BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyżanowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Technologie informacyjno-komunikacyjne jako determinanta rozwoju polskich przedsiębiorstw
Information and Communication Technologies as a Determinant of the Development of Polish Enterprises
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2023, vol. 19, s. 63-72, wykr., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Journal of Tourism and Regional Development
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Techniki informacyjne, Media społecznościowe, Chmura obliczeniowa, Internet, Przedsiębiorstwo
High-tech, Information techniques, Social media, Cloud computing, Internet, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie stanu obecnego i możliwości rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w polskich przedsiębiorstwach na tle osiągnięć w krajach Unii Europejskiej. Aby zrealizować cel badań, wykorzystano literaturę przedmiotu, dane wtórne pochodzące z raportów o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw . w Polsce przygotowanych przez PARP w latach 2021 i 2022 oraz dane GUS. Z przeprowadzonej analizy wynika, że polskie przedsiębiorstwa w 2021 r. były bardzo dobrze wyposażone w sprzęt komputerowy, a także coraz częściej wykorzystywały nowoczesne technologie informatyczne. Systematycznie wzrastało zainteresowanie wszystkich grup przedsiębiorstw mediami społecznościowymi, chmurą obliczeniową i internetem rzeczy, przy czym przedsiębiorstwa duże i średnie wykorzystywały je częściej niż firmy małe.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present the current state and the opportunities for the development of information and communication technologies in Polish enterprises against the background of achievements in the European Union countries. To achieve the objective of the research, the following resources were used: literature on the subject, secondary data from reports on the condition of the small and medium-sized enterprise sector in Poland prepared by PARP (Polish Agency for Enterprise Development) in 2021 and 2022, and GUS (Statistics Poland) data. The analysis shows that Polish enterprises in 2021 were well equipped with computer hardware, and more frequently used modern information technologies. The interest of all groups of enterprises in social media, cloud computing and the Internet of Things was systematically growing, with large and medium-sized enterprises using them more often than small enterprises.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BPX SA (2022). Chmura obliczeniowa jest wykorzystywana już przez 42% przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Pobrano z: https://www.bpxglobal.com/blog-post/chmura-obliczeniowa-jest- wykorzystywana-juz-przez-42-przedsiebiorstwa-w-unii-europejskiej/ (dostęp: 29.01.2023).
 2. Dziembek, D. (2017). Technologie informacyjno-komunikacyjne oferowane w publicznej chmurze obliczeniowej w działalności organizacji wirtualnych. Ekonomiczne Problemy Usług 1 (126),. t. 2, s. 55-64. DOI: http:doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-06
 3. Jaska, E., Werenowska, A. (2017). Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 4. Kaliszczak, L., Pawłowska-Mielech, J. (2019). Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne jako determinanta rozwoju MSP. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 58, s. 129-140. DOI: http://doi.org.10.15584/nsawg.2019.2.9
 5. Kiełtyka, L., Zygoń, O. (2018). Współczesne formy komunikacji - jak zarządzać z wykorzystaniem Internetu Rzeczy i Wszechrzeczy. Przegląd Organizacji 2 (937), s. 24-33. DOI: https://doi. org/10.33141/po.2018.02.04
 6. Leoński, W. (2014). Technologie informacyjno-komunikacyjne jak czynnik poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Studia i Materiały Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 38,. t. 1, s. 181-192.
 7. Markowski, M. (2019). Przedsiębiorstwa wykorzystują rozwiązania Internetu rzeczy, ale są zdezorientowane w kwestii osiąganych celów. Pobrano z: https://bitdefender.pl/przedsiebiorstwa-wykorzystuja-rozwiazania-internetu-rzeczy-ale-sa-zdezorientowane-w-kwestii-osiaganych-celow/ (dostęp: 07.02.2023).
 8. Poznańska, K., Marczak, A. (2018). Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 52/2, s. 481-493.
 9. Skowrońska, A., Tarnawa, A. (red.), (2021). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa, s. 79.
 10. Skowrońska, A., Tarnawa, A. (red.), (2022). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa, s. 76.
 11. GUS (2022). Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2022 r. Warszawa-Szczecin.
 12. Smejda, P. (2016). Internet Rzeczy (IOT) we współczesnej gospodarce. Rola, zadania i bariery rozwoju. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie 1208, z. 64, s. 43-55.
 13. Wallis, A. (2017). Nowoczesne formy komunikacji marketingowej w XXI wieku. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 21, s. 321-335.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI 10.22630/TIRR.2023.19.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu