BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sarna Nikodem (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Doligalski Tymoteusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kurowski Wojciech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Reklama w metawersum. Perspektywa rozwoju internetu i reklamy internetowej
Advertising in the Metaverse. The perspective of Internet development along with online advertising
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2023, z. 193, s. 227-241, rys., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Reklama w internecie, Technologia blockchain, Internet, Metaświat
Internet advertising, Blockchain technology, Internet, Metaverse
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, M37
streszcz., summ.
Abstrakt
Metawersum to zbiorcze określenie wirtualnych światów umożliwiających użytkownikom podejmowanie interakcji, budowę społeczności oraz zapewniających im rozrywkę. W artykule przedstawiono reklamę w metawersum z perspektywy etapów rozwoju internetu, reklamy internetowej oraz zastosowania technologii blockchain w reklamie. Wykorzystaną metodą badawczą były studia literaturowe oraz wywiady pogłębione z przedstawicielami firm zajmujących się reklamą internetową, reklamą w metawersum oraz technologią blockchain. Z badań wynika, że reklama w metaświatach nosi wiele charakterystyk reklamy internetowej z jej wczesnych etapów rozwoju. Zdaniem respondentów, reklama w metawersum charakteryzuje się jednakże większą immersyjnością, nastawiona jest bardziej na długookresową budowę marki, obarczona jest większym ryzykiem związanym z kontekstem jej wyświetlenia. Typowym reklamodawcą w metawersum jest duża firma o wypracowanej marce działająca na rynku odbiorców indywidualnych.(abstrakt oryginalny)

'The Metaverse' is a collective term for virtual worlds that enable users to interact, build communities, and provide entertainment. The article presents advertising in the Metaverse from the perspective of the stages of Internet development, online advertising, and the application of blockchain technology in advertising. The research method used included literature reviews and indepth interviews with representatives of companies involved in online advertising, metaverse advertising, and blockchain technology. The findings indicate that advertising in the Metaverse shares many characteristics with early-stage Internet advertising. However, according to the respondents, advertising in the metaverse is characterized by greater immersiveness, a focus on long-term brand building, and is associated with greater risks related to the context of its display. Typical advertisers in the Metaverse are large compa-nies with an established brand operating in the individual consumer market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adshares [2017], Adshares Whitepaper, https://adshares.net/docs/adshares_whitepaper.pdf (dostęp: 10.11.2022).
 2. Adshares [2022], Adshares - a three-layer complete sandbox for your web3 transition, https://adshares.net/ecosystem (dostęp: 12.11.2022).
 3. Alabdulwahhab F. A. [2018], Web 3.0: The Decentralized Web Blockchain networks and Protocol Innovation, 1st International Conference on Computer Applications & Information Security (ICCAIS), s. 1-4.
 4. Ambire [2022], Ambire is a tech innovator, https://www.ambire.com/about/company (dostęp: 10.11.2022).
 5. Atlas Protocol [2019], Atlas Protocol Light Paper. Defining blockchain interactive advertising & marketing, https://atlasp.io/docs/atlas-protocol-light-paper.pdf (dostęp: 10.11.2022).
 6. Basic Attention Token [2021], Basic Attention Token (BAT]. Blockchain Based Digital Advertising, https://basicattentiontoken.org/static-assets/documents/BasicAttentionTokenWhite-Paper-4.pdf (dostęp: 10.11.2022).
 7. Busch O. [2016], The Programmatic Advertising Principle, w: Programmatic Advertising - The Successful Transformation To Automated Data-Driven Marketing in Real-Time, Springer International Publishing Switzerland, s. 3-15.
 8. Chin-Tsai L., Pi-Fang H. [2003], Adopting an analytic hierarchy process to select Internet advertising networks, "Marketing Intelligence & Planning", vol. 21 (3), s. 183-191.
 9. Cramer-Flood E. [2022], Worldwide Ad Spending 2022, https://www.insiderintelligence.com/content/worldwide-ad-spending-2022 (dostęp: 8.08.2022).
 10. DATA [2019], DATA. Decentralized AI-Powered Trust Alliance, https://docsend.com/view/pk5w8 wx (dostęp: 10.11.2022).
 11. Deloitte Insights [2020], The Spatial Web and Web 3.0, https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html (dostęp: 26.09.2022).
 12. Doligalski T. [2001], Cyberbranding, czyli jak zbudować marką w Internecie? "Brief ", no. 4.
 13. Doligalski T., Goliński M., Kozłowski K. [2021], Disruptive Platforms: Markets, Ecosystems, and Monopolists, Routledge, Oxon.
 14. EOS.IO [2018], EOS.IO Technical White Paper v2, https://github.com/EOSIO/Documentation/blob/master/TechnicalWhitePaper.md (dostęp: 18.09.2022).
 15. Fulgoni G. M. [2016], Fraud in Digital Advertising: A Multibillion-Dollar Black Hole, "Journal of Advertising Research", vol. 56 (2), s. 122-125.
 16. Gibson M. [2012], Online display advertising - then and now..., http://www.vantagelocal.com/history-of-online-display-advertising-2/ (dostęp: 26.06.2022).
 17. Gregolinska E., Khanam R., Lefort F., Parthasarathy P. [2022], Capturing the True Value of Industry 4.0, McKinsey & Company, https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/ourinsights/capturing-the-true-value-of-industry-four-point-zero (dostęp: 26.08.2023).
 18. Hackl C., Lueth D., Di Bartolo T. [2022], Navigating the Metaverse. A guide to limitless possibilities in a Web 3.0 world, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 19. IAB Polska [2022], Raport Strategiczny. Internet 2021/2022, https://raportstrategiczny.iab.org.pl/ (dostęp: 9.09.2022).
 20. Karame G. [2016], On the security and scalability of Bitcoin's blockchain, w: Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, CCS, ACM, New York, s. 1861-1862.
 21. Keen A. [2007], Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 22. Kennedy A. [2000], Internet. Praktyczny przewodnik.
 23. Leiner B. M., Cerf V. G., Clark D. D., Kahn R. E., Kleinrock L., Lynch D. C., Postel J., Roberts L. G., Wolff S. S. [1997], The past and future history of the Internet, "Communications of the ACM", vol. 40 (2), s. 102-108.
 24. Markarian R., Park A., Grether M. [2016], Borderless Media Management, w: Programmatic Advertising - The Successful Transformation To Automated, Data-Driven Marketing in Real-Time, Springer International Publishing Switzerland, s. 17-23.
 25. Marvin G. [2015], MarTech Landscape: What Is An Ad Network? https://martech.org/martech-landscape-what-is-an-ad-network/ (dostęp: 8.08.2022).
 26. Mider D. [2015], Mappa Mundi ukrytego Internetu. Próba kategoryzacji kanałów komunikacji i treści, "PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", nr 23.
 27. Nakamoto S. [2008], Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (dostęp: 18.09.2022).
 28. O'Reilly T. [2005], What is Web 2.0, https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-isweb-20.html (dostęp: 25.09.2022).
 29. O'Reilly T. [2009], What is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, O'Reilly Media, Sebastopol, California, USA.
 30. O'Reilly T. [2022], The Metaverse Is Not a Place. It's a communications medium, https://www.oreilly.com/radar/the-metaverse-is-not-a-place/ (dostęp: 26.08.2023).
 31. Oberoi A. [2013], The History of Online Advertising, https://www.adpushup.com/blog/thehistory-of-online-advertising/ (dostęp: 26.06.2022).
 32. Paul P. [1996], Marketing on the Internet, "Journal of Consumer Marketing", vol. 13 (4), s. 27-39.
 33. Pawlata H., Cakir G. [2020], The Impact of the Transparency Consent Framework on Current Programmatic Advertising Practices, w: Proceedings of the 4th International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications - vol. 1: WUDESHI-DR, s. 331-336.
 34. Popescu A.-D. [2021], Non-Fungible Tokens (NFT) - Innovation beyond the craze, 5 th International Conference on Innovation in Business, Economics & Marketing research (IBEM-2021) Proceedings of Engineering & Technology - PET - vol. 66, s. 26-30.
 35. Pudełko M. [2020], Prawdziwa histori@ Internetu, Itstart Wydawnictwo Informatyczne.
 36. Rouhani S., Deters R. [2017], Performance analysis of ethereum transactions in private blockchain, w: 2017 8th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS), November, s. 70-74.
 37. Sarowski Ł. [2017], Od Internetu Web 1.0 do Internetu Web 4.0 - ewolucja form przestrzeni komunikacyjnych w globalnej sieci, "Rozprawy Społeczne", nr 11 (1), s. 32-39.
 38. Templeton B. [2008], Reflections on the 25th Anniversary of Spam, http://www.templetons. com/brad/spam/spam25.html (dostęp: 26.06.2022).
 39. Yang W., Garg S., Raza A., Herbert D., Kang B. [2018], Blockchain: trends and future, w: PKAW 2018. LNCS (LNAI), vol. 11016, Springer, Cham, s. 201-210.
 40. Yuan Y., Wang F., Li J., Qin R. [2014], A survey on real time bidding advertising, Proceedings of 2014 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics, s. 418-423.
 41. Zheng Z., Xie S., Dai H., Chen X., Wang H. [2017], An overview of blockchain technology: architecture, consensus, and future trends, w: 2017 IEEE International Congress on Big Data (BigData Congress), IEEE, s. 557-564.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu