BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sieczko Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
kulinarne doświadczenia jako nowy obszar badań w ramach doradztwa turystycznego
Culinary Experience as New Area of Research in Tourism Consulting
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2023, vol. 19, s. 97-106, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Journal of Tourism and Regional Development
Słowa kluczowe
Zaplecze gastronomiczne turystyki, Przedsiębiorstwo usługowe, Informacja turystyczna
Tourism catering facilities, Service enterprise, Tourist information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie, jak mieszkańcy miasta Sochaczew i powiatu sochaczewskiego postrzegają kategorie doświadczenia (określane jako: temat, współtworzenie usługi oraz tożsamość opartą na dziedzictwie kulinarnym) w usługach gastronomicznych. . Dodatkowym celem było dostarczenie wiedzy doradcom turystycznym związanej z kulinarnymi doświadczeniami w średniej wielkości mieście. Badanie wykazało, że dla badanych bardzo istotne okazały się wrażenia wynikające z tematu usługi gastronomicznej i dziedzictwa kulinarnego. Na uwagę zasługują doznania zmysłowe, które zostały wysoko ocenione. Wchodzą one w tematyczną kategorię kulinarnego doświadczenia. Kategoria związana ze współtworzeniem usługi gastronomicznej została oceniona przez badanych najsłabiej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to explore how residents of the city of Sochaczew and Sochaczew County perceive the categories of experience (defined as: theme, co-creation of services, identity based on culinary heritage) in food services. An additional goal was to provide tourism advisors with knowledge related to culinary experiences in a midsized city. The survey showed that impressions from the theme of gastronomic service and culinary heritage were very important to respondents. Noteworthy are the sensory experiences, which were highly rated. They fall into the thematic category of culinary experience. The category related to co-creation of the food service was rated the lowest by respondents.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dominiak, J. (2016). Rola otoczenia biznesu we wspieraniu przedsiębiorczości i innowacyjności gospodarki. Przykład Wielkopolski. Przedsiębiorczość - Edukacja 12, s. 98-113.
 2. Dziewanowska, K., Kacprzak, A. (2013). Marketing doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Fields, K. (2003). Demand for the gastronomy tourism product: motivational factors. W: A. M. Hjalager, G. Richards (red.). Tourism and Gastronomy. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 4. Folgado-Fernández, J. A., Hernández-Mogollón, J. M, Duarte, P. (2017). Destination image and loyalty development: the impact of tourists' food experiences at dining events. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 17 (1), s. 92-110. DOI: http://doi.org/10.1080/15022250.2016.12 21181
 5. Gębarowski, M. (2014). Shoppertainment oraz eatertainment - kreowanie wyjątkowych doświadczeń w handlu i gastronomii. Marketing i Rynek 11, s. 151-158.
 6. Hensel, P. (2013). Doradztwo jako temat badań naukowych - przegląd współczesnej literatury. Problemy Zarządzania 11/3 (43), s. 9-24. DOI: http://doi.org/ 10.7172/1644-9584.43.1
 7. Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo. C.H. Beck.
 8. Mole, K., Baldock, R., North, D. (2013). Who Takes Advice? Firm Size Threshold, Competence, Concerns and Informality in a Contingency Approach. ERC Research Paper 9. Coventry: Warwick Business School The University of Warwick.
 9. Mrówka, M. (2012). Moralne aspekty współczesnego konsultingu. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 18, s. 229-241. DOI: http://doi.org/10.31648/hip.727
 10. Parzonko, A. J., Sieczko, A. (2007). Doradztwo turystyczne w Polsce W: I. Sikorska-Wolak (red.). Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 11. Pine, B. J., Gilmore, J. H. (1999). The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage. Harvard: Harvard Business School Press.
 12. Richards, G. (2015). Evolving Gastronomic Experiences: From Food to Foodies to Foodscapes. Journal of Gastronomy and Tourism 1. DOI: http://dx.doi.org/10.3727/216929715X14298190828796
 13. Rosalska, M. (2012). Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela. i doradcy. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 14. Stasiak, A. (2015). Triada doświadczeń turystycznych i efekt "wow!" podstawą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej. W: A. Rapacz (red.). Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 379. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 15. Stasiak, A. (2016). Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń. Turystyka Kulturowa 5, s. 6-28.. Pobrano z: http://www.turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/775/689 (do- stęp: 19.03.2023).
 16. Szukalski, S. M. (2015). Usługi doradztwa biznesowego - refleksje z perspektywy konsultanta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 891, Ekonomiczne Problemy Usług 121, s. 165-178. DOI: http://doi.org/10.18276/epu.2015.121-10
 17. Żukowska, D. (2022). Rynek gastronomiczny w Polsce. Raport 2022. Pobrano z: https://issuu.com/ brogmarketing/docs/rynek-gastronomiczny-w-polsce-raport-2022 (dostęp: 17.03.2023).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI 10.22630/TIRR.2023.19.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu