszkańców Łodzi (Analysis of the criteria for the selection of residence by inhabitants of Lodz) (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/33248/1_Analiza_kryteriow_wyboru_miejsca_zamieszkania_przez_mieszkancow_Lodzi.pdf ).
 22. Foote N., Abu-Lughod J., Foley M.M., Winnick L. 1960. Housing Choices and Housing Constraints. McGraw-Hill.
 23. Galster G.C. 2001. On the nature of neighbourhood. Urban Studies, 38(12): 2111-2124. DOI: https://doi.org/10.1080/00420980120087072
 24. Galster G.C. 2003. Neighbourhood Dynamics and Housing Markets. [In:] K. Gibb, D. Maclennan, A. O'Sullivan (Eds.), Housing Economics and Public Policy. Essays in Honour of Duncan Maclennan. Blackwell Science, p. 153-171. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470690680.ch9
 25. Garvill J., Gärling T., Lindberg E., Montgomery H. 1992. Economic and non-economic motives for residential preferences and choices. Journal of Economic Psychology, 13(1): 39-56. DOI: https://doi.org/10.1016/0167-4870(92)90051-8
 26. Gidlöf-Gunnarsson A., Öhrström E. 2007. Noise and well-being in urban residential environments: The potential role of perceived availability to nearby green areas. Landscape and Urban Planning, 83(2-3): 115-126. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.03.003
 27. Glaeser E.L., Kallal H.D., Scheinkman J.A., Shleifer A. 1992. Growth in Cities. Journal of Political Economy, 100: 1126-1152. DOI: https://doi.org/10.1086/261856
 28. Glaeser E.L., Kolko J., Saiz A. 2001. Consumer city. Journal of Economic Geography, 1(1): 27-50. DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/1.1.27
 29. Gontarek L. 2020. Łódź wyludnia się i starzeje. Nie przyciąga nowych mieszkańców, a już na pewno nie młodych. Wyborcza.Pl. (https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,26291825,jest-nas-coraz-mniej-i-jestesmy-coraz-starsi-region-sie-wyludnia.html ).
 30. Gottlieb P.D. 1995. Residential Amenities, Firm Location and Economic Development. Urban Studies, 32(9): 1413-1436 (http://www.jstor.org/stable/43198122 ). DOI: https://doi.org/10.1080/00420989550012320
 31. Grigsby W., Baratz M., Maclennan D. 1987. The dynamics of neighborhood change and decline. Pergamon Press. DOI: https://doi.org/10.1016/0305-9006(87)90011-0
 32. Haase A., Rink D., Grossmann K. 2016. Shrinking cities in post-socialist Europe: what can we learn from their analysis for theory building today? Geografiska Annaler, Series B: Human Geography, 98(4): 305-319.
 33. Hall P. 1971. Spatial structure of metropolitan England and Wales. [In:] M. Chisholm, G. Manners (Eds.), Spatial Policy Problems of the British Economy. Cambridge University Press, p. 96-125. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511735783.005
 34. Hallman H.W. 1984. Neighborhoods : their place in urban life. Sage Publications.
 35. Hirt S., Ferenčuhová S., Tuvikene T. 2016. Conceptual forum: the "post-socialist" city. Eurasian Geography and Economics, 57(4-5): 497-520. DOI: https://doi.org/10.1080/15387216.2016.1271345
 36. Hoyt H. 1939. The structure of growth of residential neighborhoods in American cities. Federal Housing Administration.
 37. Inglehart R. 1977. The silent revolution: Changing values and political styles among western publics. Princeton University Press.
 38. Jacobs J. 1961. The Death and Life of Great American Cities. Modern Library.
 39. Jacobs J. 1969. The Economy of Cities. Random House.
 40. Kass G.K. 1980. An exploratory technique for investigating large quantities of categorical data. Applied Statistics, 29(2): 119-127. DOI: https://doi.org/10.2307/2986296
 41. Keil R. 2018. Suburban Planet. Making The World Urban from the Outside In. Polity Press.
 42. Kim J.H., Pagliara F., Preston J. 2005. The intention to move and residential location choice behaviour. Urban Studies, 42(9): 1621-1636. DOI: https://doi.org/10.1080/00420980500185611
 43. Klaassen L.H., Molle W., Paelinck J.H.P. 1981. Dynamics of Urban Development. Aldershot.
 44. Knox P., Pinch S. 2010. Urban Social Geography: An Introduction. 6th ed. Pearson Education Limited.
 45. Kostinskiy G. 2001. Post-socialist cities in flux. [In:] R. Paddison (Ed.), Handbook of Urban Studies. Sage Publications, p. 451-465. DOI: https://doi.org/10.4135/9781848608375.n28
 46. Lancaster K.J. 1966. A New Approach to Consumer Theory. Journal of Political Economy, 74(2): 132-157. DOI: https://doi.org/10.1086/259131
 47. Lee Y., Circella G., Mokhtarian P.L., Guhathakurta S. 2019. Heterogeneous residential preferences among millennials and members of generation X in California: A latent-class approach. Transportation Research, Part D: Transport and Environment, 76: 289-304. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.08.001
 48. Lefebvre H. 2003. The urban revolution. University of Minnesota Press.
 49. Lu M. 1998. Analyzing Migration Decisionmaking: Relationships between Residential Satisfaction, Mobility Intentions, and Moving Behavior. Environment and Planning, A: Economy and Space, 30(8): 1473-1495. DOI: https://doi.org/10.1068/a301473
 50. Marcińczak S., Sagan I. 2011. The socio-spatial restructuring of Łódź, Poland. Urban Studies, 48(9): 1789-1809. Marshall A. 2013. Principles of Economics. Principles of Economics. DOI: https://doi.org/10.1177/0042098010379276
 51. Mathur V.K., Stein S.H. 2005. Do amenities matter in attracting knowledge workers for regional economic development? Papers in Regional Science, 84(2): 251-269. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2005.00016.x
 52. Michaelson W. 1977. Environmental Choice, Human Behavior, and Residential Satisfaction. Oxford University Press.
 53. Mulder C.H., van Ham M. 2005. Migration histories and occupational achievement. Population, Space and Place, 11(3): 173-186. DOI: https://doi.org/10.1002/psp.365
 54. Naylor T.D., Florida R. 2003. The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. Canadian Public Policy/Analyse de Politiques, 29(3): 378. DOI: https://doi.org/10.2307/3552294
 55. Niedomysl T. 2008. Residential preferences for interregional migration in Sweden: Demographic, socioeconomic, and geographical determinants. Environment and Planning, A, 40(5): 1109-1131. DOI: https://doi.org/10.1068/a39177
 56. Niedziałkowski K., Beunen R. 2019. The risky business of planning reform - The evolution of local spatial planning in Poland. Land Use Policy, 85: 11-20. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.041
 57. Nowak M.J., Śleszyński P., Legutko-Kobus P. 2022. Spatial Planning in Poland. Law, Property Market and Planning Practice. 1st ed. Springer International Publishing. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-96939-4_1
 58. Partridge M.D. 2010. The duelling models: NEG vs amenity migration in explaining US engines of growth. Papers in Regional Science, 89(3): 513-536. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2010.00315.x
 59. Pobłocki K. 2012. Knife in the water: the struggle over collective consumption in urbanizing Poland. [In:] P. Bren, M. Neuburger (Eds.), Communism unwrapped: consumption in Cold War Eastern Europe. Oxford University Press, p. 68-90. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199827657.003.0003
 60. Pobłocki K. 2020. Suburbanization of the Self: Religious Revival and Socio-Spatial Fragmentation in Contemporary Poland. International Journal of Urban and Regional Research. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-2427.12947
 61. Redding S.J. 2022. Suburbanization in the USA, 1970-2010. Economica, 89(S1): S110-S136. DOI: https://doi.org/10.1111/ecca.12387
 62. Roberts S. 1991. A critical evaluation of the city life cycle idea. Urban Geography, 15(5): 431-449. 3638.12.5.431 DOI: https://doi.org/10.2747/0272-3638.12.5.431
 63. Rogerson R.J. 1999. Quality of Life and City Competitiveness. Urban Studies, 36(5-6): 969-985. DOI: https://doi.org/10.1080/0042098993303
 64. Rossi P.H. 1980. Why Families Move. 2nd ed. Sage Publications.
 65. Sokołowicz M.E. 2017. Udogodnienia miejskie - element publicznego wymiaru zasobów mieszkaniowych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 6(332): 125-143. DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6018.332.09
 66. Speare A.J., Goldstein S., Frey W.H. 1974. Residential Mobility, Migration, and Metropolitan Change. Ballinger.
 67. van der Panne G. 2004. Agglomeration externalities: Marshall versus Jacobs. Journal of Evolutionary Economics, 14: 593-604. DOI: https://doi.org/10.1007/s00191-004-0232-x
 68. van Ham M. 2012a. Economics of Housing Choice. [In:] International Encyclopedia of Housing and Home. Elsevier, p. 42-46. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-047163-1.00094-1
 69. van Ham M. (2012b). Housing behaviour. [In:] D.F. Clapham, W.A.V. Clark, K. Gibb (Eds.), The SAGE Handbook of Housing Studies. Sage Publications, p. 47-65. DOI: https://doi.org/10.4135/9781446247570.n3
 70. van Vuuren A. 2022. Is there a diminishing value of urban amenities as a result of the Covid-19 pandemic? Working Papers in Economics, 818 DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4114555
 71. Webster C., Lai L.W.-C. 2003. Property Rights, Planning and Markets. Managing Spontaneous Cities. Edward Elgar.
 72. Zasina J., Sokołowicz M.E., Nogalski S. 2020. Lodz City Tour: The Changing Nature of the Urban Restructuring of a Post-Socialist Industrial City. DISP, 56(2): 8-10. DOI: https://doi.org/10.1080/02513625.2020.1794119
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2023.64.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu