BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bożym Piotr
Tytuł
Prawo prezydenta Francji do rozwiązania Zgromadzenia Narodowego
The President's of France Power to Dissolve the National Assembly
Źródło
Ius Novum, 2016, t. 10, nr 1, s. 79-88, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Prezydent, System polityczny, Ustrój polityczny, Konstytucja, Prawo konstytucyjne
President, Political system, Political organization, Constitution, Constitutional law
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
Artykuł omawia jedną z kompetencji własnych prezydenta Francji, jaką jest prawo do rozwiązania Zgromadzenia Narodowego. Autor opisuje to uprawnienie prezydenckie w czasach III Republiki, IV Republiki i w aktualnej V Republice. Podaje przyczyny, jakie legły u podstaw podjęcia przez prezydenta decyzji o rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego oraz efekty, jakie ono przyniosło. Zwraca uwagę na małe prawdopodobieństwo wykorzystania przez prezydenta tego instrumentu w przyszłości z uwagi na zrównanie kadencji prezydenckiej z parlamentarną. (abstrakt oryginalny)

The article discusses one of the prerogatives of the President of France, i.e. the right to dissolve the French National Assembly. The author describes this presidential power at the time of the Third Republic, the Fourth Republic and the present Fifth Republic. He presents underlying reasons why the President dissolved the National Assembly and what it resulted in. He highlights low probability that the president will do it in the future due to the fact that the presidential and parliamentary terms are equal. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ardant Ph., Mathieu B., Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris 2011.
 2. Chantebout B., Droit constitutionnel, Paris 2010.
 3. Cohendet M. A., Le président de la République, Paris 2002.
 4. Dziemidok-Olszewska B., Odpowiedzialność prezydenta V Republiki Francuskiej, [w:] J. Szymanek (red.), Ustrój polityczny Francji współczesnej, Warszawa 2013, s. 230-245.
 5. Gdulewicz E., System konstytucyjny Francji, Warszawa 2000.
 6. Godlewski T., Wpływ systemu politycznego na partie polityczne we Francji na przykładzie partii prezydenckiej, [w:] T. Koziełło (red.), Adaptacja - reforma - stabilizacja. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, Rzeszów 2010, s. 339-351.
 7. Jakubiak Ł., System polityczny Francji w układzie Koabitacji, [w:] J. Szymanek (red.), Ustrój polityczny Francji współczesnej, Warszawa 2013, s. 192-211.
 8. Jamróz A., Status konstytucyjny prezydenta Francji, "Państwo i Prawo" 1990, nr 9.
 9. Popławska E., Instytucja prezydenta w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Warszawa 1995.
 10. Skrzydło W., Ustrój polityczny Francji, Warszawa 1992.
 11. Skrzydło W., Zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego, [w:] E. Gdulewicz (red.), Ustroje państw współczesnych, Lublin 2002, s 150-166.
 12. Stembrowicz J., Parlament V Republiki Francuskiej, Warszawa 1963.
 13. Stempak M., Ustrój Francji w perspektywie reform konstytucyjnych i zmian pozakonstytucyjnych Koabitacji, [w:] J. Szymanek (red.), Ustrój polityczny Francji współczesnej, Warszawa 2013, s. 63-70.
 14. Szymanek J., Bilans francuskich reform konstytucji, [w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych. Białystok 2013, s. 320-336.
 15. Ujazdowski K., V Republika Francuska. Idee Konstytucja, Interpretacje, Kraków 2010.
 16. Wołowski K., Bokszczanin I., Prezydent V Republiki Francuskiej, [w:] J. Osiński (red.), Prezydent w państwach współczesnych, Warszawa 2000, s. 120-128.
 17. Wołowski K., Prezydent Republiki w powojennej Francji IV i V Republiki, Toruń 1973.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu