BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ząbkowicz Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Uwagi na marginesie "obliczeniowej teorii zachowania" Alexa Pentlanda - programowej wizji społeczeństwa przyszłości
Side Comments on Numeric Theory of Behaviour by Alex Pentland
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2023, nr 2 (112), s. 7-18, bibliogr. s. 18
Słowa kluczowe
Transformacja cyfrowa, Ład społeczny, Kapitalizm
Digital transformation, Social order, Capitalism
Uwagi
Klasyfikacja JEL: B59, B25
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel - Punkt wyjścia stanowi konstatacja, że transformacja cyfrowa przyniosła nowe środki komunikacji społecznej. Autorka ustosunkowuje się do pytania, czy tym samym pojawiła się szansa na przetrwanie i budowę nowego społeczeństwa, odwołując się przy tym do "obliczeniowej teorii zachowania" Alexa Pentlanda, czy raczej otworzyło się pole do inwigilacji obywateli i manipulacji na niespotykaną skalę. Metoda - Przegląd publikacji Alexa Pentlanda odwołujący się miejscami do prac Dawida Riesmana, Jeremiego Rifkina i Shoshany Zuboff. Wnioski - Opis zmiany stosunków społecznych w krajach rozwiniętych czerpie z uznanych publikacji Davida Riesmana, Jeremy'ego Rifkina i Shoshany Zuboff. Prowadzi do wniosku, że kultura cyfrowa przyczynia się m.in. do osłabienia dotychczasowych instytucjonalnych struktur opartych na umowie oraz wzmaga tendencję do instrumentalnego i amoralnego kształtowania ładu zbiorowego. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Autorka proponuje przeniesienie uwagi z rozwiązań techniczno-systemowych na zasadniczą zmianę stosunków społecznych w krajach rozwiniętych, która się dokonała wcześniej niż rewolucja cyfrowa z przełomu XX i XXI wieku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Digital transformation offers new media of social communication. Starting from this point, the article asks whether this means a chance of survival or development of a new society, and by doing so it refers to 'quantified theory of behaviour' by Alex Pentland. Or, presumably, it opens enormous space for invigilation and social manipulation. Research method - This is a review of literature based on Alex Pentland's publications, and referring to works of David Riesman, Jeremy Rifkin and Shoshana Zuboff. Results - Rather than on technical and systemic issues, the emphasis has been put on a fundamental transformation of social relations, which occurred in the developed countries prior to the digital transformation taking place at the turn of the 20th and 21st centuries. Originality / value / implications / recommendations - This transformation was discovered and described by outstanding authors like David Riesman, Jeremy Rifkin and Shoshana Zuboff. The review of their ideas concludes that digital culture makes existing institutional structures based on agreement weaker while making the inclination to instrumental and amoral re-building of the collective order stronger. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Pentland A., 2011, Society's Nervous System: Building Effective Government, Energy and Public Health Systems, "Computer", Vol. 45(1), pp. 31-38, DOI: 10.1109/MC.2011.299.
  2. Pentland A., 2013, The Data Driven Society, "Scientific American", Vol. 309(4), pp. 78-83, DOI: 10.1038/scientificamerican1013-78.
  3. Pentland A., 2014a, Social Physics: How Good Ideas Spread - the Lessons from a New Science, Penguin Press, New York.
  4. Pentland A., 2014, The death of individuality: What really governs your actions, "New Scientist", Vol. 222, pp. 30-31, DOI: 10.1016/S0262-4079(14)60684-9.
  5. Pentland A., Lipton A., Hardjono T., 2021, Building the New Economy: Data as Capital, The MIT Press, Cambridge, London.
  6. Riesman D., Glazer N., Denney R., 1971, Samotny tłum, przeł. Strzelecki J., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  7. Rifkin J., 2003, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
  8. Skinner B.F., 2002, Beyond Freedom & Dignity, Hackett Publishing Company, Inadiana-polis/Cambridge.
  9. Zuboff S., 2020, Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2023.02.112.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu