BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymonik Artur (Dowództwo Garnizonu Warszawa)
Tytuł
Otyłość zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowotnego
Obesity as a Threat to Health Security
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2023, nr 1, s. 151-163, wykr., tab., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Zdrowie, Bezpieczeństwo
Health care, Health, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu wzrostu wskaźnika body mass index (BMI) na bezpieczeństwo zdrowotne określonej populacji. Praca prezentuje analizę zebranych danych statystycznych, które dobitnie wskazują na zdecydowany wzrost liczby osób otyłych na świecie w ostatnich dziesięcioleciach (zobrazowano na podstawie danych z USA, Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii). Problemem badawczym są wyraźne trendy oraz zagrożenia wynikające ze wzrostu liczby ludzi otyłych w społeczeństwach poszczególnych krajów i regionów. Ewidentną konsekwencją nakreślonego problemu jest znaczne obciążenie systemów opieki zdrowotnej i wzrost ich kosztów utrzymania. Przedłożone obserwacje prowadzą do wniosków potwierdzających hipotezę dotyczącą konieczności implementacji skutecznych programów ukierunkowanych na walkę z narastającym problemem.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the impact of the increase of body mass index (BMI)on the health security of a specific population. The paper presents an analysis of the collected statistical data, which clearly indicate a significant increase in the number of obese people in the world in recent decades (illustrated on the basis of datafrom the USA, Poland, Germany, the UK, Sweden, Norway). Theauthor presents the trends and threats resulting from the increase in the number of obese people in the societies of individual countries and regions. An obvious consequence of the outlined problem is asignificant burden on health care systems and an increase in their maintenance costs. The observations presented lead to conclusions that confirm the hypothesis on the need to implement effective programs aimed at combating the growing problem.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson Emelie, Eliasson Björn, Carlsson Katarina S. 2022. "Current and future costs of obesity in Sweden".Health Policy 126 (6): 558-564. https://doi.org/10.1016/j.health-pol.2022.03.010
 2. Baker Carl. 2019. Obesity statistics. England: House of Commons Library.
 3. Bell Andrew C., Wolfenden Luke, Sutherland Rachel et al. 2013. "Harnessing the power of advertising to prevent childhood obesity".The International Journal of Behavioural Nu-trition and Physical Activity 10: 114.https://doi.org/10.1186/1479-5868-10-114.
 4. Bjørnelv Gudrun, Halsteinli Vidar, Kulseng Bård et al. 2021. "Modelling Obesity in Norway (The MOON Study): A Decision-Analytic Approach -Prevalence, Costs, and Years of life Lost". Medical Decision Making 41: 21-36.https://doi.org/10.1177/0272989X20971589.
 5. Butland Bryony, Jebb Susan, Kopelman Peter et al. 2007. Tackling Obesities: Future Choices -Project Report, UK Government. UK: Foresight Programme. https://assets.publish-ing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-ment_data/file/287937/07-1184x-tackling-obesities-future-choices-report.pdf.
 6. Cawley John, Biener Adam, Meyerhoefer Chad, et al. 2021. "Direct medical costs of obesity in the United States and the most populous states". Journal of Managed Care Specialty Pharmacy 27(3): 354-366. https://doi.org/10.18553/jmcp.2021.20410.
 7. Chan Ruth S., Woo Jean. 2010. "Prevention of overweight and obesity: how effective is the current public health approach".International Journal of Environmental Research and Public Health, 7 (3): 765-783. https://doi.org/10.3390/ijerph7030765.
 8. Chase Dave. 2017. You Run a Health-Care Business Whether You Like It or Not. CFO. In https://www.cfo.com/corporate-finance/2017/11/run-health-care-business-whether-like-not/.
 9. Dworak Alina 2022. "Globalizacja a zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego wyzwaniem dla edukacji zdrowotnej XXI wieku" [Globalization and the threat to health security as achallenge for health education in the 21st century]. Studia Edukacyjne 64: 147-161. https://cse.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/07/64.pdf.
 10. Effertz Tobias, Engel Susanne, Verheyen Frank, et al. 2016. "The costs and consequences of obesity in Germany: a new approach from a prevalence and life-cycle perspective".The European Journal of Health Economics 17: 1141-1158. https://doi.org/10.1007/s10198-015-0751-4.
 11. Evans W. Douglas, Christoffel Katherine K., Necheles Jonathan W. et al., 2010. "Social Marketing as a Childhood Obesity Prevention Strategy. "Obesity 18: 23-26. https://doi.org/10.1038/oby.2009.428.
 12. Fox Ashley M., Horowitz Carol R. 2013. "Best practices in policy approaches to obesity pre-vention". Journal of Health Care for the Poor and Underserved 24 (2 Suppl): 168-192.https://doi.org/10.1353/hpu.2013.0097.
 13. Global Obesity Observatory. Economic impact of overweight and obesity. Germany. In https://data.worldobesity.org/economic-impact-new/countries/#DE.
 14. Global Obesity Observatory. Economic impact of overweight and obesity. In Global Obesity Observatory. Economic impact of overweight and obesity. Great Britan In https://data.worldobesity.org/economic-impact-new/countries/#GB.
 15. Global Obesity Observatory. Economic impact of overweight and obesity. Norway. In https://data.worldobesity.org/economic-impact-new/countries/#NO.
 16. Global Obesity Observatory. Economic impact of overweight and obesity. Poland. In https://data.worldobesity.org/economic-impact-new/countries/#PL.
 17. Global Obesity Observatory. Economic impact of overweight and obesity. Sweden. In https://data.worldobesity.org/economic-impact-new/countries/#SE.
 18. Global Obesity Observatory. Economic impact of overweight and obesity. United States. In https://data.worldobesity.org/economic-impact-new/countries/#US.
 19. Gortmaker Steven L., Swinburn, Boyd A., Levy David, et al. 2011. "Changing the future of obesity: science, policy, and action", Lancet 378 (9793): 838-847. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60815-5.
 20. Guerreschi Cesare. 2005. New addictions. Le nuove dipendenze. San Paolo: San Paolo Editions.
 21. Haghani Sharareh, Shahnazi Hosseini, Hassanzadeh Akbar. 2017. "Effects of Tailored Health Education Program on Overweight Elementary School Students' Obesity-Related Life-style: A School-Based Interventional Study". Oman Medical Journal 32(2): 140-147. https://doi.org/10.5001/omj.2017.25.
 22. Imbrogno Lou. 2022. "4 Ways Obesity is Impacting the Healthcare System. Bariatric Centers of America". In https://bcofa.com/4-ways-obesity-is-impacting-the-healthcare-system/.
 23. Jan Aftab, Khan Alamgir, Khan Salahuddin, et al. 2017. "Causes Complications and Manage-ment of Diabetes Mellitus".Chronicle Journal of Food and Nutrition 1: 1-3.
 24. Jane Monica, Hagger Martin, Foster Jonathan et al. 2018. "Social media for health promotion and weight management: a critical debate". BMC public health 18(1): 932.https://doi.org/10.1186/s12889-018-5837-3.
 25. Kalbarczyk Małgorzata, Mackiewicz Łyziak Joanna, Mycielska Dagmara. 2022. "Long-term care costs and obesity -projections for Poland". Journal of Economic Behavior & Or-ganization 203: 235-245. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.09.014.
 26. Kent Seamus, Fusco Francesco, Gray Alastair, et al. 2017. "Body mass index and healthcare costs: a systematic literature review of individual participant data studies".Obesity re-views: an official journal of the International Association for the Study of Obesity18(8): 869-879. https://doi.org/10.1111/obr.12560.
 27. Kent Seamus, Green Jane,Reeves Gillian, et al. 2017. "Hospital costs in relation to body-mass index in 1.1 million women in England: a prospective cohort study".The Lancet Public Health 2(5): 214-222. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(17)30062-2.
 28. Kite James, Grunseit Anne, Bohn-Goldbaum Erika. 2018. "A Systematic Search and Review of Adult-Targeted Overweight and Obesity Prevention Mass Media Campaigns and Their Evaluation: 2000-2017". J Health Commun. 23(2): 207-232. https://doi.org/10.1080/10810730.2018.1423651.
 29. Lightwood James, Bibbins-Domingo Kirsten, Coxson Pamela. 2009. "Forecasting the future economic burden of current adolescent overweight: an estimate of the coronary heart disease policy model". American journal of public health 99(12): 2230-2237. https://doi.org/10.2105/AJPH.2008.152595.
 30. OECD. 2022. Health spending. In https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm.
 31. Oparil Suzanne, Acelajado Maria C., Bakris George. 2018. "Hypertension". Nature Reviews. Disease Primers 4:18014. https://doi.org/10.1038/nrdp.2018.14.
 32. Our World in Data. 2019. Deaths by risk factor, World. In https://our-worldindata.org/grapher/number-of-deaths-by-risk-factor?time=latest.
 33. Our World in Data. 2019. Total health expenditure per person. In https://our-worldindata.org/grapher/annual-healthcare-expenditure-per-capita.
 34. Our World in Data. https://en.wikipedia.org/wiki/Our_World_in_Data.
 35. Our World in Data. https://ourworldindata.org.
 36. Pi-Sunyer Xavier. 2009. "The medical risks of obesity". Postgrad Med. 121(6): 21-33. https://doi.org/10.3810/pgm.2009.11.2074.
 37. Pratley Richard. 2013. The Early Treatment of Type 2 Diabetes".The American Journal of Medicine 126: 2-9. https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2013.06.007.
 38. Public Health England. 2017, Guidance. Health matters: obesity and the food environment. In https://www.gov.uk/government/publications/health-matters-obesity-and-the-food-environment/health-matters-obesity-and-the-food-environment--2.
 39. Ritchie Hannah, Roser Max. 2019. Obesity. Our World in Data. In https://ourworldindata.org/obesity.
 40. Sacks, G., Swinburn, B., Lawrence, M. 2009. "Obesity Policy Action framework and analysis grids for a comprehensive policy approach to reducing obesity". Obesity Reviews 10: 76-86. https://doi.org/10.1111/j.1467-789X.2008.00524.x.
 41. Singh Shikha, Shankar Ravi, Singh Gyan P. 2017. Prevalence and Associated Risk Factors of Hypertension: A Cross-Sectional Study in Urban Varanasi".International Journal of Hy-pertension 2017: 1-10. https://doi.org/10.1155/2017/5491838.
 42. The Lancet. 2019. Global Burden of Disease. In https://www.thelancet.com/gbd.
 43. Ward Zachary J., Bleich Sara N., Long Michael W. et al. 2021. "Association of body mass index with health care expenditures in the United States by age and sex". PloS one 16(3).https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247307.
 44. Wasskog Aamo Alexander, Hallvard Lind Lars, Myklebust Anders, et al. 2019. Overvekt og fedme i Norge: omfang, utvikling og samfunnskostnader. Norway: Menon Economics.
 45. World Health Organization. 2021. Obesity and overweight. In https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight.
 46. World Health Organization. Health security. In https://www.who.int/health-topics/health-secu-rity#tab=tab_1.
 47. Wu Yanling, Ding Yanping, Tanaka Yoshimasa, et al. 2014. "Risk factors contributing to type 2 diabetes and recent advances in the treatment and prevention".International Journal of Medical Sciences11(11): 1185-1200. https://doi.org/10.7150/ijms.10001.
 48. Yuksel Hidayet. S., Şahin Fatma N., Maksimovic Nebojsa, et al. 2020. "School-Based Intervention Programs for Preventing Obesity and Promoting Physical Activity and Fitness: A Systematic Review".International Journal of Environmental Research and Public Health 17(1): 347. https://doi.org/10.3390/ijerph17010347.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu