BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadka Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wiśniewska Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Popularność pieszej turystyki górskiej wśród studentów SGGW w Warszawie
The Popularity of Mountain Hiking among Students of the Warsaw University of Life Sciences
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2023, vol. 19, s. 139-150, wykr., bibliogr. 35 poz.
Tytuł własny numeru
Journal of Tourism and Regional Development
Słowa kluczowe
Turystyka, Preferencje, Studenci
Tourism, Preferences, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było rozpoznanie popularności pieszej turystyki górskiej wśród studentów SGGW w Warszawie oraz ukazanie ich motywów, preferencji i zachowań podczas realizacji wyjazdów tego typu na terenie Polski. Badania, z udziałem 104 respondentów, zostały przeprowadzone w 2022 r. Metodą badań był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem techniki ankiety. Dominującym podczas wyjazdów w celu uprawiania pieszej turystyki górskiej okazał się motyw katartyczny (związany z chęcią odpoczynku i odreagowaniem stresu), a także motyw zdrowotny (poprawa samopoczucia fizyczno-psychicznego). Determinantami wyboru pasma górskiego lub szlaku turystycznego były walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz poziom trudności trasy. Najpopularniejszymi pasmami górskimi do realizacji wędrówek były Tatry i Bieszczady, a wyjazdy takie podejmowano najczęściej raz w roku. Miesiącem dominującym pod tym względem był wrzesień.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to identify the popularity of mountain hiking among students of the Warsaw University of Life Sciences and to show their motives, preferences and behaviors during such trips in Poland. The research, with the participation of 104 respondents, was conducted in 2022. The research method was a diagnostic survey with use of the questionnaire technique. The dominant motive during mountain hiking trips was the cathartic motive (associated with the desire to rest and relieve stress), as well as the health motive (improve physical and mental well-being). The determinants of the choice of a mountain range or a tourist trail were the natural and landscape values as well as the difficulty level of the route. The most popular mountain ranges for hiking were the Tatras and Bieszczady Mountains, and such trips were usually undertaken once a year. The dominant month in this respect was September.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, J. (2011). Od turystyki aktywnej do ekstremalnej, czyli miejsce turystyki kwalifikowanej na współczesnym rynku. W: I. Ozimek (red.). Trendy w turystyce i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 63-88.
 2. Arnold, A. (2011). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 3. Bończak, B. (2013a). Aktywne formy turystyki - problemy terminologiczne. W: R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.). Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 49-62.
 4. Bończak, B. (2013b). Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej. W: R. Pawlusiński (red.). Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 121-134.
 5. Czarnowski, A. (2009). Działalność społeczna w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w latach 1951-2000. Rozwój i występujące problemy. W: E. Matusiak-Gordon (red.). Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego. Od PTK do PTTK. Warszawa: Zarząd Główny PTTK, s. 13-96.
 6. Deja, W. (red.). (1986). Wpływ środowiska przyrodniczego na zróżnicowanie turystycznych form rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 7. Durydiwka, M. (2010). Definicja i zakres pojęcia "turystyka kwalifikowana (turystyka aktywna). W: A. Kowalczyk (red.). Turystyka zrównoważona. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 249-289.
 8. Fąk, T., Jarecka, P. (2014). Czynniki warunkujące uprawianie górskiej turystyki kwalifikowanej w subregionie Karkonoszy i gór Izerskich na podstawie badanych turystów. W: P. Zarzycki (red.). Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie. Wrocław: Wydawnictwo AWF, s. 163-170.
 9. Gaworecki, W. W. (2007). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. Gibson, H. J. (1998). Sport tourism: a critical analysis of research. Sport Management Review 1,. s. 45-76.
 11. Gierczyk, Z., Ocieczek, B. (2011). Obozy turystyki kwalifikowanej formą aktywności dzieci i młodzieży. Studia Periegetica 6, s. 65-76.
 12. Grobelny, J., Wiesner, W., Zarzycki, P. (2010). Walory turystyczne gór w opinii pieszych turystów sudekkich. Ekonomiczne Problemy Usług 590 (52), s. 321-329.
 13. Kaganek, K. (2015). Różnorodność pojęć w zakresie aktywnego uprawiania turystyki. W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.). Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj", s. 21-37.
 14. Kapuściński, J., Zając, M. (2007). ABC... Bezpiecznego wędrowania. Warszawa: Zarząd Główny PTTK.
 15. Kulczycki, Z. (1977). Zarys historii turystyki w Polsce. Warszawa: Sport i Turystyka.
 16. Kurek, W. (2004). Turystyka na obszarach górskich Europy. Wybrane zagadnienia. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 17. Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Kurek, A., Szmytke, R. (2003). Turystyka piesza górska. W: T. Burzyński, M. Łabaj (red.). Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna. Warszawa: Biuro Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu Uniconsult, s. 124-128.
 19. Łobożewicz, T. (1983). Turystyka kwalifikowana. Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj".
 20. Martinez-Ibarra, E., Gomez-Martin, M., Armesto-Lopez, X, Pardo-Martinez, R. (2019). Climate Preferences for Tourism: Perceptions Regarding Ideal and Unfavourable Conditions for Hiking in Spain. Atmosphere 10 (646), s. 1-14. DOI: https://doi.org/10.3390/atmos10110646
 21. Merski, J. (2002). Turystyka kwalifikowana. Warszawa: WSE.
 22. Militz, W. (1973). Turystyka kwalifikowana, jej charakter i znaczenie. Warszawa: Sport i Turystyka.
 23. Mokras-Grabowska, J. (2015). Turystyka kwalifikowana - od idei do praktyki. W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.). Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej. Warszawa:. Wydawnictwo PTTK "Kraj", s. 347-357.
 24. Naderifar, M., Goli, H., Ghaljaie, F. (2017). Snowball sampling: A purposeful method of sampling in qualitative research. Strides in Development of Medical Education (14), e67670. DOI: https:// doi.org/10.5812/SDME.67670
 25. Niekurzak, Z., Szczepanik, U. (2014). Zainteresowania trenerów osiedlowych turystyką górską. W:. P. Zarzycki (red.). Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, s. 137-149.
 26. Nowacki, M. (2011). Czym jest turystyka przygodowa? W: W. Siwiński, D. Mucha-Szajek (red.). Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań. Poznań: WSHiG, s. 281-290.
 27. Sadler, G. R., Lee, H. C., Lim, R. S., Fullerton, J. (2010). Recruitment of hard-toreach population subgroups via adaptations of the snowball sampling strategy. Nursing & Health Sciences 12,. s. 369-374. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2010.00541.x
 28. Stasiak, A., Śledzińska, J., Włodarczyk, B. (red.). (2015). Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj".
 29. Śledzińska, J. (2015). Turystyka kwalifikowana - środek czy cel działalności polskich towarzystw turystycznych? W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.). Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj", s. 271-288.
 30. Tomik, R. (2013). Active Sport Tourism - a survey of students of Tourism and Recreation. Journal. of Tourism, Recreation & Sport Management 1, s. 13-20.
 31. Turystyka górska. (2014). Pobrano z: https://www.pttk.pl/turystyka-gorska.html#.Yi9zvnrMK3A (dostęp: 05.02.2014).
 32. Umiastowska, D., Pławińska, L., Umiastowska, M. (2013). Obszary górskie jako miejsce aktywności ruchowej młodzieży. W: P. Zarzycki, J. Grobelny (red.). Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,. s. 16-27.
 33. Winiarski, R. (1991). Motywacja aktywności rekreacyjnej człowieka. Kraków: AWF w Krakowie.
 34. Voicu, M. C. (2011). Using the Snowball Method in Marketing Research on Hidden Populations. Challenges of the Knowledge Society 2011 (1), s. 1341-1351.
 35. Weber, K. (2001). Outdoor adventure tourism. A review of research approaches. Annals of Tourism Research 28 (2), s. 360-377.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI 10.22630/TIRR.2023.19.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu