BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczocha Mateusz
Tytuł
Cofnięcie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych jako typ sankcji administracyjnej
Revocation of a Licence to Carry Out Technical Examination of Vehicles as a Type of an Administrative Sanction
Źródło
Ius Novum, 2016, t. 10, nr 1, s. 109-119, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność, Sankcje administracyjne, Prawo administracyjne, Badanie diagnostyczne
Responsibility, Administrative sanction, Administrative law, Diagnostic test
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie instytucji cofnięcia diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych jako typu sankcji administracyjnej. Na początku opracowania scharakteryzowano pojęcie sankcji administracyjnej i jej rodzajów. Następnie dokonano charakterystyki cofnięcia diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych jako sankcji administracyjnej polegającej na cofnięciu uprawnień. W publikacji przedstawiono też zagadnienia związane ze stosowaniem tej sankcji takie jak: jej przedawnienie, zasada odpowiedzialności administracyjnej zagrożona tą sankcją, czy też kumulacja tej odpowiedzialności z sankcją karną z art. 271 Kodeksu karnego. (abstrakt oryginalny)

The article aims to present the institution of revocation of a licence to carry out technical examination of vehicles as a type of an administrative sanction. At first, the author characterises the concept of an administrative sanction and its types. Next, he characterises the revocation of a licence to carry out technical examination of vehicles as an administrative sanction. The article also presents such issues connected with the use of the sanction as: its limitation, the principle of administrative responsibility that carries that sanction or the accumulation of responsibility that carries a penal sanction under Article 271 of the Criminal Code. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Revocation of a Licence to Carry Out Technical Examination of Vehicles as a Type of an Administrative Sanction Frączak K., Cofnięcie bądź ograniczenie uprawnienia jako sankcja administracyjna, [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje Administracyjne, Blaski i Cienie, Warszawa 2011.
 2. Giętkowski R., Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Gdańsk 2013.
 3. Kocowski T., Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Wrocław 2009.
 4. Kwaśnicka K., Z problematyki sankcji prawnej w prawie administracyjnym, [w:] A. Błaś, K. Nowacki (red.), Współczesne Europejskie Problemy Prawa Administracyjnego i Administracji Publicznej, Wrocław 2005.
 5. Nałęcz A., Sankcje administracyjne w świetle Konstytucji RP, [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje Administracyjne. Blaski i Cienie, Warszawa 2011.
 6. Nowicki H., Sankcje administracyjne, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Prawo administracyjne materialne, System Prawa Administracyjnego t. 7, Warszawa 2012.
 7. Stahl M., Władztwo administracyjne (państwowe) i sankcja administracyjna, [w:] M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Z. Duniewska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, Prawo Administracyjne. Pojęcia, Instytucje, Zasady, w Teorii i Orzecznictwie, Warszawa 2013.
 8. Stefański R.A., Komentarz do ustawy - Prawo o ruchu drogowym, WKP 2008 r./Lex On line.
 9. Turno B., Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji, LEX/el. 2013.
 10. Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008.
 11. Wojciechowski P., Z problematyki odpowiedzialności administracyjnej i karnej w prawie żywnościowym, "Przegląd Prawa Rolnego" Nr 1(8)/2011.
 12. Wyrzykowski M., Ziółkowski M., Sankcje administracyjne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, System Prawa Administracyjnego t. 2, Warszawa 2012.
 13. Zimmermann J., Prawo Administracyjne, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu