BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacka-Ożga Longina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ożga Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Portugalskie wyspy makaronezji nowym kierunkiem zagranicznej turystyki poznawczej polaków
The Portuguese Islands of Macaronesia as a New Cognitive Destination for Poles
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2023, vol. 19, s. 83-96, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Journal of Tourism and Regional Development
Słowa kluczowe
Podróże turystyczne, Turystyka
Touristic travel, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Azory, Madera, Portugalia
Azores, Madeira, Portugal
Abstrakt
Celem artykułu było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy portugalskie archipelagi Makaronezji: Azory i Madera mogą być postrzegane jako nowe kierunki wyjazdów turystycznych Polaków. W pracy zawarto ogólną charakterystykę tych wysp oraz opisano dynamikę ruchu turystycznego na nich w latach 1991-2022. Następnie zbadano dynamikę ruchu turystycznego Polaków odwiedzających omawiane wyspy i określono udział tych destynacji w podróżach turystów do Makaronezji ogółem. W postępowaniu badawczym wykorzystano dane z krajowych i regionalnych baz statystycznych Portugalii i Światowej Organizacji Turystyki. Przeprowadzona analiza wskazuje, że Madera stała się współcześnie ważnym nowym kierunkiem podróży zagranicznych Polaków, z kolei Azory mogą się nim stać w najbliższej dekadzie.(abstrakt oryginalny)

The article searches for the answer to the question: of whether the Portuguese archipelagos of Macaronesia, Azores and Madeira, can become new tourist destinations for Poles? The paper presents the general characteristics of these islands and the dynamics of tourism on these islands in the years 1991-2022. Then, the dynamics of tourism of Poles visiting these islands were examined and the share of these destinations in total trips to Macaronesia was determined. Data from the national and regional statistical databases of Portugal and the World Tourism Organization were used in the research procedure. The analysis shows that Madeira has already become an important new destina- tion for Poles, while the Azores may become one in the next decade.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almeida, A. (2016). Modelling tourism demand in Madeira since 1946: An historical overview based on a time series approach. Journal of Spatial and Organizational Dynamics 4 (2), s. 145-156.
 2. Fernández-Palacios, J. M. (2010). The islands of Macaronesia. W: A. R. M. Serrano, P. A. V. Borges,. M. Boieiro, P. Oromí (red.). Terrestrial arthropods of Macaronesia: biodiversity, ecology and evolution. Lisbon: Sociedade Portuguesa de Entomología, s. 11-39.
 3. Ferðamálastofa (2019). (Icelandic Tourist Board) Tourism in Iceland in Figures. Pobrano z: https:// www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/talnaefni/tourism-in-iceland-2018_2.pdf (dostęp: 20.03.2023).
 4. Garcês, S., Pocinho, M., de Jesus, S. N. (2020). The best tourism island destination in the world and meaningful experiences: A systematic literature review. Revista Portuguesa de Estudos Regionais 5, s. 23-34.
 5. Guerreiro, M. (2017). Azores: more than a tourist destination. Worldwide Hospitality and Tourism Themes 9 (6), s. 653-658. DOI: https://doi.org/10.1108/WHATT-09-2017-0059
 6. Haukeland, J. V., Fredman, P., Tyrväinen, L., Siegrist, D., Lindberg, K. (2023). Prospects for nature-based tourism: identifying trends with commercial potential, Journal of Ecotourism. DOI: http://doi. org/10.1080/14724049.2023.2178444
 7. Machado, L. P., Santos, C. M. & Sarmento, M. (2009). Madeira Island - destination image and tourists loyalty. European Journal of Tourism Research, 2(1), s. 70-90.
 8. Nunes, J. C. (2014). The Azores Archipelago: Islands of Geodiversity. W: P. Erfurt-Cooper (red.). Volcanic Tourist Destinations, Springer, Heidelberg, s. 57-67. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-642- 16191- 9_4
 9. Observatório de Turismo dos Açore. (2017). Satisfação do Turista que Visita os Açores. Análise Ano 2016. Pobrano z: https://otacores.com/wp-content/uploads/2019/07/ Satisfação-do-Turista- Ano-2016.pdf (dostęp: 27.03.2023).
 10. Observatório do Turismo dos Açores (2020). Satisfação do Turista Que Visita os Açores. Inverno iata 2018-2019. Pobrano z: https://otacores.com/wp-content/uploads/2019/07/Satisfação-do- Turista-2019-EB.pdf (dostęp: 27.03.2023.)
 11. OECD (2017). OECD Economic Surveys: Iceland 2017. Chapter 1. Sustaining nature-based tourism in Iceland. Paris: OECD Publishing. DOI: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-isl-2017-en
 12. Oliveira, P., Pereira, P. T. (2008). Who values what in a tourism destination? The case of Madeira Island. Tourism Economics, 14 (1), s. 155-168.
 13. Pimentel, P., Oliveira, A., Couto, G., Crispim Ponte, J., Castanho, R. A. (2020). The Azores Archipelago as a Region with Vast Potential for the Development of Adventure and Slow Tourism. In Peripheral Territories, Tourism, and Regional Development. London: IntechOpen.
 14. Ponte, J., Couto, G., Pimentel, P., Sousa, Á., Oliveira, A. (2021). Tourism planning in the Azores and feedback from visitors. Tourism & Managment Studies 17 (2), s. 7-15.
 15. Selkani, I. (2018). Ecotourism... A New Way to Travel. Journal Tourism Hospitality 7, s. 376. DOI: http:// doi.org/10.4172/2167-0269.1000376
 16. Silveira, L., Santos, N. (2013). Tourism in the Azores Islands and its context in Portugal. In Proceedings of the International Conference 2013 of the International Association for Tourism Economics, Ljubljana, Slovenia, 1-4 July 2013. Ljubljana: Faculty of Economics-University of Ljubljana.
 17. Soares, J., Nunes, N. (2020). Levada walks and canyoning as mountain sport products in nature tourism. European Journal of Tourism. Hospitality and Recreation 10 (1), s. 41-55.
 18. Valls, J.F., Mota, L., Freitas Vieira, S. C., Santos, R. (2019). Opportunities for Slow Tourism in Madeira. Sustainability, 11, 4534. DOI: http://doi.org/10.3390/su11174534
 19. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macaronesia_location.svg (dostęp: 20.03.2023).
 20. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_map_of_Europe_cropped.svg (dostęp: 20.03.2023).
 21. https://www.worldatlas.com/maps/portugal (dostęp: 20.03.2023).
 22. https://www.worldatlas.com/maps/spain (dostęp: 20.03.2023).
 23. https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performance (dostęp: 27.03.2023).
 24. https://travelbi.turismodeportugal.pt/en/accommodation/guests/ (dostęp: 27.03.2023).
 25. https://turismodeislascanarias.com/en/research/tourist-arrivals-frontur-historical-data-1997-2021/ (dostęp: 27.03.2023).
 26. https://estatistica.madeira.gov.pt/download-now/economica/turismo-pt/turismo-publicacoes-pt/category/40-turismo-publicacoes.html (dostęp: 20.03.2023).
 27. https://srea.azores.gov.pt/ (dostęp: 23.03.2023).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI 10.22630/TIRR.2023.19.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu