BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Akincza Marta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Gadomska Wiesława (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Analiza kryteriów koncepcji Baukultur w miastach Nadrenii Północnej-Westfalii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego
Analysis of Baukultur Concept Criteria in the Cities of North Rhine-Westphalia and Mecklenburg-West Pomerania
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 64, s. 169-187, fot., ryc., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Przestrzeń publiczna, Dziedzictwo kulturowe, Zarządzanie różnorodnością, Społeczeństwo, Rozwój miasta, Rozwój regionalny
Public space, Cultural heritage, Diversity management, Society, City development, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W styczniu 2018 r. została przyjęta deklaracja z Davos "Ku wysokiej jakości Baukultur dla Europy". Podpisali ją ministrowie kultury wielu krajów europejskich. Baukultur1, jako koncepcja kultury kształtowania przestrzeni, obejmuje każdą działalność człowieka zmieniającą przestrzeń zbudowaną i odnosi się do różnych skal. W deklaracji wymieniono osiem kryteriów jakości miejsca: tożsamość, funkcjonalność, różnorodność, ekonomię, środowisko, kontekst, zarządzanie i piękno. Badania dotyczą wybranych miast z dwóch regionów Niemiec - Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego, takich jak: Kempen, Straelen, Hallenberg, Warburg, Krefeld-Linn, Parchim, Grabow, Güstrow. W artykule opisano kryteria jakości, a w sposób szczegółowy trzy wy-brane, dotyczące różnorodności, środowiska i piękna. Wskazano na wiele korzyści dla społeczeństwa, które wynikają z koncepcji kryteriów wysokiej jakości kultury kształtowania przestrzeni. Zwrócono uwagę na całościowe podejście do rozwiązań odnoszących się do przestrzeni publicznej w mieście, rozwoju różnych form terenów zieleni, jak również zagadnień krajobrazowych stref podmiejskich. Holistyczne podejście do przestrzeni zbudowanej w prezentowanych miastach łączy w sobie współczesną architekturę z tkanką historyczną oraz dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.(abstrakt oryginalny)

In January 2018, the Davos Declaration "Towards high-quality Baukultur for Europe" was adopted. It was signed by the Culture Ministers of various European countries. The Baukultur con-cept covers every human activity that changes built space and it relates to different scales. The Declaration lists eight criteria of place quality: Sense of Place, Functionality, Diversity, Economy, Environment, Context, Governance and Beauty.The research concerns selected cities from two regions of Germany: Kempen, Straelen, Hallenberg, Warburg, Krefeld Linn, Parchim, Grabow, Güstrow. The article describes in detail three selected cri-teria for Diversity, Environment and Beauty. Many benefits for society resulting from the high-qual-ity culture of space have been indicated. Attention was paid to the holistic approach to solutions concerning both public space in the city, the development of various forms of green areas, as well as landscape issues of suburban zones. A holistic approach to the space built in the presented cities combines contemporary architecture with historical tissue as well as cultural and natural heritage.Respecting traditional forms of greenery and complementing them with new planting contributes to preserving the local character of the place in the towns in question. A high awareness of the influence of greenery on the quality of life results in appropriate planning and management of green areas in the city, including within the old part of the city. A thoughtful green space policy improves the quality of life in a city.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akincza M., Knercer-Grygo U. 2012. Tereny zieleni w przestrzeni miejskiej - fanaberia czy uzasadniona potrzeba? [W:] C. Kardasz, J. Możdżeń, M. Spychaj (red.), Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy. Zbiór studiów. Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 85-96.
 2. Dümpelmann S. 2019. Seeing Trees. A History of Street Trees in New York City and Berlin. Yale University Press, New Haven, London, s. 11-12, 21-42. DOI: https://doi.org/10.12987/9780300240702
 3. Forczek-Brataniec U. 2018. Przestrzeń widziana. Analiza widokowa w planowaniu i projektowaniu krajobrazu. Wyd. PK, Kraków.
 4. Gehl J. 2009. Życie między budynkami. Wyd. RAM, Kraków.
 5. Gehl J. 2014. Miasta dla ludzi. Wyd. RAM, Kraków.
 6. Gehl J., Svarre B. 2021. Jak studiować życie w przestrzeni publicznej. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa.
 7. Gestaltungshandbuch für die Parchimer Altstadt. 2019. Stadt Parchim.
 8. Krier L. 2011. Architektura wspólnoty. Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 9. Lenartowicz J.K. 2020. O etykę architektury. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, 48: 3-33.
 10. Lynch K. 2011. Obraz miasta. Archivolta, Kraków.
 11. Niedźwiecka-Filipiak I, Ozimek P, Akincza M., Kochel L., Krug D., Sobota M., Tokarczyk-Dorociak K. 2019. Rekomendacje w zakresie prowadzenia analiz krajobrazowych na potrzeby wyznaczania stref ochrony krajobrazu. DGOŚ, Warszawa.
 12. Sim D. 2020. Miasto życzliwe. Jak kształtować miasto z troską o wszystkich. Wyd. Wysoki Zamek, Kraków.
 13. Sirel A., Sirel O.Ü. 2018. Universal Design - Approach for the Participation of the Disabled in Urban Life. Journal of Civil Engineering and Architecture, 12: 11-21. DOI: https://doi.org/10.17265/1934-7359/2018.01.002
 14. Szczepanowska H.B. 2007. Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne korzyści z drzew na terenach zurbanizowanych. Człowiek i Środowisko, 31(3-4): 5-26.
 15. Szczepańska M. 2011. Miasto-ogród jako przestrzeń zamieszkania, pracy i rekreacji - dawniej i dziś. Studia Periegetica, Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 6.
 16. The Davos Baukultur Quality System. Eight criteria for a high-qality Baukultur - the whole story. 2018. [W:] Davos Declaration.
 17. Źródła internetowe: Barrierefreie Innenstadt, Hansestadt Warburg (https://www.warburg.de/bauen-br-wirtschaft/bauen-und-stadtplanung/barrierefreie-innenstadt ; dostęp: 15.12.2022).
 18. Barrierefreiheit für Baudenkmäler und Bestandsbauten. 2018. Denkmalpflege Informationen, 3.
 19. https://www.government-mv.de/Mecklenburg-Vorpommern/ (dostęp: 9.02.2023).
 20. https://www.grabow.de/stadt-grabow (dostęp: 20.02.2023).
 21. https://kempen.de/de/inhalt/altstadtsanierung/ (dostęp: 15.12.2022).
 22. https://www.mecklenburg-vorpommern.de (dostęp: 21.02.2023).
 23. https://ru-geld.de/pl/country/federal-states/nordrhein-westfalen.html (dostęp: 21.02.2023).
 24. Ku wysokiej jakości Baukultur dla Europy (https://www.gov.pl/web/kultura/deklaracja-z-davos---ku-wysokiej-jakosci-baukultur-dla-europy ; dostęp: 15.12.2022).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2023.64.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu