BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drozdovskyi Dmytro (National Academy of Sciences of Ukraine)
Tytuł
Cultural Orientations of the Politics of Education in Ukraine (2010-2013): Ideology Strikes Back
Kierunki kulturowe w polityce oświatowej w Ukrainie (2010-2013): ideologia kontratakuje
Źródło
International Studies : Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 2022, vol. 29, nr 1, s. 9-25, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Polityka, Polityka oświatowa, Języki regionalne, Tożsamość
Politics, Educational policy, Regional languages, Identity
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W artykule autor poddał analizie reformy edukacyjne oraz całokształt polityki oświatowej, realizowane wUkrainie wokresie prezydentury Wiktora Janukowycza. Zbadano kilka konkretnych kwestii politycznych, w szczególności sprzeciw Uniwersytetu Narodowego "Akademia Kijowsko-Mohylańska" wobec trendów oświatowych wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zarządzane przez Dmytro Tabacznyka. Przedstawiono przejawy polityki kolonialnej w ukraińskiej oświacie, które miały na celu odnowienie więzi między Ukrainą i Rosją oraz uczynienie z Ukrainy części imperium kolonialnego. Omówiono niejawne sposoby realizacji strategii kolonialnej w reformach oświatowych w Ukrainie, w szczególności w aspekcie nauczania przedmiotów humanistycznych, takich jak litera-tura ukraińska. Przedmiotem analizy były dostępne formy oporu wobec strategii kolonialnych w oświacie, metody przezwyciężania nacisków imperialnych i umacniania narracji oporu, pozwalające uniknąć dalszego rozszczepienia ukraińskiej tożsamości w łonie imperium. Omówiono działania legislacyjne, zogniskowane wokół utrwalenia statusu języka rosyjskiego jako języka miejscowego. Zwrócono uwagę na kolonializm w inicjatywach legislacyjnych w zakresie polityki językowej, obecny w szczególności w ustawie Kiwałowa-Kolesniczenki. (abstrakt oryginalny)

In this article, the author has analysed educational reforms and educational policy in general, which was implemented in Ukraine during the presidency of Viktor Yanukovych. A few political cases were analysed, in particular the opposition of the National University of "Kyiv-Mohyla Academy" to the educational trends implemented by the Ministry of Education and Science of Ukraine under the leadership of Dmytro Tabachnyk. The manifestations of colonial policy in Ukrainian education, which were aimed at the rapprochement of Ukraine and Russia and the positioning of Ukraine as a colonial part of the imperial body, have been outlined. It has been discussed in what implicit way the colonial strategy was implemented in the educational reforms in Ukraine, in particular in the aspect of teaching humanitarian disciplines, e.g. Ukrainian literature. Forms of possible resistance to colonial strategies in the educational field, the principles of overcoming imperial pressure and intensifying the narrative of resistance, which made it possible to avoid further splitting of the Ukrainian identity in the imperial body, have been analysed. The legislative activity, which was focused on strengthening the status of the Russian language as a regional language, has been outlined. Linguistic colonial approaches at the level of legislative initiatives in language policy have been spotlighted, in particular in the Kivalov-Kolesnichenko Law. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilaniuk, L. "Criticism and Confidence: Reshaping the Linguistic Marketplace in Post-Soviet Ukraine". In: Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe. Ed. L. Zaleska Onyshkevych, M.G. Rewakowicz. New York-London: M.E. Sharpe, 2009: 336-358.
 2. Conner, W. "Nation-Building or Nation-Destroying?". World Politics, 24.3 (1972): 337-338. https://doi.org/10.2307/2009753
 3. European Charter for Regional or Minority Languages. Strasbourg, 5.11.1992. Current version (of May 15, 2003). Web. 14.06.2023. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_014
 4. Fishman, J. Language and Nationalism: Two Integrative Essays. Rowley, Mass.: Newbury House Publishers, 1972.
 5. Humenyuk, T. "Sotsiolinhvistychnyy pohlyad na pytannya bahatoosnovnosti ukrayins'koyi literaturnoyi movy". Dyvoslovo, 4 (2012): 37-41.
 6. Klochek, H.D. "Kontseptsiya reformuvannya literaturnoyi osvity v seredniy shkoli (predmet - ukrayins'ka literatura). Komentovanyy variant". Dyvoslovo, 10 (2011): 4-16.
 7. Pachlovska, O. "Finis Europae: Contemporary Ukraine's Conflicting Inheritances from the Humanistic "West" and the Byzantine "East" (A Triptych)". In: Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe. Ed. L. Zaleska Onyshkevych, M.G. Rewakowicz. New York-London: M.E. Sharpe, 2009: 40-68.
 8. Rose, H., Conama, J. "Linguistic imperialism: still a valid construct in relation to language policy for Irish Sign Language". Language Policy, 17 (2018): 385-404. Web. 14.06.2023. https://doi.org/10.1007/s10993-017-9446-2
 9. Shpytal, I. "Mova i politychne shakhraystvo novitnikh rusyfikatoriv". Lit. Ukrayina, 30 Aug. 2012: 7.
 10. Yushchuk, I. "Pro kontseptsiyu movnoyi osvity v Ukrayini". Slovo Prosvity, 20-26 Jan. 2011: 7.
 11. Yushchuk, I. "Ukrayins'ka mova v XXI stolitti: problemy stanu i status". Dyvoslovo, 8 (2010): 2-5.
 12. Zaleska Onyshkevych, L., Rewakowicz, M.G., ed. Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe. New York-London: M.E. Sharpe, 2009.
 13. Zavhorodnia, I. "Nevydyma ukrayins'kist': popry nav'iazuvannia stereotypu pro sutsil'nu rosiys'komovnist' Pivd. Skh. krayiny, bil'shist' naselennya tut stanovlyat' ukrayinomovni". Tyzhden', 34 (2012): 34-35.
 14. "Znyshchyty humanitarnu auru nemozhlyvo": interview with Larysa Masenko by D. Drozdovskyi. Slovo Prosvity, 9-15 Dec. 2010: 4-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-8695
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1641-4233.29.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu