BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrozębski Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Łyszkowicz Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wyzwania wobec PMO w organizacjach stosujących zwinne podejście do zarządzania projektami
Challenges faced by project management offices (PMOs) in organizations using the agile approach to project management
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2023, z. 193, s. 49-74, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Biuro zarządzania projektami, Zwinne zarządzanie
Project management, Project management office, Agile management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M0
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania jest empiryczne rozpoznanie sposobu funkcjonowania biur zarządzania projektami (ang. PMO) w organizacjach stosujących podejście zwinne. W części środowiska zarządzania projektami panuje przekonanie, że PMO powstające zwykle w organizacjach "tradycyjnych" (command and control) nie przystaje do tzw. zwinnego myślenia (ang. agile mindset). Przykłady liderów gospodarczych pokazują jednak, że po dopasowaniu do nowych warunków, biura utrzymują swoją funkcję, a wręcz stają się zwornikiem nowego, bardziej elastycznego systemu organizacji i zarządzania. W obszarze tym istnieje istotna luka wiedzy, która na bazie uważnego rozpoznania autorów nie znajduje nadal dostatecznego zaspokojenia w dostępnych zasobach wiedzy naukowej, ani źródłach popularnych. W badaniu przyjęto strategię badawczą opartą na metodzie wywiadów ustrukturyzowanych, za pomocą których zgromadzono materiał opisujący łącznie 6 przypadków. Następnie materiał ten poddano analizie. W rezultacie nie udało się wykazać istotnych różnic w funkcjonowaniu biura projektów między środowiskiem zwinnym i tradycyjnym. Respondenci nie dostrzegli również zagrożenia dla działania PMO w mniej sformalizowanym zwinnym środowisku.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is empirical recognition of the functioning of project management offices (PMOs) in organizations using the agile approach project management. In some project management circles, there is a belief that PMOs typically formed in 'traditional' (command and control) organizations are not compatible with the socalled agile mindset. However, examples of business leaders show that, after adapting to new conditions, PMOs maintain their function and even become a pivot for a new, more flexible system of organization and management.In this area there is a knowledge gap which has not been addressed sufficiently either in the subject literature or in popular sources so far, according to the authors. The study adopted a research strategy based on the method of structured interviews through which material describing a total of 6 cases was gathered. Subsequently, this material underwent analysis. As a result, it was not possible to dem-onstrate significant differences in the functioning of the project office between agile and traditional environments. The respondents also did not perceive any threats to the PMO's operation in a less formalized agile environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aubry M., Müller R., Hobbs B., Blomquist T. [2010], Project management offices in transition, "International Journal of Project Management", vol. 28 (8).
 2. Cagan M. [2018], Revenge of the PMO, svpg, 29 June, https://svpg.com/revenge-of-the-pmo/ (dostęp: 17.10.2023).
 3. Cobb C. [2019], What is an Agile PMO? Is it Possible? How Would it Work? Agile Project Management, https://managedagile.com/what-is-an-agile-pmo/ (dostęp: 15.09.2023).
 4. Cohn M. [2010], The Roles of the Project Management Office in Scrum, Mountain Goat Software, https://www.mountaingoatsoftware.com/articles/the-roles-of-the-project-managementoffice-in-scrum (dostęp: 15.10.2023).
 5. CollabNet VersionOne [2019], The 13th annual State of Agile survey, CollabNet VersionOne.
 6. Crawford J. K. [2011], PMO Leader? This Is Your Moment, Baseline, New York nr 109, Mar/Apr.
 7. Dikert K., Paasivaara M., Lassenius C. [2016], Challenges and success factors for large-scale agile transformations: A systematic literature review, "The Journal of Systems and Software", vol. 119.
 8. ESI [2013], The Global State of the PMO, ESI International.
 9. Fewell J. [2018], Restructured Role, PM Network January.
 10. Forrester Consulting [2013], Strategic PMOs Play a Vital Role in Driving Business Outcomes.
 11. Gustavsson T. [2016], Benefits of Agile Project Management in A Non-Software Development Context - A Literature Review, Project Management Development - Practice and Perspectives, Fifth International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries April 14-15, Riga, University of Latvia, s. 114.
 12. Krebs J. [2008], Agile Portfolio Management, Microsoft Press.
 13. McKinsey Quarterly [2018], Issue 3.
 14. Nir M. A. [2015], The Agile PMO, Leading the Effective, Value Driven, Project Management Office, "PM World Journal", vol. IV (VIII).
 15. Olaleye O. [2019], Delphi Study of Program Managers' Perspectives of Management Innovation in Project Management Offices (PMOs), Capella University, December.
 16. Pinto J., Ribeiro P. [2018], Characterization of an Agile Coordination Office for IST companies, "Procedia Computer Science", vol. 138.
 17. Stettina Ch. J., Hörz J. [2015], Agile portfolio management: An empirical perspective on the practice in use, "International Journal of Project Management", vol. 33 (1).
 18. Tengshe A., Noble S. [2007], Establishing the agile PMO: Managing variability across projects and portfolios, Agile Conference (AGILE), IEEE.
 19. Trocki M. [2014], Organizacja projektowa. Podstawy. Modele. Rozwiązania, PWE, Warszawa.
 20. Trocki M. [2017], Projekty w organizacji - problem i wyzwania strategiczne, w: Dworzecki Z., Leśniak-Łebkowska G. (red.), Księga jubileuszowa dla Profesor Marii Romanowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 21. Wyrozębski P. [2019], Biuro zarządzania projektami (PMO), PWE, Warszawa.
 22. Wyrozębski P. [2021], Zwinność. Od zwinnych zespołów, do zwinnego zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu