BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rublovskis Raimonds (Baltic International Academy)
Tytuł
The First Year of the Conflict in Ukraine : Political and Military Consequences for Central and Eastern Europe
Pierwszy rok konfliktu na Ukrainie : konsekwencje polityczne i wojskowe dla Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2023, nr 1, s. 7-20, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Konflikty zbrojne, Przemiany polityczne, Stosunki polityczne, Stosunki transatlantyckie,
Armed conflicts, Political changes, Political relations, Transatlantic relations,
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
European Union (EU), North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Kraj/Region
Ukraina, Europa Środkowo-Wschodnia
Ukraine, Central and Eastern Europe
Abstrakt
Wynik konfliktu na Ukrainie przyniesie fundamentalne konsekwencje polityczne, militarne, gospodarcze i społeczne, określając globalną i regionalną równowagę sił oraz losy szeregu organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej i NATO. Celem niniejszego artykułu jest analiza politycznych i militarnych konsekwencji pierwszego roku konfliktu na Ukrainie dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym państw bałtyckich oraz dalszego rozwoju więzi transatlantyckiego, w tym rozwoju NATO do 2030 roku. Zasadniczo odmienne postrzeganie zagrożeń w Federacji Rosyjskiej oraz w NATO, krajach UE i w Ukrainie doprowadziło do rozpoczęcia działań wojskowych Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie 24 lutego 2022 roku. Od tego czasu konflikt zbrojny w Ukrainie przekształcił się w wojnę i przekłada się na coraz bardziej negatywną eskalację stosunków politycznych, wojskowych i gospodarczych pomiędzy Federacją Rosyjską a NATO, UE i innymi aktorami, doprowadzając strony do nuklearnego impasu. Wojna w Ukrainie jest zatem poważnym sprawdzianem wytrzymałości politycznej i militarnej dla NATO i Unii Europejskiej. Oczywistym jest, że istnieje kilka scenariuszy rozwoju wojny w Ukrainie, począwszy od całkowitego zwycięstwa militarnego Ukrainy, a tym samym Zachodu, po całkowite zwycięstwo militarne Federacji Rosyjskiej w konsekwencji długotrwałej wojny na wyniszczenie.(abstrakt oryginalny)

The outcome of the conflict in Ukraine will bring fundamental political, military, economic,and social consequencesdefine global and regional balance of apower and fate of number of international organizations, including theEuropean Union and NATO. The aim of this paper is to analyze political and military consequences of the first year of the conflict in Ukraine for countries of Central and Eastern Europe, including the Baltic States and the further development ofthetrans-Atlantic link for European security, including the development of NATO Alliance until 2030. Fundamentally different perceptions of threatsin theRussian Federation and in NATO, EU countries, and Ukraine led to the beginning of the Russian Federation'smilitary actionagainst Ukraine in February 24, 2022. Since then, military conflict in Ukraine has evolved into full-scale war on terrain of Ukraineand increasingly negative escalation of political, military,and economic relationships between Russian Federation and NATO, EU and other actors, bringing parties to nuclear standoff. War in Ukraine has brought asubstantial political and military endurance test for NATO and theEuropean Union. It is obvious that there are several scenarios of development of war in Ukraine ranging from complete military victory for Ukraine and, subsequently, for the West to complete military victory of the Russian Federation in Ukraine via long-term warfare of attrition.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda NATO 2030. 2021. www.nato.int/nato 2030.
 2. Ashford Emma. 2023. "The Persistence of Great-Power Politics. What the War in Ukraine Has Revealed About Geopolitical Rivalry". Foreign Affairs. February 20,https://www.for-eignaffairs.com/ukraine/persistence-great-power-politics.
 3. Belin Celia. 2022. "The Perils of Macron's Shuttle Diplomacy". Foreign Affairs. February 10, www.foreignaffairs.com.
 4. Brzezinski Zbigniew. www.goodreads.com/quotes/.
 5. Charap Samuel. 2022. "How to Break the Cycle of Conflict with Russia. Seeking Consensus Isn't Appeasement-It's Pragmatism". Foreign Affairs. February 7.https://www.for-eignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-02-07/how-break-cycle-conflict-russia.
 6. Edelman Eric, Kramer David. 2022. "Keep NATO's Door Open for Ukraine".Foreign Affairs. January 31. https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-01-31/keep-natos-door-open-ukraine.
 7. Fix Liana, Kimmage Michael. 2022. "What if Russia Loses. A Defeat for Moscow Won't Be aClear Victory for the West?".Foreign Affairs. March 4. https://www.foreignaf-fairs.com/ukraine/what-if-russia-loses.
 8. Fix Liana, Kimmage Michael. 2022. "What if Russia Wins? A Kremlin-Controlled Ukraine Would Transform Europe". Foreign Affairs. February 18. https://www.foreignaf-fairs.com/articles/ukraine/2022-02-18/what-if-russia-wins.
 9. Fix Liana. Kimmage Michael.2022. "What if Russia Makesa Deal?".Foreign Affairs. March 23. https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-03-23/what-if-russia-makes-deal.
 10. Gray ColinS. 2005. Another Bloody Century: Future Warfare. London: Weidenfeld and Nicolson.
 11. Kasparov Garry, Khodorkovsky Mikhail. 2023. "Don't Fear Putin's Demise. Victory for Ukraine. Democracy for Russia". Foreign Affairs.January 20. https://www.foreignaf-fairs.com/ukraine/dont-fear-putins-demise.
 12. Kendall-Taylor Andrea, Frantz Erica. 2022. "The Beginning of the End for Putin? Dictatorships Look Stable-Until They Aren't". Foreign Affairs. March 2.https://www.foreignaf-fairs.com/articles/russian-federation/2022-03-02/beginning-end-putin.
 13. Kennan George. The Long Telegram. www.nsarchive2.gvu.edu/coldwar/documents.
 14. Lula Da Silva. 2023. Agencia Brasil. www.agenciabrasilebc.com.br.
 15. McFaul Michael.2022. "How to Make Deal with Putin. Only Comprehensive Pact Can Avoid War". Foreign Affairs. February 11. https://www.foreignaffairs.com/articles/eu-rope/2022-02-11/how-make-deal-putin.
 16. Mearsheimer John. 2014. "Why the Ukraine Crisis is the West's Fault? The Liberal Delusions That Provoked Putin".Foreign Affairs. August 18, https://www.foreignaffairs.com/arti-cles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-fault.
 17. Munich Security Conference Report. 2023. Munich Security Conference. Munich MSC.
 18. NATO Madrid Summit Declaration. 2022. www.nato.int/cps.
 19. NATO Strategic Concept 2010. www.nato.int/strategic-concept-2010.
 20. NATO Strategic Concept 2022. www.nato.int/strategic-concept-2022.
 21. Reuters. 2022. Explainer: What is Zelensky 10-Point Peace Plan. Reuters. December 28. https://www.reuters.com/world/europe/what-is-zelenskiys-10-point-peace-plan-2022-12-28/.
 22. Rublovskis Raimonds, Seselgyte Margarita. 2013. "The Challenges of the Small State in the 21st Century Global Security and Defence Environment: Latvia's Case." Defence and Security for the Small. Reykjavik, Centre for Small State Studies of Institute of International Affairs.
 23. Seven Scenarios for Ukraine. From Triumph to Decline. 2022. Ukrainian Institute of Politics.
 24. Stent Angela. 2022. "The Putin Doctrine. A Move on Ukraine Has Always Been Part of the Plan". Foreign Affairs. January 27, https://www.foreignaffairs.com/arti-cles/ukraine/2022-01-27/putin-doctrine.
 25. Stoltenberg Jens. 2022. Ukraine Business News.www.ubn.news.
 26. Stoltenberg Jens. 2022. Reuters. www.reuters.com/world/europe.
 27. Trenin Dmitri. 2021."What Putin Really Wants in Ukraine? Russia Seeks to Stop NATO Ex-pansion, Not to Annex More Territory".Foreign Affairs. December 28, https://www.for-eignaffairs.com/articles/russia-fsu/2021-12-28/what-putin-really-wants-ukraine.
 28. Vayryanen Raimo. 1997. Small States: Persisting Despite Doubts. The National Security of Small States in the Changing World. London: Frank Cass.
 29. Vindman Alexander, Bustillos Dominic Cruz. 2022. "The Day After Russia Attacks".Foreign Affairs. January 21. https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-01-21/day-af-ter-russia-attacks.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu