BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowski Adam (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Bezpieczeństwo Polski w świetle działań wojennych Rosji na Ukrainie
Security of Poland in the Light of Russia's Military Actions in Ukraine
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2023, nr 1, s. 32-47, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Konflikty zbrojne, Zarządzanie bezpieczeństwem
National security, Armed conflicts, Safety management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Ukraina, Rosja
Poland, Ukraine, Russia
Abstrakt
W artykule opisano stan bezpieczeństwa militarnego Polski w latach 2014-2022 na podstawie analizy dokumentów rosyjskich i polskich. Przedstawiono oficjalne wypowiedzi przywódców politycznych w mediach oraz poglądy autorów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa Polski. Artykuł rekomenduje kierunki działań poprawiające bezpieczeństwo Polski w aspekcie działań wojennych Rosji na Ukrainie. Poszukując odpowiedzi na pytanie: Jaki wpływ na bezpieczeństwo Polski mają działania wojenne Rosji na Ukrainie?, studiowano literaturę przedmiotu, przeprowadzono analizę dokumentów rosyjskich i polskich oraz oficjalnych wypowiedzi przywódców politycznych w mediach, a także poglądów autorów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa Polski. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że Polska samodzielnie nie byłaby w stanie na obecnym etapie modernizacji armii odeprzeć ewentualnej agresji Rosji na nasz kraj. Jedynie ścisła współpraca z Paktem Północnoatlantyckim oraz rozlokowanie większej ilości wojsk amerykańskich na obszarze RP i państw flanki wschodniej daje gwarancje bezpieczeństwa naszego państwa. Przywołane w artykule treści mają na celu aktualizację opinii na temat stanu bezpieczeństwa Polski w czasie działań wojennych na Ukrainie.(abstrakt oryginalny)

The article describes Poland's military security in the years 2014-2022 based on the analysis of Russian and Polish official documents. Official statements of political leaders in the media and views of authors dealing with the issues of Poland's security were presented. The article recommends directions foractions to improve Poland'ssecurity in the faceof Russianmilitary operations in Ukraine. In search of an answer to the following question: What impact do Russia's military operations in Ukraine have on Poland's security?, the author studied thesubject literature, Russian and Polish documents and official statements of political leaders in the media, as well as the views of authors dealing with Polish security issues. Theresults of the conducted research indicate that Poland alone would not be able to repel a possible Russian aggression atthe current stage of modernization of the army. Only close cooperation with the North Atlantic Treaty Organization and the deployment of more American troops in the territory of the Republic of Poland and the statesonthe eastern flank guarantee the security of Poland. The content cited in the article is intended to update the opinion on the state of Poland's security during the military operations in Ukraine.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasik Mirosław. Rogozińska Agnieszka (red.).2020. Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i bezpieczeństwo międzynarodowe. Warszawa: Difin.
 2. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP. 2013. Warszawa: BBN.
 3. Bieleń Stanisław. 2022. Pomyślmy o własnym interesie narodowym. https://wiado-mosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-stanislaw-bielen-pomyslmy-o-wlasnym-interesie-na-rodowym/01dw0.
 4. Bojanowicz Roma. 13 marca 2023. "Wywiad dla dziennika Libero z włoskim senatorem współ-rządzącej we Włoszech Ligi Massimiliano Romeo".Forsal.pl
 5. Bornio Jakub. 2020. Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego. Wymia polityczno-militarny. Warszawa: Difin.
 6. Dyner Anna. 2021. "Strategia bezpieczeństwa narodowego Rosji". Biuletyn 131(2329): 1-2.
 7. Falecki Janusz, Kochańczyk Rafał, Sowizdraniuk Piotr. 2018. Możliwości doskonalenia udziału Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.W Współczesne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. 29-47. Szkoła Policji w Katowicach.
 8. Gierszewski Janusz. 2018. "Bezpieczeństwo społeczne jako dziedzina bezpieczeństwa narodowego". Historia i Polityka 23(30): 21-38.
 9. Hauser Gunther, Kernic Franz (red.). 2006. European Security in Transition. Wielka Brytania, Aldershot: Ashgate.
 10. Kajetanowicz Jerzy. 2021. "Transformacja Sił Zbrojnych RP 1999-2020. Aspekt organizacyjny". Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej19(1): 83-103.
 11. Kwiatkowski Adam. (red.). 2016. Europa w dobie kryzysu migracyjnego. Kraków: Wydawnictwo WSBPiI "Apeiron".
 12. Kwiatkowski Adam. 2016. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa państwa. W Bezpieczeństwo państw Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście konfliktu na Ukrainie. 251-260. Wydawnictwo Społeczno-Prawne w Słupsku.
 13. Kwiatkowski Adam. 2020. Determinanty współpracy państw Europy Środkowej i Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa. W Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej. Kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne i militarne. 115-126. Wydawnictwo Silva Rerum w Poznaniu.
 14. Kwiatkowski Adam. 2020. Wewnętrzne determinanty bezpieczeństwa państwa. W Deformácie spoločenských vzťahov a možnosti ich eliminowania. 88-102. Wydawnictwo Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.
 15. Kwiatkowski Adam. 2021. "Zagrożenia i przesłanki demontażu architektury bezpieczeństwa europejskiego (Threats and Grounds for Dismantling the European Security Architecture)". Security Dymensions nr 38 (commemorative): 38-55.
 16. Kwiatkowski Adam. 2021. Zagrożenia geopolityczne regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, część druga. 343-355. PSWBP w Białej Podlaskiej.
 17. Laprus Marian (red.). 1979. Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 18. Lipka Rafał, Smura Tomasz (red.). 2014. Siły Zbrojne RP -stan, perspektywy, wyzwania modernizacyjne. Warszawa: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.
 19. Mierzejewski Donat. 2011. Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 20. Mileszko Tomasz. 20 stycznia 2022. Porównanie potencjału militarnego Ukrainy i Rosji. Star-cie Dawida z Goliatem. Komputerswiat.pl.
 21. Mogherini Federica. 2016. Wspólna wizja, wspólne działanie: Silniejsza Europa, Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Bruksela: Wydawnictwo UE.
 22. Molo Beata (red.). 2018. Migracja i uchodźstwo wyzwaniem dla bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 23. Olejnik Monika. 10 marca 2022. "Wywiad z Ryszardem Schnepfem, byłym ambasadorem Pol-ski w USA". W TVN 24, Kropka nad i.
 24. Płatek Krzysztof. 17 sierpnia 2021. "Wybrane aspekty modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP". Polska Zbrojna.
 25. Rawicz Marta. 13 czerwca 2022. "Polska oczekuje uzupełnienia braków sprzętu wojskowego, który przekazała Ukrainie". Dziennik Gazeta Prawna.
 26. Rdzanek Grzegorz. 2014. Wojska lądowe RP. W Siły Zbrojne RP -stan, perspektywy i wy-zwania modernizacyjne. 17-40. Warszawa: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.
 27. Soloch Paweł, Pietrzak Paweł. 2016. "Szczyt NATO w Warszawie: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla Polski", Bezpieczeństwo Narodowe I-IV: 13-33.
 28. Stolarczyk Mieczysław. 2014. Dylematy bezpieczeństwa Polski w kontekście kryzysu i konfliktu ukraińskiego w latach 2013-2014. W Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku. 41-87. Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach.
 29. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. 2020. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.
 30. The Military Balance. 2005. London: Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych.
 31. Zarządzenie nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2004 r., Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej 2004, nr 13, poz. 139.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu