BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasternak-Malicka Monika (Politechnika Rzeszowska), Dębowski Tomasz (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Opportunities and Threats of Sharing Economy
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 4 (110), s. 101-117, tab., bibliogr. s. 115-117
Słowa kluczowe
Ekonomia współdzielenia, Finanse publiczne, Finanse osobiste
Sharing economy, Public finance, Personal finance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A11, H2, H8, J2
summ.
Abstrakt
Purpose - The aim of this article is an attempt to identify the benefits and threats of the sharing economy based on author's own research carried out in the area of the Podkarpackie Voivodeship. Research method - The implementation of the aim required the use of the direct method - questionnaire. The results of empirical studies from the years 2016-2022 are presented, but in 2021 the studies were not carried out due to the COVID-19 pandemic. Results - The publication describes the essence of the sharing economy, as well as the advantages and disadvantages of the new consumer trend, which is the sharing economy. Parts of author's own survey research from the years 2016-2022 on the issue under study are also presented. Originality /value/implications /recommendations - The obtained results of author's research and data taken from reports of other research centres do not give a clear answer to the question whether transactions made within the sharing economy are a only positive or only a negative phenomenon. In the future, it is necessary to continue research in the marked area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Algar R., 2007, Collaborative Consumption, "Leisure Report", April, pp. 16-17; www. leisurereport.co.uk [date of access: June 2022].
 2. Banaszek M., 2018, Ekonomia współdzielenia w opinii urzędników i przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego - wnioski z badań empirycznych, "Ekonomia Społeczna", nr 1, s. 57-67, DOI: 10.15678/ES.2018.1.05 [date of access: June 2022].
 3. Botsman R., Rogers R.., 2010, What's Mine is Yours. The rise of collaborative consumption. Harper Collins Publishers, New York 2010.
 4. Botsman R., 2016, The Sharing economy with Rachel Botsman, The RSA, 19 August, https:// www.youtube.com/watch?v=0MHrkeG5HiQ [date of access: June 2022].
 5. Burgiel A., 2015, Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów, [in:] E. Kieżel, Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 6. Chen S., Tamilmani K., Tran K.T., 2022, How privacy practices affect customer commitment in the sharing economy: A study of Airbnb through an institutional perspective, Industrial Marketing Management, Vol. 107, pp. 161-175, DOI: 10.1016/j. indmarman.2022.08.020, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0019850122002279 [date of access: June 2022].
 7. Czernecka W., Dewicka A., Butlewski M, 2018, Zapewnienie bezpieczeństwa i ergonomii pracy poprzez rozwiązania IT wspierające GIG w koncepcji "ekonomii współdzielenia", "Organizacja i Zarządzanie", z. 131, s. 95.
 8. Daglis T., 2022, Sharing Economy, 2(3), pp. 1322-1332; DOI: encyklopedia2030088, https:// www.mdpi.com/2673-8392/2/3/88/htm [date of access: June 2022].
 9. Ekonomia współdzielenia to początek ery prosumentów, 2016, www.pwc.pl.
 10. Felson M., Spaeth J.L., 1978, Community Structure and Collaborative Consumptions: A routine activity approach, "American Behavioral Scientist", Vol. 21(4), pp. 614624.
 11. Foster N., Slezak J., Heimans J., 2013, Sharing economy's rapid growth raises thorny but vital questions, "The Guardian", 27 September, www.theguardian.com.
 12. Friedman T.L., 2013, Welcome to the Sharing Economy, "The New York Times", 20 July, www.nytimes.com [date of access: June 2022].
 13. Gospodarka współpracy lekiem na polskie bezrobocie, 2016, http://www.biznes.newseria.pl/ komunikaty/praca/gospodarka_wspolpracy,b2138189847.
 14. Hall C.M., Prayag G., 2022, Airbnb and the sharing economy, Current Issues in Tourism, Vol. 25, pp. 3057-3067.
 15. Hałasik M.G., 2017, Sharing Economy wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw, "Acta Universitatis Copernici", nr 2.
 16. Hamari J., Sjöklint M., Ukkonem A., 2015, The sharing economy: Why People Participate in Collaborative Consumption, "Journal of the Association for information Science and Technology", No. 7, pp. 1-13.
 17. Hamari J., Sjoklint M., Ukkonen A., 2015, The sharing economy, why people participate in collaborative consumption, "Journal of the Association for Information Science and Technology", Vol. 67(9), pp. 2047-2059.
 18. Havas Worldwide, 2014, Nowy typ konsumentów i gospodarka oparta na współdziałaniu, Warszawa.
 19. Koopman Ch., Mitchell M., Thierer A., 2014, The Sharing Economy and Consumer Protection Regulation: The Case for Policy Change, Mercatus Working Paper, Mercatus Center at George Mason University, December, pp. 4-5.
 20. Kowalska S., 2019, Zachowania konsumentów w obliczu rozwoju sharing economy, "Problemy Transportu i Logistyki", nr 3(47), DOI: 10.18276/ptl.2019.47-04, s. 45-48 [date of access: June 2022].
 21. Lessig L., 2008, Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy, Penguin Books, London.
 22. Masiukiewicz P., 2019, Sharing economy - alternatywa czy szansa dla banków?, "Bank", nr 3.
 23. Mendel I., Curtarelli M., Riso S., Vargas O., 2015, New form of employment, Eurofund.
 24. Meng T., Ng E., Tan B, 2022, Digital attrition: The negative implications of the sharing economy for the digital options of incumbent firms, "Informacion Systems Journal", Vol. 32 (5), s. 1005-1033, DOI: 10.1111/isj.12380 [date of access: November 2022].
 25. Mikołąjewska-Zając K., Sharing economy nie taka doskonała, Ekonomia i Finanse, Warszawa 2018.
 26. Mises L., 1998, Human Action: A Treatise on Economics, The Scholar's Edition, Auburn, Ala, Ludwig von Mises Institute, pp. 613-619.
 27. Morozov E., 2014, Don't believe the hype, the "sharing economy" masks a failing economy, "The Guardian", 28 September.
 28. National study quantifies reality of the "sharing economy" movement, 2012, Campbell Mithun, 8 February, www.cmithun.com/wp-content/uploads/2012/02/Raport [date of access: June 2022].
 29. Oxford Dictionaries, https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy [date of access: June 2022].
 30. Paczkowski T., Kamela A., Szyl M, 2021, Ekonomia współdzielenia - narodziny nowego systemu ekonomicznego? Przyszłość, szanse i zagrożenia, SHG, Warszawa.
 31. Puschmann T., Alt R., 2016, Sharing Economy, "Business & Information Systems Engineering", Vol. 58(1), pp. 93-99.
 32. PwC Polska, 2016, (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, Raport 2016, https://www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-1-raport-pwc. pdf [date of access: June 2022].
 33. Rabij M., 2013, Pożyczalscy.pl, czyli sharing economy, "Newsweek", 11 May.
 34. Richardson L., 2015, Performing the sharing economy, Geoforum, Vol. 67, pp. 121-129.
 35. Rojanakit P., de Oliveira R.T., Dulleck U., 2022, The sharing economy: A critical review and research agenda, "Journal of Business Research", Vol. 139, pp. 1317-1334, DOI: 10.1016/j.jbusres.2021.10.045 [date of access: November 2022].
 36. Selloni D., 2017, CoDesign for Public-Interest Services, Research for Development, Springer International Publishing.
 37. Sharing economy w Polsce nabiera rozpędu dzięki start-upom i usługom mobilnym, http:// www.benchmark.pl/aktualnosci/sharing-economy-w-polsce-nabiera-rozpedu-html [date of access: June 2022].
 38. Skrzek-Lubasińska M., 2016, Sharing Economy - szanse i zagrożenia dla polskiego rynku pracy, [w:] M. Poniatowska-Jakson, R. Sobiecki, Sharing Economy (gospodarka współdzielona), SGH, Warszawa.
 39. Sobiecki G., 2016, Sharing economy - dylematy pojęciowe, [w:] M. Poniatowska-Jakson, R. Sobiecki, Sharing Economy (gospodarka współdzielona), SGH, Warszawa.
 40. Sobieraj M., Dyl K., 2019, Ekonomia współdzielenia w sferze usług finansowych - szansa czy zagrożenie?, "Problemy Transportu i Logistyki", No. 4(48).
 41. Teczka trendów 2012, 2012, Raport 4P Research Mix, www.4prm.com/trendy/teczka_ trendow.html [date of access: June 2022].
 42. The rise of sharing economy, "The Economist", 9 March, www.economist.com [date of access: June 2022].
 43. Walsh B., 2011, 10 Ideas That Will Change The World, "Times", 17 March.
 44. Waters R., 2015, Sharing economy starts to go mainstream, "Financial Times", 2 July, www. ft.com [date of access: June 2022].
 45. Wężyk K., 2014, O lewicowych marzeniach i ciężkich pieniądzach, "Gazeta Wyborcza", 5 września, http://wyborcza.pl [date of access: June 2022].
 46. Zak P., Snack S., 2001, Trust and Growth, "The Economic Journal", Vol. 470(111), pp. 295-321.
 47. Zhu Y., Grover V., 2022, Privacy in the sharing economy: Why don't users disclose their negative experiences?, "International Journal of Information Management", No. 67, 102543, DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2022.102543 [date of access: November 2022].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.04.110.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu