BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernat Rafał
Tytuł
Wpływ prawa rzymskiego na instytucje polskiego prawa podatkowego
Influence of Roman Law on the Polish Tax Law
Źródło
Ius Novum, 2016, t. 10, nr 1, s. 120-131, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Prawo rzymskie, Prawo podatkowe, Ordynacja podatkowa
Roman law, Tax regulations, Tax Code
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W trakcie istnienia (27 r. p.n.e. do 395 r. n.e.) Cesarstwo Rzymskie stworzyło jednolity system prawny, w którym juryści starali się uregulować większość stosunków międzyludzkich. Świadectwem ich wiedzy oraz umiejętności w konstruowaniu norm prawa jest fakt, iż prawo rzymskie miało swój istotny wpływ na większość współczesnych kontynentalnych systemów prawnych. Pomimo tego, iż prawo rzymskie dotyczyło głównie gałęzi prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, to pozostawiło również dorobek prawny, na którym pośrednio opierali się twórcy polskiego prawa podatkowego. Zadaniem autora jest zbadanie, czy i jaki wpływ prawo rzymskie wywarło na instytucję prawa podatkowego. W tym celu dokonano analizy niektórych norm prawa podatkowego, w których zaobserwować możemy przenikanie prawa rzymskiego. (abstrakt oryginalny)

At the time of the Roman Empire (27 BC - 395 AD), a unified legal system was created, in which jurists sought to legally regulate the majority of interpersonal relations. The fact that Roman law had a significant impact on the majority of modern continental legal systems is a testament to their knowledge and skills in constructing legal norms. Despite the fact that Roman law dealt mainly with branches of civil, criminal and economic law, it left a legal output, which Polish tax law legislators indirectly based on. The author's task is to explore whether and how Roman law influenced the institution of tax law. In order to do that, some norms of tax law, in which the influence of Roman law can be observed, are examined. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amielańczyk K., Rzymskie prawo karne w reskryptach Cesarza Hadriana, Lublin 2006.
 2. Adams C., For Good and Evil: the impact of Taxes on the Course of Civiliasation, Oxford 2001.
 3. Boek J.A., Taxation in the later Roman Empire, Leiden 2008.
 4. Blockley C., The fragmentary classicing historians of the later Roman Empire, Liverpool, 1983.
 5. Bartlett B., How excessive government killed ancient Rome, "Cato Journal" 1994, nr 2.
 6. Burczak K., Dębiński A., Jońca M., Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007.
 7. Dajczak W., Giaro T., Łongchamps de Berier F., Prawo rzymskie u podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009.
 8. Dębiński A., Misztal-Konecka J., Wójcik M., Prawo rzymskie publiczne, Warszawa 2010.
 9. Dębiński A., Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2005.
 10. Dębiński A., Orzeszyna K., Sitarz M., Ecclesia et status, Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. Józefa Krukowskiego, Lublin 2004.
 11. Dyoniak A., Wspólne opodatkowanie członków rodziny a konstytucyjna zasada ochrony praw rodziny, "Państwo i Prawo" 1994, nr 9.
 12. Frank T., Economic Survey of Ancient Rome, Baltimore 1933.
 13. Gunter S., Vectigalia nervous esse rei publicae, Die indirekten Steuern in der Romischen Kaiserzit von Augustus bis Diokletian, Wiesbaden 2008.
 14. Grant M., R. Kitzinger (red.), Civilisation of the Ancient Mediterranean, New York 1988.
 15. Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne. Zarys Wykładu, Warszawa 2013.
 16. Levy E., West Roman Vulgar Law, Filadelfia 1951.
 17. Maciejewski T. (red.), Dzieje Wymiaru Sprawiedliwości, Koszalin 1999.
 18. Napiórkowska H., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Separacja a ,,łagodniejsze'' opodatkowanie, "Przegląd Podatkowy" 1994, nr 1.
 19. Osuchowski W., Wybór źródeł rzymskiego prawa prywatnego, Kraków 1982.
 20. Purpura G., Richerche in tema di prestitio maritime. Annali del Seminaro Giuridico della Universita di Palermo, Palermo 1987.
 21. Pikulska-Robaszkiewicz A., Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu, Łódź 1999.
 22. Pikulska-Radomska A., Fiscus non erubescit. O niektórych italskich podatkach rzymskiego pryncypatu, Łódź 2013.
 23. Radzikowski K., Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł a przedmiotowy i temporalny zakres stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, "Przegląd Podatkowy" 2013, nr 4.
 24. Rowlandson J., Landowners and Tenants in Roman Egypt, 1996 Oxford.
 25. Rozwadowski W., Opera Minora, Tom II, Poznań 2013.
 26. Schiller A.A., Roman Law: Mechanisms of Development, The Hague 1978.
 27. Savigny F.C., Storia del diritto Romano Nel medio evo, t. 1, Turyn 1854.
 28. Sondel J., Studia ad ius romanum in Polonia aetate illuminationis adhibitum pertinentia, "Zeszyty Naukowe UJ" 1988 r., z. 124.
 29. Strzelec D., Glosa do wyroku NSA z 4 kwietnia 2012 r., II FSK 1807/10, "Przegląd Podatkowy" 2013, nr 2.
 30. Taubenschlag R., Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych, Warszawa 1955.
 31. Taubenschlag R., Historia i instytucje rzymskiego prawa prywatnego, Bytom 1947.
 32. Watson A., The spirit of Roman law, Londyn 1995.
 33. Winkel L., The Role of General Principles in Roman Law, "Fundamina" 1996, nr 2.
 34. Wojciechowski R., Societas w twórczości glosatorów i komentatorów, Wrocław 2002.
 35. Wołodkiewicz W., Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, Zakamycze 2003.
 36. Wołodkiewicz W. (red.), Prawo rzymskie słownik encyklopedyczny, Warszawa 1986.
 37. Wołodkiewicz W., Regulae Iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2006.
 38. Zabłocki J., Rozważania o procesie rzymskim w Noctes Atticae Aulusa Gelliusa, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu