BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Akinrinde Olawale Olufemi (Osun State University, Nigeria), Osuwa Abdullahi Abdulazeez (Kogi State University, Nigeria)
Tytuł
Weapons Proliferation, International Security and the Future of the Global System
Proliferacja broni, bezpieczeństwo międzynarodowe i przyszłość systemu międzynarodowego
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2023, nr 1, s. 62-72, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe, System międzynarodowy, Posiadanie broni, Handel bronią
International security, International system, Gun rights, Arms trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie świat stoi przed niezliczonymi problemami, ale żaden z nich nie jest bardziej nie-bezpieczny niż rozprzestrzenianie się nielegalnej broni. Podczas gdy wśród zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego wymienić można między innymi: biedę, terror, ksenofobię, zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego, wojny, zmiany klimatyczne, obecnie rozwija się również wyzwanie o wiele bardziej śmiercionośne, które ma niszczycielską zdolność całkowitego wymazania historii wszystkich ludów z powierzchni planety. Ponieważ codziennie dziesiątki tysięcy ludzi ginie lub zostaje rannych, konieczne jest zbadanie polityki stojącej za niekończącymi się nadużyciami, niewłaściwym użyciem i nielegalnym rozprzestrzenianiem śmiercionośnej broni w systemie globalnym oraz jej konsekwencjami dla bezpieczeństwa międzynarodowego, biorąc również pod uwagę to, że w ostatnim czasie nie poświęcono temu zagadnieniu zbyt wiele uwagi. Opierając się na danych archiwalnych i danych jakościowych, niniejszy artykuł analizuje konsekwencje ciągłego nielegalnego rozprzestrzeniania broni dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Wyniki badania pokazują, że niepowodzenia podmiotów państwowych w rozwiązywaniu problemu nielegalnego rozprzestrzeniania broni mają poważne konsekwencje nie tylko dla globalnego pokoju i bezpieczeństwa, ale także dla przyszłości ludzkości. Podmioty państwowe muszą odgrywać kluczową rolę w minimalizowaniu nielegalnego rozprzestrzeniania broni, jeśli przyszłość globalnego systemu ma opierać się na bezpieczeństwie.(abstrakt oryginalny)

Today, the world facescountless difficulties, but none of them is more threatening than the unfiltered and unguarded spread of illicit weapons across the international system. While among threats tointernational securityone can mentionpoverty, terror, xenophobia, food insecurity, war, and climate change, a far more lethal challenge, which has the destructive capacity to erase the history of all the peoples from the surface of the planet, is currently unfolding. With tens of thousands of people being killedor wounded daily, it has become imperative to interrogate the politics behind the endless abuse, misuse, and illicit proliferation of lethal weapons in the global system and its implications forglobal securitygiven the scant academic at-tention it has received in recent time. Relying on archival and other non-quantitative data, this study examines the implications of the continued illicit proliferation of weapons for international peace and security. There-sults reveal that the failures of state actors to address the problem of illicit weapons proliferation have grave implications not only for global peace and security but also for the future. State actors must assume a critical role in minimizing the illicit proliferation of weapons if the future of the global system is to be secure.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. African Union Ministerial Conference of Member-states. 2000. The Bamako Declaration, December 1.
 2. Akinrinde Olawale Olufemi, Tar Usman Alhaji. 2021."Political Economy and the Dialectics of Xenophobia in Post-Apartheid South Africa".The Journal on African-Centred Solu-tions in Peace and Security4(1).http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3896960.
 3. Akinrinde Olawale Olufemi, Tar Usman Alhaji, Babalola David, Osuwa Abdullah Abdullazeez. 2021."Human Insecurities in Africa, the Politics of Non-Refoulement and the Plights of the African Refugees along Mexican-American Borders". Studia Politica Slovaca 14(1):3-11.
 4. Akinrinde Olawale Olufemi, Babalola David,Tar Usman Alhaji. 2021. "Nigeria-South Africa Relations and the Politics of Xenophobia in Post-Apartheid South Africa". Journal of Humanities and Peace Studies 2(2).
 5. Oyetunbi Oluwaseyi, Akinrinde Olawale Olufemi. 2021. "Political Crisis and The Politics of Religious Divisiveness in Nigeria's Fourth Republic." The Digest: Journal of Jurispru-dence and Legisprudence 2(2): 173-196. https://doi.org/10.15294/thedigest.v2i2.48586.
 6. Akinrinde Olawale Olufemi. 2020a. "Boko Haram Terrorism and the Futurology of Nigeria's Development". Annals of Spiru Haret University Economic Series 20(3):117-119, https://doi.org/10.26458/2035.
 7. Akinrinde Olawale Olufemi. 2020b. "Africanity and the Politics of African Xenophobia: AStudy of Two Parallels". Annals of Spiru Haret University Economic Series 20(4):133-151.
 8. Amitav Malik. 2004. Technology and Security in the 21stCentury. SIRPI: Oxford University Press.
 9. Cirincione Joseph. 2007.Bomb Scare: The History and Future of Nuclear Weapons. Columbia University Press.
 10. Cukier Wendy. 2000. Gender and Small Arms. A Special Report for the Small Arms Yearbook Projec. Geneva.
 11. ECOWAS Convention on Small Arms and Light Weapons, Their Ammunition and other Related Materials. 2006. https://www.sipri.org/sites/default/files/research/disarma-ment/dualuse/pdf-archive-att/pdfs/ecowas-convention-on-small-arms-and-light-weap-ons-their-ammunition-and-other-related-materials.pdf.
 12. Herz John. 1959. International Politics in the Atomic Age. Columbia University Press.
 13. Lutz James. 2004.Global Terrorism. London, New York: Routledge.
 14. Makinda Samuel. 1998. "Sovereignty and Global Security". Security Dialogue 29(3):281-292.
 15. McSweeney Bill. 1999. Security, Identity and Interest: A Sociology of International Relations. Cambridge University Press.
 16. Morgenthau Hans, Waltz Kenneth. 1985.Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. Knopf 6thed.
 17. Robert Neild. 2002.The Dark Side of Social Evolution. London: Anthem Press.
 18. Rukia Subow. 2002.The Proliferation of Small Arms and Pastoralists in the Horn of Africa. Bonn: BICC.
 19. Stohl Rachel, Hogendoorn Ernst Jan. 2010. Stopping the Destructive Spread of Small: How Small Arms and Light Weapons Proliferation undermines Security and Development. https://www.americanprogress.org/article/stopping-the-destructive-spread-of-small-arms/
 20. Small Arms Survey. 2011. Shadow of War. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511979118
 21. The International Action on Small Arms. 2005. Biting the Bullet.
 22. United Nations General Assembly. 2001. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Report, May 31.
 23. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Human Security Unit. Handbook on Human Security in Theory and Practice.https://www.uno-cha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Secu-rity%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20Eng-lish.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu