BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Braun Jan (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Analysis of Poland's Energy Security in Comparison with the Other European Union Countries with the Use Of Selected Economic Indicators of Energy Security
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2023, nr 1 (111), s. 171-183, aneks, bibliogr. s. 179-180
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo energetyczne, Polityka energetyczna, Analiza wskaźnikowa
Energy security, Energy policy, Ratio analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O13, Q40, Q42
summ.
Abstrakt
Purpose - The aim of the article is to analyze the level of Poland's energy security in comparison with the other European Union countries. Research method - The study was based on an index analysis with the use of selected economic indicators of the level of energy security. Results - The highest level of energy security, taking into account selected indicators, occurs in countries such as Sweden, Finland, and Estonia, and the lowest in Malta, Belgium, and Luxembourg. As regards Poland, it is characterized by a high degree of import independence, which may indicate a high level of energy security. Poland has also a higher share of RES in final energy consumption than the EU average. However, when analyzing the energy intensity of the economy, it should be noted that Poland has one of the highest levels in this respect. Originality / value / implications / recommendations - The literature on the subject is dominated by descriptions and characteristics of various methods of assessing the state of energy security of the country (including quantitative methods). At the same time, there is a noticeable lack of analysis of the level of energy security in Poland with the use of economic indicators. The research undertaken in the article thus deepens the analyses carried out so far and will be the basis for further considerations on the economic aspect of Poland's energy security. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ang B.W., Choong W.L., Ng T.S., 2015, Energy security: Definitions, dimensions and indexes, "Renewable and sustainable energy reviews", No. 42, pp. 1077-1093, DOI: 10.1016/j.rser.2014.10.064.
 2. Augutis J., Krikstolaitis R., Martisauskas L., 2011, Methodology of the energy supply disturbances affecting energy system, "World academy of science, engineering and technology", [S. l.]: WASET org. cop., Vol. 77.
 3. Azzuni A., Breyer C., 2017, Definitions and dimensions of energy security: a literature review, "Wiley interdisciplinary reviews: Energy and environment", No. 7(1), e268, DOI: 10.1002/wene.268.
 4. Chmielewski A., 2009, Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne uwarunkowania, Wydawnictwo M.M., Warszawa.
 5. European Commission, 2000, Green Paper - Towards a European strategy for the security of energy supply, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0ef8d03f-7c 54-41b6-ab89-6b93e61fd37c/language-en [date of access: 30.08.2022].
 6. Hamulczuk M., 2016, Ceny surowców energetycznych a ceny produktów rolno-żywnościowych - bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo żywnościowe, "Humanities and Social Sciences", No. 23(1).
 7. International Energy Agency, 2007, World Energy Outlook 2007. China and India Insights, https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2007 [date of access: 31.08.2022].
 8. Klare M.T., 2008, Energy Security, [in:] Security Studies: an Introduction, P.D.Williams (ed.), London-New York.
 9. Kraś I., 2011, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, "Res Politicae", 4.1.
 10. Kunikowski G., 2019, Przegląd ilościowych metod ocen stanu bezpieczeństwa energetycznego, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Szkoła Główna Handlowa", No. 54: Rozwój gospodarki informacyjnej: wybrane aspekty.
 11. Labandeira X., Manzano B., 2012, Some economic aspects of energy security, "European Research Studies Journal", No. 15.
 12. Misiągiewicz J., 2019, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Implikacje nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 13. Molo B., 2013, Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 14. Nyga-Łukaszewska H., 2018, Bezpieczeństwo energetyczne Polski w latach 2010-2016 w świetle prostego modelu importu netto, "Ekonomia Międzynarodowa", No. 24, DOI: 10.18778/2082-4440.24.01.
 15. Nyga-Łukaszewska H., 2016, Czy bezpieczeństwo energetyczne oznacza konkurencyjność w skali międzynarodowej?, "International business and global economy", No. 1, DOI:10.4467/23539496IB.16.028.5609.
 16. Pająk K., Krzakiewicz K., 2018, Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym - uwagi metodologiczne, "Aspekty teoretyczne i praktyczne", No. 144.
 17. Popławska J., 2018, Dywersyfikacja źródeł energii jako metoda uniezależnienia energetycznego państwa, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate", No. 8, DOI: 10.24917/20820917.8.8.
 18. Pronińska K., 2012, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego, [in:] Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej: wybrane problemy, Księżpolski K.M., Pronińska K. (eds.), Elipsa, Warszawa.
 19. Scheepers M., Seebregts A., de Jong J., Maters H., 2007, EU standards for energy security of supply, "Gas", No. 52(6).
 20. Stavytskyy A.V., Kharlamova G., Giedraitis V., Sumskis V., 2018, Estimating the interrelation between energy security and macroeconomic factors in European countries, "Journal of international studies", No. 11(3), DOI: 10.14254/2071-8330.2018/11-3/18.
 21. Świdzińska K., 2017, Kryzysy energetyczne a bezpieczeństwo energetyczne, [in:] Kryzysy we współczesnej Europie i próby ich przezwyciężenia. Wybrane problemy, Garczewski K. (ed.), Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa, Toruń.
 22. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. z 2021 r. poz. 716, ze zm.
 23. Wiśniewski G., Karaczun Z., 2011, Potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego w Europie, Fundacja im. Heinricha Bölla, Warszawa.
 24. Yergin D., 2006, Ensuring energy security, "Foreign Affairs", No. 85(2).
 25. Żukrowska K., 2006, Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, [in:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Żukrowska K., Grącik M. (eds.), Wydawnictwo SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2023.01.111.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu