BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewski Jakub (Citibank Europe PLC), Martysz Czesław Bartłomiej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kryptowaluty a finansowanie przestępczości i pranie pieniędzy
Cryptocurrencies v. financing crime and money laundering
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2023, z. 193, s. 201-225, wykr., bibliogr. 68 poz.
Słowa kluczowe
Technologia blockchain, Pranie brudnych pieniędzy, Kryptowaluty
Blockchain technology, Money laundering, Cryptocurrencies
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G18, G19, G29, G59
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych przestępstw związanych z kryptowalutami oraz praniem pieniędzy przy użyciu infrastruktury opartej na blockchainie. Postęp technologiczny w dziedzinie zdecentralizowanych finansów przed długi czas wyprzedzał regulatorów, którzy dopiero przy gwałtownym wzroście wartości rynku zaczęli działać wprowadzając ograniczenia i zasady znane z tradycyjnych finansów. Mimo tych działań skala przestępstw z wykorzystaniem tych aktywów cały czas rośnie - wzrost zainteresowania detalicznych inwestorów tworzy sprzężenie zwrotne, gdyż coraz częściej padają oni ofiarami przestępstw i dostarczają płynności koniecznej do wyprania pieniędzy.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify the most important types of crime related to cryptocurrencies and money laundering, utilizing the infrastructure based on blockchain technology. The development in the area of decentralized finance for a long time preceded the decisions of regulators, which only when the market increased in value substantially started to act, implementing limits and rules known from traditional finance. Despite these measures, the scale of crimes using the assets has been on the rise all the time: the growing interest of retail investors creates a feedback loop, as they increasingly become victims of crimes and provide the liquidity necessary for money laundering.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akartuna E. A., Nadini M., DePow C., Annison T. [2022], NFTs and Financial Crime: Money Laundering, Market Manipulation, Scams & Sanctions Risks in Non-Fungible Tokens.
 2. Armstrong S. [2016], Move over Bitcoin, the blockchain is only just getting started, https://www.wired.co.uk/article/unlock-the-blockchain (dostęp: 31.03.2023).
 3. Association of Certified Fraud Examiners [2021], Fraud Examiners Manual 2021 Edition.
 4. Bank for International Settlements (BIS) [2015], Digital currencies, Committee on Payments and Market Infrastructures, https://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf (dostęp: 10.10.2023).
 5. Binance Academy [2020], Merkle Trees and Merkle Roots Explained, 6 July, https://academy.binance.com/en/articles/merkle-trees-and-merkle-roots-explained (dostęp: 7.01.2022).
 6. Binance Academy [2023], Rug Pull, https://academy.binance.com/uk/glossary/rug-pull (dostęp: 31.03.2023).
 7. Bing C. [2022], Russia-based ransomware group Conti issues warning to Kremlin foes, https://www.reuters.com/technology/russia-based-ransomware-group-conti-issues-warning-kremlin-foes-2022-02-25/ (dostęp: 3.08.2023).
 8. Bonderud D., The importance of KYC for crypto exchanges, https://withpersona.com/blog/kyc-crypto (dostęp: 23.01.2023).
 9. Braue D. [2022], Global Ransomware Damage Costs Predicted To Exceed $ 265 Billion By 2031, https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-250-billion-usd-by-2031/ (dostęp: 2.08.2023).
 10. Carlisle D. [2022a], Preventing Financial Crime in Cryptoassets: The Definitive Practical Guide for Governance, Risk and Compliance Professionals.
 11. Carlisle D. [2022b], OFAC Ransomware Crackdown Targets SUEX Crypto Exchange That Has Received More than $ 900 Million, https://www.elliptic.co/blog/ofac-ransomware-crackdowntargets-suex-crypto-exchange-that-has-received-more-than-900-million (dostęp: 24.08.2023).
 12. Chainalysis [2021a], The 2021 Crypto Crime report, https://go.chainalysis.com/2021-Crypto-Crime-Report.html (dostęp: 31.03.2023).
 13. Chainalysis [2021b], The Biggest Threat to Trust in Cryptocurrency: Rug Pulls Put 2021 Cryptocurrency Scam Revenue Close to All-time Highs, https://blog.chainalysis.com/reports/2021-crypto-scam-revenues/ (dostęp: 3.08.2023).
 14. Chainalysis [2022a], The 2022 Crypto Crime Report, https://go.chainalysis.com/2022-Crypto-Crime-Report.html (dostęp: 31.03.2023).
 15. Chainalysis [2022b], Meet the Malware Families Helping Hackers Steal and Mine Millions in Cryptocurrency, https://blog.chainalysis.com/reports/2022-crypto-crime-report-previewmalware/ (dostęp: 22.08.2023).
 16. Chainalysis [2023], The 2023 Crypto Crime Raport, https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Crypto_Crime_Report_2023.pdf (dostęp: 31.03.2023).
 17. Cheng A. [2021], 'Squid Game' - inspired cryptocurrency that soared by 23 million percent now worthless after apparent scam, https://www.washingtonpost.com/world/2021/11/02/squid-game-crypto-rug-pull/ (dostęp: 3.08.2023).
 18. Commodity Futures Trading Commission [2021], CFTC Charges 14 Entities for Failing to Register as FCMs or Falsely Claiming to be Registered, Release Number 8434-21, 29.09.2021, https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8434-21 (dostęp: 4.08.2023).
 19. Computer Emergency Team of Ukraine [2022], Fragment of the investigation into cyber attacks 14.01.2022, https://cert.gov.ua/article/18101 (dostęp: 3.08.2023).
 20. Crowdstrike [2022a], Global Threat Report, https://www.crowdstrike.com/global-threatreport/ (dostęp: 31.03.2023).
 21. Crowdstrike [2022b], What is Crypto-Malware? https://www.crowdstrike.com/cybersecurity-101/malware/crypto-malware/ (dostęp: 22.08.2023).
 22. Crowdstrike [2023], Take a Hike Ransomware, Deter ransomware with CrowdStrike protection for your AWS environments, https://www.crowdstrike.com/wp-content/uploads/2023/06/crowdstrike-aws-ransomware-ebook.pdf (dostęp: 31.03.2023).
 23. Culpan T. [2021], Beware the Chinese Ransomware Attack With No Ransom, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-11-17/what-a-chinese-ransomware-attack-tells-usabout-the-future-of-cyber-warfare (dostęp: 31.03.2023).
 24. Dailey N. [2022], NFTs ballooned to a $ 41 billion market in 2021 and are catching up to the total size of the global fine art market, https://markets.businessinsider.com/news/currencies/ nft-market-41-billion-nearing-fine-art-market-size-2022-1?op=1 (dostęp: 26.08.2023).
 25. Department of Homeland Security - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency [2022], North Korea Cyber Threat Overview and Advisories, https://www.cisa.gov/uscert/northkorea (dostęp: 3.08.2023).
 26. Elliptic [2021], Liquid Exchange Hacked: $ 97 Million Stolen, https://www.elliptic.co/blog/liquid-exchange-hacked-94-million-stolen (dostęp: 20.08.2023).
 27. Ethereum Foundation [2023], Blockchain bridges, https://ethereum.org/en/bridges/ (dostęp: 25.08.2023).
 28. Europol [2017], Virtual Currencies Money Laundering Typologies: Targeting Exchanges andOther Gatekeepers.
 29. Europol [2021], Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA), https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessmentiocta-2021#downloads (dostęp: 31.03.2023).
 30. Financial Action Task Force [2014], Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Virtual-currencydefinitions-aml-cft-risk.html (dostęp: 31.03.2023).
 31. Financial Action Task Force [2020], Virtual Assets. Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing, https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Virtual-assets-red-flag-indicators.html (dostęp: 31.03.2023).
 32. Flitter E. [2013], Hackers switch to new digital currency after Liberty Reserve, https://www.reuters.com/article/net-us-cybercrime-digital-currency idUSBRE9780GM20130809 (dostęp: 23.01.2023).
 33. Foley S., Karlsen J. R., Putniņš T. J. [2019], Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies? "The Review of Financial Studies", vol. 32 (5), s. 1798-1853, https://doi.org/10.1093/rfs/hhz015.
 34. CoinGecko [2023], Global Cryptocurrency Market Cap Charts, https://www.coingecko.com/en/global-charts (dostęp: 31.03.2023).
 35. IBM [2022a], X-Force Threat Intelligence Index 2022, https://www.ibm.com/downloads/cas/ADLMYLAZ (dostęp: 31.03.2023).
 36. IBM [2022b], Definitive guide to ransomware 2022, https://www.ibm.com/downloads/cas/EV6NAQR4 (dostęp: 31.03.2023).
 37. IBM [2022c], Cost of a Data Breach Report, https://www.ibm.com/reports/data-breach (dostęp: 30.06.2023).
 38. IBM, What is blockchain technology? https://www.ibm.com/se-en/topics/what-is-blockchain (dostęp: 7.01.2023).
 39. IC3 [2021], Internet Fraud Report, https://www.ic3.gov/media/pdf/annualreport/2021_IC3Report. pdf (dostęp: 31.03.2023).
 40. Kauflin J. [2019], Visa Enters The $ 125 Trillion Global Money Transfer Market With New Blockchain Product, https://www.forbes.com/sites/jeffkauflin/2019/06/11/visa-targets-swift-withnew-blockchain-product-for-global-money-transfers/ (dostęp: 7.01.2023).
 41. Kuchta R. [2020], Video games, virtual currencies, and money laundering, https://newtech.law/en/video-games-virtual-currencies-and-money-laundering/ (dostęp: 23.01.2023).
 42. Library of Congress, Cryptocurrency & Blockchain Technology, https://guides.loc.gov/fintech/21st-century/cryptocurrency-blockchain (dostęp: 7.01.2023).
 43. Malik N. [2018], How Criminals And Terrorists Use Cryptocurrency: And How To Stop It, https://www.forbes.com/sites/nikitamalik/2018/08/31/how-criminals-and-terrorists-use-cryptocurrency-and-how-to-stop-it/ (dostęp: 7.01.2023).
 44. Martysz C. [2021], Charakterystyka wybranych nadużyć na rynku finansowym, w: Ostaszewski J., Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku, Tom I, Difin, Warszawa.
 45. Martysz C. B., Królikowska A. [2021], Piramidy finansowe (PF) i schematy Ponziego (SP) a marketing wielopoziomowy (MLM), w: Wielgórska-Leszczyńska J., Matusewicz M. (red.), Nauki ekonomiczne przed, w czasie i po pandemii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 46. McKinsey&Company [2023], What is central bank digital currency (CBDC)? 1 March, https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-central-bank-digitalcurrency-cbdc (dostęp: 10.10.2023).
 47. Mehrotra K, Turton W. [2021], CNA Financial Paid $ 40 Million in Ransom After March Cyberattack, https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-20/cna-financial-paid-40-million-in-ransom-after-march-cyberattack (dostęp: 3.08.2023).
 48. Microsoft [2021], Evolving trends in Iranian threat actor activity, https://www.microsoft.com/security/blog/2021/11/16/evolving-trends-in-iranian-threat-actor-activity-mstic-presentation-at-cyberwarcon-2021/ (dostęp: 3.08.2023).
 49. Murphy B. [2021], Living Off the Land Ransomware Attacks: A Step-By-Step Plan for Playing Defense, https://www.cyberark.com/resources/blog/living-off-the-land-ransomware-attacksa-step-by-step-plan-for-playing-defense (dostęp: 2.08.2023).
 50. Palumbo J. [2022], First NFT artwork at auction sells for staggering $ 69 million, https://edition.cnn.com/style/article/beeple-first-nft-artwork-at-auction-sale-result/index.html (dostęp: 25.08.2023).
 51. Peng I. [2022], Hackers Nabbed $ 1.3 Billion in Ransom Over 2 Years, a New Report Says, https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-10/hackers-nabbed-1-3-billion-in-ransomover-2-years-report-says (dostęp: 3.08.2023).
 52. Piech K. (red.) [2017], Podstawy korzystania z walut cyfrowych, Instytut Wiedzy i Innowacji, https://cyfrowaekonomia.pl/wp-content/uploads/2017/12/Podstawy-walut-cyfrowych.pdf (dostęp: 1.10.2023).
 53. Raj A. [2022], Russian hackers profited the most from ransomware payments, https://techhq. com/2022/02/russian-hackers-ransomware-payments/ (dostęp: 3.08.2023).
 54. Rees K. [2022], What Are Crypto Cloud Mining Scams? https://www.makeuseof.com/whatare-crypto-cloud-mining-scams/ (dostęp: 4.08.2023).
 55. Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych, https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/zalatwianie-spraw/rejestr-dzialalnosci-w-zakresie-walutwirtualnych (dostęp: 1.10.2023).
 56. Ropek L. [2022], What Is 'Pig Butchering,' the Crypto Scam That's Flooding the FBI's Phone Lines? https://gizmodo.com/what-is-a-pig-butchering-crypto-scam-1849316921 (dostęp: 3.08.2023).
 57. Seth A. [2022], A $ 540 m Crypto Scam Using RenBridge Has Come to Light, Coindaily, https://dailycoin.com/a-540 m-crypto-scam-using-renbridge-has-come-to-light/ (dostęp: 25.08.2023).
 58. United States Attorney's Office [2021], Director and Promoter of BitConnect Pleads Guiltyin Global $ 2 Billion Cryptocurrency Scheme, 1 September, https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/director-and-promoter-bitconnect-pleads-guilty-global-2-billion-cryptocurrency-scheme (dostęp: 4.08.2023).
 59. United States Attorney's Office [2013], Manhattan U. S. Attorney Announces Charges Against Liberty Reserve, One Of World's Largest Digital Currency Companies, And Seven Of Its Principals And Employees For Allegedly Running A $ 6 Billion Money Laundering Scheme, 28 May, https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-charges-againstliberty-reserve-one-world-s-largest (dostęp: 23.01.2023).
 60. United States Attorney's Office [2023], Tornado Cash Founders Charged With Money Laundering And Sanctions Violations, 23 August, https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/tornadocash-founders-charged-money-laundering-and-sanctions-violations (dostęp: 10.10.2023).
 61. United States Department of Energy [2021], Colonial Pipeline Cyber Incident, Office of Cybersecurity, Energy Security, and Emergency Response, https://www.energy.gov/ceser/colonialpipeline-cyber-incident (dostęp: 2.08.2023).
 62. United States Department of the Treasury [2022], U. S. Treasury Sanctions Notorious Virtual Currency Mixer Tornado Cash, 8 August, https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916 (dostęp: 24.08.2023).
 63. United States Senate Comittee on Homeland Security & Goverment Affairs [2022], Use of Cryptocurrency in Ransomware Attacks, Available Data, and National Security Concerns, https://www.hsgac.senate.gov/wp-content/uploads/imo/media/doc/HSGAC Majority Cryptocurrency Ransomware Report_Executive Summary.pdf (dostęp: 30.06.2023).
 64. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny (Dz.U. 2022, poz. 1138).
 65. Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2023, poz. 1124).
 66. Viettel Security [2022], Leaking Critical Personal Information Due to Various Types of Information-stealing Malware, Redline Stealer, https://viettelcybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/02/Report-Redline-Stealer.pdf (dostęp: 20.06.2023).
 67. Wade A., Lewellen M., Van Valkenburgh P. [2022], How does Tornado Cash work, https://www.coincenter.org/education/advanced-topics/how-does-tornado-cash-work/ (dostęp: 25.08.2023).
 68. Walk-Morris T. [2022], Scammers have been around forever. Then came crypto, https://www.grid.news/story/technology/2022/06/22/scammers-have-been-around-forever-then-camecrypto/ (dostęp: 4.08.2023).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu