BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacka-Ożga Longina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ożga Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie potencjału turystycznego Szlaku piastowskiego - wybrane aspekty
Use of the Tourist Potential of the Piast Trail - Selected Aspects
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2023, vol. 19, s. 73-82, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Journal of Tourism and Regional Development
Słowa kluczowe
Imprezy masowe, Turystyka, Media społecznościowe
Mass events, Tourism, Social media
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szlak Piastowski jest jednym z najstarszych szlaków kulturowych w Polsce. Długość odcinka o przebiegu wschód-zachód to ok. 250 km, a odcinka północ-południe ok. 210 km. W obrębie szlaku istnieje możliwość organizowania wycieczek tematycznych uwzględniających różne jego części i atrakcje. Wycieczki organizowane przez biura podróży najczęściej są skierowane do dzieci i młodzieży. Oferty wycieczek są jednak mało zróżnicowane mimo działań podejmowanych przez Organizację Turystyczną Szlak Piastowski oraz klaster turystyczny Szlak Piastowski. Na podstawie analizy ofert wycieczkowych po Szlaku Piastowskim z 30 biur podróży można stwierdzić, że potencjał turystyczny regionów, przez które przebiega szlak, jest niewystarczająco wykorzystywany.(abstrakt oryginalny)

The Piast Trail is one of the oldest cultural routes in Poland. This trail has a section with an east-west mileage about 250 km long and a north-south with a length of about 210 km. It is possible to create thematic trips within the Piast Trail taking into account various parts. Travel agencies usually organize trips for children and youth on this trail. Travel agencies offers are not very diverse despite the actions taken by the Local Tourist Organization Piast Trail and the Piast Trail Tourist Cluster. Based on the analysis of 30 travel agencies offering trips using the Piast Trail, it can be concluded that the tourist potential of the regions, through which the route runs, is insufficiently used.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bosiacki, S. (2016). Turystyka aktywna w strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim. Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (33), s. 151-162.
 2. Chojnacka-Ożga, L., Ożga, W. (2011). Stan obecny i możliwości rozwoju szlaków krajoznawczych w Polsce. W: I. Ozimek (red.). Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki - wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 89-108.
 3. Florek, W., Majewski M. (2021). Elementy geoturystyczne na Szlaku Piastowskim. Słupskie Prace Geograficzne 18, s. 5-13.
 4. Górska-Zabielska, M. (2015). Najcenniejsze głazy narzutowe w Wielkopolsce i ich potencjał geoturystyczny. Przegląd Geologiczny 63 (8), s. 455-464.
 5. Hetman, K. (2012). Znajomość i zainteresowanie branży turystycznej w Polsce Szlakiem Piastowskim. w odniesieniu do turystyki edukacyjnej. Studia Lednickie XII, s. 161-186.
 6. Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie. Warszawa: PWE.
 7. Kołodziejczak, A. (2016). Inicjatywy klastrowe jako narzędzie regionalnego rozwoju turystyki. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, t. CLXXII, s. 137-148.
 8. Kołodziejczyk, K. (2014). Pojęcie szlaku turystycznego w polskiej literaturze przedmiotu. Warsztaty. z Geografii Turyzmu, t. 5, s. 115-128.
 9. Koźlak, A. (2008). Wpływ wizerunku marki regionu na jego konkurencyjność. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511. Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 5-14.
 10. Łęcki, W. (2006). Szlak Piastowski - przewodnik. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury.
 11. Łuczak, M. (2015). Znaczenie szlaku jako produktu turystycznego w kreowaniu wizerunku regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511. Ekonomiczne Problemy Zarządzania,. Finansów i Marketingu nr 40. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 21-31.
 12. Raport z realizacji strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008-2020 (2020). Pobrano z: https://powiat-gniezno.pl/fotki/files/files/old/ r_files/III_raport_strategia_turystyki.pdf (dostęp: 21.03.2023).
 13. Rohrscheidt v., A. M. (2008). Kulturowe szlaki turystyczne - próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania. Turystyka Kulturowa 2, s. 18-31.
 14. Rohrscheidt v., A. M. (2009). Szlak Piastowski. Wyniki waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego. Turystyka Kulturowa 4, s. 67-84.
 15. Rohrscheidt v., A. M. (2013). Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-. -turystyczna. Kraków: Proksenia.
 16. Stasiak, A. (2006). Produkt turystyczny - szlak. Turystyka i Hotelarstwo 10, s. 17-18.
 17. Szał, Ł. (2018). Szlak Piastowski jako sieciowy produkt turystyczny w ocenie użytkowników mediów społecznościowych. W: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.). Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka przyrodnicza i uwarunkowania jej rozwoju. Turystyka i Rekreacja - Studia. i Prace 20, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 93-108.
 18. Wróblewski, R. (1996). Dlaczego i po co utworzono oraz czym jest Nadgoplański Park Tysiąclecia?. Studia Lednickie 4, s. 11-21.
 19. https://szlakpiastowski.pl/
 20. https://regionwielkopolska.pl/turystyka/gry-terenowe/questy/
 21. https://www.piastino.pl/wycieczki-dla-kuracjuszy/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI 10.22630/TIRR.2023.19.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu