BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruk Ewa
Tytuł
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2014 r., sygn. IV KK 341/13
Gloss on the Sentence of the Supreme Court of 5 March 2014, File No. IV KK 341/13
Źródło
Ius Novum, 2016, t. 10, nr 1, s. 174-177, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Postępowanie sądowe, Regulacje prawne, Prawo karne
Legal proceedings, Legal regulations, Criminal Law
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Sąd Najwyższy
Supreme Court
Abstrakt
Pogląd Sądu Najwyższego zasługuje na częściową aprobatę. Czynności polegające na "sporządzeniu" oraz "wydaniu" postanowienia o przedstawieniu zarzutów nie powinny być z sobą utożsamiane. Wspomniane postanowienie można bowiem uznać za wydane dopiero po jego ogłoszeniu (z wyjątkiem sytuacji wskazanych w przepisie art. 313 § 1 k.p.k. in fine). Niezwłoczne przystąpienie do przesłuchania podejrzanego, podobnie jak promulgacja wyżej wymienionej decyzji procesowej, jest zaś obowiązkiem organów ścigania, nie stanowi jednak warunku wydania prawnie skutecznego postanowienia o przedstawieniu zarzutów, które sprawia, iż postępowanie przygotowawcze przekształca się z fazy in rem w fazę in personam. (abstrakt oryginalny)

The opinion of the Supreme Court deserves partial approval. Acts of the 'development' and 'issue' of an order on presenting charges should not be equated with each other. The above-mentioned order may be considered issued only after its publication (with the exception of the situations laid down in Article 313 § 1 of the Criminal Procedure Code in fine). A suspect's interrogation without delay as well as the promulgation of the above-mentioned procedural decision is a duty of the law enforcement agencies. However, it is not a necessary condition under which a legally effective order on presenting charges (which transforms the preparatory proceedings from the in rem phase into the in personam phase) can be issued. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brodzisz Z., [w:] J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015.
  2. LEX nr 1444341.
  3. Nowicki M.A., Orzecznictwo ETPC (1 lipca-30września 2000 r.), cz. 7, Pal.2000, nr 11-12.
  4. Sygn. II KK 302/11, "Biuletyn Prawa Karnego" 2012, nr 7, poz. 18-19.
  5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 1962 r., IV K 961/60, "Orzecznictwo Sądu Najwyższego" 1962, nr V, poz. 77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu