BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rashid Mufassir (The KRF Center for Bangladesh and Global Affairs (CBGA))
Tytuł
The Political Economy of the Kafala Abolishment in Saudi Arabia
Założenia polityczno-ekonomiczne dotyczące uchylenia systemu kafala w Arabii Saudyjskiej
Źródło
International Studies : Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 2022, vol. 29, nr 1, s. 69-83, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Polityka migracyjna, Migracja zarobkowa, Ekonomia polityczna
Migration policy, Economic migration, Political economy
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Arabia Saudyjska
Saudi Arabia
Abstrakt
Arabia Saudyjska, państwo utrzymujące się z dochodów pasywnych z wydobycia ropy naftowej, która jest jego bogactwem naturalnym, przyjmuje rzecze zagranicznych pracowników, objętych kontrowersyjnym systemem kafala. Niedawno Arabia Saudyjska ogłosiła zniesienie tego systemu ze skutkiem w marcu 2021 r., jednak z wyłączeniem pracowników domowych. Poczynione spostrzeżenia dają podstawy do przypuszczeń, że decyzja władz o zniesieniu tego systemu podyktowana była względami polityczno-ekonomicznymi, niezależnie od pobudek humanitarnych. Jest to kolejne przedsięwzięcie obecnego reżimu, obliczone na zmniejszenie zależności od ropy naftowej poprzez dywersyfikację gospodarki. Następca tronu, książę Mohammad Bin Salman, przedstawił szeroko zakrojony plan reform - "Wizja Arabii Saudyjskiej w 2030 r.", którego celem jest pobudzenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz rozwój sektora publicznego i usługowego, wymagający wykwalifikowanych pracowników i ekspertów do zarządzania gospodarką, którzy powinni funkcjonować poza systemem kafala. Przedmiotem niniejszego artykułu są ekonomiczne założenia polityki migracyjnej w ramach analizy polityczno-ekonomicznych aspektów uchylenia systemu kafala w Arabii Saudyjskiej przez pryzmat obecnej transformacji i uchwalenia zniesienia systemu kafala. (abstrakt oryginalny)

Saudi Arabia - an oil-rich rentier state, receives a large number of guest workers, and they were maintained under the controversial Kafala system. Recently, Saudi Arabia announced to abolish this system to come into effect in March 2021, but excluded domestic workers. Such observations show that there are political-economic incentives for the authority in abolishment apart from the humanitarian ground. Again, the current regime is willing to reduce its dependency on oil by diversifying its economy. Crown prince Mohammad Bin Salman announced massive reform plan - "Saudi Vision 2030" - to bolster FDIs and develop the public sector and service industries, where they need skilled labourers and experts to run their economy, where Kafala is not suitable. In this context, this paper would like to follow the political economy of migration policy as an analytical framework to provide a political-economic analysis of Kafala abolishment in Saudi Arabia by looking at the current transformation and Kafala abolishment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allinson, T. "Saudi 'Kafala' Labor Reforms Leave Devil In The Detail". Deutsche Welle 11.07.2020. Web. 10.08.2021. https://www.dw.com/en/saudi-kafala-labor-reforms-leave-devil-in-the-detail/a-55511689
 2. Al-Sulayman, F. "State Business Relations And The New Economic Agenda In Saudi Arabia". Rice University's Baker Institute for Public Policy, Issue Brief (2018): 1-5.
 3. Azhari, A. "The Kafāla 'Sponsorship' System In Saudi Arabia: A Critical Analysis From The Perspective Of International Human Rights And Islamic Law". The SOAS Journal Of Postgraduate Research, 10 (2017): 61-80. https://doi.org/10.25501/SOAS.00024680
 4. Begum, R. "What Will It Take For Saudi Arabia To Abolish Abusive Sponsorship System?". Human Rights Watch 30.10.2020. Web 20.08.2021. https://www.hrw.org/news/2020/10/30/what-will-it-take-saudi-arabia-abolish-abusive-sponsorship-system
 5. Damir-Geilsdorf, S. "Contract Labour And Debt Bondage In The Arab Gulf States. Policies And Practices Within The Kafala System". In: Bonded Labour: Global And Comparative Perspectives (18th-21st Century). Eds. S. Damir-Geilsdorf, U. Lindner, G. Müller, O. Tappe, M. Zeuske. Bielefeld: Transcript-Verlag, 2016: 163-191. https://doi.org/10.1515/9783839437339-008
 6. "Domestic Worker, 4 Other Professions Not Included In Labor Reforms Initiative". Saudi Gazette 5.11.2020. Web. 20.08.2021. https://saudigazette.com.sa/article/599964/SAUDI-ARABIA/Domestic-worker-4-other-professions-not-included-in-labor-reforms-initiative
 7. Facchini, G., Mayda, A.M. "The Political Economy Of Immigration Policy". UNDP 2009: 1-63. Web. 20.08.2021. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdrp_2009_03.pdf
 8. Feierstein, J. "Saudi Arabia: Liberalization, Not Democratization". Afsa.Org 2018. Web. 20.08.2021. https://www.afsa.org/saudi-arabia-liberalization-not-democratization
 9. Freeman, G.P., Kessler, A.K. "Political Economy And Migration Policy". Journal Of Ethnic And Migration Studies, 34.4 (2008): 655-678. https://doi.org/10.1080/13691830801961670
 10. Hillman, A.L. "The Political Economy Of Migration Policy". Migration: A Challenge For Europe. Ed. H. Siebert. Tübingen: J.C.B. Mohr Paul Siebeck, 1994: 263-282. https://www.researchgate.net/publication/275645376
 11. Khan, A., Harroff-Tavel, H. "Reforming The Kafala: Challenges And Opportunities In Moving Forward". Asian And Pacific Migration Journal, 20.3-4 (2011): 293-313. https://doi.org/10.1177/011719681102000303
 12. Khashan, H. "Saudi Arabia's Flawed 'Vision 2030'". Middle East Quarterly, 24.1 (2017): 1-8, https://www.meforum.org/middle-east-quarterly/pdfs/6397.pdf
 13. "Ministry Of Human Resources And Social Development Launches Labor Reforms For Private Sector Workers". Saudi Press Agency 4.11.2020. Web. 20.08.2021. https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2153476#2153476
 14. Moshashai, D. et al. "Saudi Arabia Plans For Its Economic Future: Vision 2030, The National Transformation Plan And Saudi Fiscal Reform". British Journal Of Middle Eastern Studies, 47.3 (2018): 381-401. https://doi.org/10.1080/13530194.2018.1500269
 15. Nereim, V. "Saudi Arabia Loosens Controversial Curbs On Foreign Workers". Bloomberg.Com 4.11.2020. Web. 20.08.2021. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-04/saudi-arabia-eases-controversial-restrictions-on-foreign-workers?sref=MmPRe670
 16. Rapier, R. "How Much Oil Does Saudi Arabia Really Have?". Forbes 14.02.2019. Web. 20.08.2021. https://www.forbes.com/sites/rrapier/2019/02/14/how-much-oil-does-saudi-arabia-have/?sh=23fd4cb07b33
 17. Robinson, K. "What Is The Kafala System?". Cfr.Org 2021. Web. 12.12.2021. https://www.cfr.org/backgrounder/what-kafala-system
 18. Rudolph, Ch. "Security And The Political Economy Of International Migration". American Political Science Review, 97.4 (2003): 603-620. https://doi.org/10.1017/s000305540300090x
 19. "Saudi Arabia Eases 'Kafala' System Restrictions On Migrant Workers". BBC 4.11.2020. Web. 10.08.2021. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54813515
 20. "Saudi Arabia: Domestic Workers Face Harsh Abuses". Human Rights Watch 8.07.2008. Web. 20.08.2021. https://www.hrw.org/news/2008/07/08/saudi-arabia-domestic-workers-face-harsh-abuses
 21. "Saudi Arabia: Labor Reforms Insufficient". Human Rights Watch 25.03.2021. Web. 20.08.2021. http://www.hrw.org/news/2021/03/25/saudi-arabia-labor-reforms-insufficient
 22. "Saudi Arabia: Pre-Crisis GDP Level Will Be Reached in 2022". Allianz Trade. Web. 20.08.2021. http://www.allianz-trade.com/en_US/resources/country-reports/saudi-arabia.html#:~:text=Structural%20weaknesses,further%2070%20years%20or%20so
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-8695
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1641-4233.29.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu